Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Thanh Hóa mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Thanh Hóa tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Thanh Hóa hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 09:00 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh
27/03/2023 09:30 - 11:00 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh
27/03/2023 13:00 - 14:30 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh
27/03/2023 14:30 - 16:00 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh
27/03/2023 07:00 - 12:00 Điện lực Quảng Xương
27/03/2023 07:30 - 16:30 Điện lực Quảng Xương
27/03/2023 07:30 - 16:20 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung
27/03/2023 07:30 - 16:30 Điện Lực Yên Định
27/03/2023 07:30 - 16:30 Điện Lực Yên Định
27/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực Thành phố Thanh Hoá

Thông tin Lịch cúp điện Thanh Hóa những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:00

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

Khu vực: TBA Minh Sơn 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

Khu vực: TBA Minh Sơn 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

Khu vực: TBA Minh Sơn 4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

Khu vực: TBA ATK-72

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Xương

Khu vực: TBA Quảng Phú 7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Xương

Khu vực: Lộ 2 Quảng Phong 9

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:20

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung

Khu vực: Công việc HOLINE Công Ty Điện Lực Thanh Hóa làm không cắt điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Yên Định

Khu vực: Một phần xã Yên Giang huyện Yên Định

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Yên Định

Khu vực: Một phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Thanh Hoá

Khu vực: đường Bạch Đằng Phường Quảng Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Yên Định

Khu vực: Một phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Thanh Hoá

Khu vực: đường Bạch Đằng Phường Quảng Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Thanh Hoá

Khu vực: đường Bạch Đằng Phường Quảng Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Thuỷ

Khu vực: Công tác không mất điện - Hotline

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Thuỷ

Khu vực: Công tác không mất điện - Hotline

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Thuỷ

Khu vực: Công tác không mất điện - Hotline

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 06:00

Lịch cúp điện Điện lực Hậu Lộc

Khu vực: Đường dây 10kV sau Lộ 973 Tg Hậu Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Xương

Khu vực: Quảng Ninh; Quảng Phong, Quảng Đức, Quảng Hợp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 21:00

Lịch cúp điện Điện lực Thiệu Hóa

Khu vực: Lộ 973 TGTT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Thiệu Hóa

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 05:15

Lịch cúp điện Điện lực Triệu Sơn

Khu vực: Các xã Minh Sơn, Thọ Tân, Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc Thọ Thế, Dân Lực, Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:15 đến 06:45

Lịch cúp điện Điện lực Triệu Sơn

Khu vực: TBA Công ty Giầy Adiana , Nhà máy nước sạch Thọ Ngọc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:45 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Triệu Sơn

Khu vực: Các xã Minh Sơn, Thọ Tân, Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Dân Lực, Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:20

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung

Khu vực: Công việc HOLINE Công Ty Điện Lực Thanh Hóa làm không cắt điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Sầm Sơn

Khu vực: Khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn. (Khách hàng sử dụng điện sau TBA Tô Hiến Thành).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Triệu Sơn

Khu vực: Các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Triệu Sơn

Khu vực: TBA Hoàng Long, Hoàng Minh Vũ, Đông Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Triệu Sơn

Khu vực: Các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:20

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung

Khu vực: Công việc HOLINE Công Ty Điện Lực Thanh Hóa làm không cắt điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:20

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung

Khu vực: Công việc HOLINE Công Ty Điện Lực Thanh Hóa làm không cắt điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:20

Lịch cúp điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung

Khu vực: Công việc HOLINE Công Ty Điện Lực Thanh Hóa làm không cắt điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật