Lịch cúp điện Đồng Tháp hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Đồng Tháp mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Đồng Tháp hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 09:30 Điện lực Lai Vung
27/03/2023 09:30 - 11:00 Điện lực Lai Vung
27/03/2023 11:00 - 17:00 Điện lực Lai Vung
27/03/2023 08:00 - 11:30 Điện lực Châu Thành
27/03/2023 11:30 - 17:00 Điện lực Châu Thành
27/03/2023 11:30 - 17:00 Điện lực Châu Thành
27/03/2023 07:30 - 17:00 Điện lực Sa Đéc
27/03/2023 07:30 - 12:00 Điện lực Sa Đéc
27/03/2023 07:30 - 18:00 Điện lực Lấp Vò
27/03/2023 08:00 - 10:00 Điện lực Cao Lãnh

Thông tin Lịch cúp điện Đồng Tháp những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung

Khu vực: Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung

Khu vực: Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Lai Vung

Khu vực: Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cuối Rạch Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cầu ngang Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến cầu ngang Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc

Khu vực: Rạch Tân An, Rạch Chùa (từ cầu Tân An đến ngọn rạch Chùa - phường An Hòa) Kinh Hai Đường- phường An Hòa.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc

Khu vực: Rạch Tân An, Rạch Chùa (từ cầu Tân An đến ngọn rạch Chùa - phường An Hòa) Kinh Hai Đường- phường An Hòa.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò

Khu vực: Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1, Rạch Tân Lợi, Rạch Vĩnh Lơi, Rạch Cái Tắc, Rạch Xẻo Đào thuộc xã Vĩnh Thạnh Long Hưng B, huyện Lấp Vò và một phần xã Long Hậu huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: TB Ba đáng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: TB Ba Thăng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: TB Giáo Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình

Khu vực: Một phần ấp Thạnh An xã Tân Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình

Khu vực: Một phần ấp Tân Phong xã Tân Huề

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình

Khu vực: Một phần ấp Tân Phong xã Tân Huề

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình

Khu vực: Một phần ấp Thạnh An xã Tân Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình

Khu vực: Một phần ấp Tân Thuận B xã Tân Phú (khu vực từ cầu 2/9 đến văn phòng ấp)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình

Khu vực: Một phần ấp Tân Thuận B xã Tân Phú (khu vực từ cầu 2/9 đến văn phòng ấp)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực: Một phần khu vực Ấp Long An A, Xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (Khu vực từ trạm Bơm Nguyễn Văn Trữ đến trạm Bơm Ông Chí)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực: Một phần khu vực Ấp 2, Xã An Hòa, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Võ Thành Nhân đến nhà ông Nguyễn Thành Phê)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực: Một phần khu vực Ấp B, Xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (Khu vực từ nhà bà Võ Thị Khánh Ly đến nhà ông Nguyễn Văn Trắc)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực: Một phần khu vực Ấp 2, Xã An Hòa, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến Cơ sở Hàn tiện Huỳnh Văn Kèo)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò hủ tiếu Nguyễn Thanh Tâm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty CP Nông Nghiệp ĐT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò sấy Thanh Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Phước Lợi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự

Khu vực: Mất điện khu vực Ấp Long Hữu thuộc xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười

Khu vực: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội thuộc xã Trường Xuân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Một phần khu vực ấp Thanh Tiến, Nguyễn Cử xã Nhị Mỹ và toàn bộ xã Phương Trà, (khu vực mất điện từ Nhà Thờ Nhị Mỹ đến Chợ Thống Linh)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Một phần khu vực ấp 4 Xã Tân Nghĩa khu vực Bến đò 5 Vui đến Cầu chợ Thống Linh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò

Khu vực: Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Trường THCS Tân Khánh Trung 2, Rạch Mương Điều, Rạch Thủ Cũ thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò

Khu vực: Khu vực Ngọn Rạch Xưởng thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực: Một phần khu vực ấp Tân Dinh, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. ( Khu vực từ kênh Cả Gốc đến trạm bơm Kênh Ngọn Củ 2)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực: Một phần khu vực Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. (Khu vực dọc theo Kênh Phèn từ Cầu Kênh Phèn đến trạm bơm Đỗ Tuấn Cương)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực: Một phần khu vực Khóm 5, Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Khu vực từ Lò bánh mì Tư Ngữ đến UBND huyện Tam Nông)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cửa sắt Chí Trung đến Cầu Ngang Bà Tây thuộc xã Tân Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cống Lở đến Cầu Bà Nhiên thuộc xã Tân Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cuối ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Văn Phòng Ấp Bà Tây đến Cầu Ngang Bà Tây thuộc xã Tân Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cuối ngọn Bà Tây thuộc xã Tân Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Khu vực: Một phần tổ 1 đến tổ 7, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Toàn bộ khu vực trạm bơm Ô 17 Ba Sao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Toàn bộ khu vực trạm bơm Ô 32 + 36 Ba Sao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Toàn bộ khu vực trạm Võ Minh Ty

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cống Đá Xẻo Nổ đến Cầu Ngang thuộc xã An Khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực cuối ngọn Lung 30 thuộc xã An Phú Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự

Khu vực: Mất điện khu vực từ cầu Trung Tâm đến CDC Nam Hang, thuộc Khóm Trung, Thị Trấn Thường Thới Tiền và một phần khu vực ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Sa Đéc

Khu vực: Đường Nguyễn Sinh Sắc: (từ trạm biến điện đến Đường Chùa)- phường 2. - Rạch Cần Thơ, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Chùa (từ đường chùa đến Lò Tương). - Đường Lê Hồng Phong, Hương Lộ 5 (từ cầu Bình Tiên đến cầu Thủ Điềm). - Rạch Kiều Hạ, rạch Bà Bang, rạch Thủ Điềm xã Tân Phú Đông . - Đường ĐT853 (từ cầu Đốc Phủ Hiền đến cầu Bà Lài) - xã Tân Phú Đông. - Đường Cao Bá Quát, khu dân cư Khóm 3 Phường 2.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười

Khu vực: Một phần khu vực ấp 4 thuộc xã Hưng Thạnh và trạm bơm Đông An Tiến Trường Xuân số 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Một phần khu vực ấp 4 xã Bình Hàng Trung, toàn bộ khu vực các xã Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp và Bình Thạnh (riêng khu vực ấp Bình Hưng, Bình Mỹ A không mất điện)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Khu vực xã Mỹ Hiệp và cụm công Nghiệp xã Mỹ Hiệp

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Khu vực: Một phần tổ 2 đến tổ 15, ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Bình

Khu vực: Một phần ấp 1 xã Phú Lợi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Toàn bộ khu vực từ Cầu Gộc Gừa đến cuối ngọn Gộc Gừa thuộc xã Hòa Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Tháp Mười

Khu vực: Một phần khu vực ấp 5 thuộc xã Đốc Binh Kiều

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Lấp Vò

Khu vực: - Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Nính đến Cầu Vàm Xếp, Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Ủy ban xã Định Yên, Rạch Xếp Nò, Rạch Dầu Bé, Rạch An Lợi - Bà Bùng, Rạch Ông, Rạch Ngã Bát, khu Chợ Định Yên thuộc xã Định An, Định Yên, huyện Lấp Vò.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Toàn bộ khu vực trạm biến áp Công ty NamSion

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Toàn bộ khu vực trạm biến áp Nhà Máy Tôn Thép Phú Gia

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Toàn bộ khu vực trạm biến áp Công ty CPHS Nam Việt

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cao Lãnh

Khu vực: Toàn bộ khu vực trạm biến áp Thành Tín

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Khu vực: Một phần đường Nguyễn Thái Học, từ tổ 3 đến tổ 12, khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Ngự

Khu vực: Mất điện toàn bộ khu vực Cù lao 03 xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Khu vực: Một phần tổ 4 đến tổ 8 ấp Tân Dân, một phần tổ 7, tổ 14 ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây. Một phần tổ 1, ấp Hòa Long, tổ 10, tổ 16 ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Thông tin đang cập nhật