Lịch cúp điện Đăk Lăk hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Đăk Lăk mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Đăk Lăk tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Đăk Lăk hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 13:00 Điện lực Krông Păc
28/03/2023 07:30 - 14:30 Điện lực Lăk
28/03/2023 07:30 - 14:30 Điện lực Lăk
28/03/2023 07:30 - 14:30 Điện lực Lăk
28/03/2023 07:30 - 14:30 Điện lực Lăk
28/03/2023 07:30 - 14:30 Điện lực Lăk
28/03/2023 07:30 - 14:30 Điện lực Lăk
28/03/2023 07:30 - 14:30 Điện lực Lăk
28/03/2023 07:30 - 14:30 Điện lực Lăk
28/03/2023 07:00 - 09:30 Điện lực Buôn Hồ

Thông tin Lịch cúp điện Đăk Lăk những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Păc

Khu vực: T1-ĐD474KRP-PHƯỚC AN

Lý do: Điện lực Krông Pắc phối hợp với Công ty CPCT Việt Nguyên di chuyển công tơ, di chuyển lưới từ trụ cũ sang trụ mới, cắt bỏ trụ 43-T1(ĐD474KRP) thuộc công trình XDCB năm 2022


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T7(ĐD473F15) DakPhoi.

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T8(ĐD473F15) Dak Phoi.

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T20(ĐD473F15) Đăk Phơi

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T76(ĐD473F15) Đăk Phơi

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T86 - 473F15 xã Đăk Phơi

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T88 - 473F15 Xã Đăk Phơi

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T96 - DD473F15 Xã Đăk Phơi

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T104(DD473F15) Đăk Phơi

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Hoàng Văn Thọ T23KB

Lý do: Thay TI phù hợp tải phục vụ bơm tưới mùa khô 2023


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T24KB_Xã Chu Kpô

Lý do: Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T28KB_Xã Chư Kpô

Lý do: Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T29KB_Xã Chư Kpô

Lý do: Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T30KB_Xã Chư Kpô

Lý do: Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T217KB_Xã Chư Kpô

Lý do: Thay công tơ A1700 bằng công tơ M05


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Khu vực: T321_474E48 (Hoà Đông)

Lý do: XNDV Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA phụ tải


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Khu vực: T483M_477HB2-Cty Đồng Tâm (Trạm KH)

Lý do: Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột thay TI phù hợp tải TBA T483M (ĐD477HB2)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Khu vực: T173_474E48-Đ NamThắng 3-Hòa Đông

Lý do: XNDV Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA phụ tải


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Khu vực: T388_474E48 (thôn Liên cơ-Hòa Đông)

Lý do: XNDV Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA phụ tải


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Khu vực: T298_474E48(Thôn Liên Cơ xã Hoà Đông)

Lý do: XNDV Điện lực Đắk Lắk TNĐK TBA phụ tải


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T5(ĐD473F15) Dak Phoi.

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lăk

Khu vực: T6(ĐD473F15) DakPhoi.

Lý do: Điện lực Lăk thi công thay 153 bộ xà trên ĐD473F15 (sau DCL482-1)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Cư Kuin

Khu vực: T202(ĐD476KNA) (Tách T67 - Thôn 3 Cư Ewi)

Lý do: Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải năm 2023


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện lực Cư Kuin

Khu vực: T61(ĐD476KNA) (Thôn 2+5 - Xã Ea Hu)

Lý do: Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải năm 2023


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Cư Kuin

Khu vực: T211(ĐD476KNA) (Tách T66 Thôn 2 - Xã Ea Hu)

Lý do: Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải năm 2023


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:45 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Cư Kuin

Khu vực: T204(ĐD478KNA) - Tách T90

Lý do: Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đak Lak và Điện lực Cư Kuin thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải năm 2023


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Khu vực: T402_472E48 (Hòa Thắng)

Lý do: Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp thêm bộ xà lệch đấu dây (Dây hạ áp bị cạ vào tường của trường học) trụ số 303/7 xử lý mất an toàn tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Bắc thành phố Buôn Ma Thuột năm 2022.


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Păc

Khu vực: T16-ĐD482KRP-HTX EAPHÊ

Lý do: Điện lực Krông Pắc hoán chuyển MBA T146(ĐD478KRP) và T16(ĐD482KRP) để chống quá tải cục bộ cho T16(ĐD482KRP)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Păc

Khu vực: Trạm T256-Buôn Pan(chính Thức)

Lý do: Điện lực Krông Pắc hoán chuyển MBA T256(ĐD475KRP) và T146(ĐD478KRP) để chống quá tải cục bộ cho T146(ĐD478KRP)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Păc

Khu vực: T146-ĐD474KRP-DNTN NGUYỄN VĂN CAO-EAYIÊNG

Lý do: Điện lực Krông Pắc hoán chuyển MBA T256(ĐD475KRP) và T146(ĐD478KRP) để chống quá tải cục bộ cho T146(ĐD478KRP)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Trung đoàn BB 95

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Trung Đoàn BB 95

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Cty TNHH MTV cấp nước $ đầu tư XD ĐăkLăk T136KB

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Cty TNHH MTV cấp nước $ đầu tư XD ĐăkLăk T137KB

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Cty TNHH MTV cấp nước $ đầu tư XD ĐăkLăk T138KB

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T116N(ĐD473KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T204N(ĐD471KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T27N(ĐD471KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T330N(ĐD471KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T329N(ĐD471KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Khu vực: 284_472HT_Nguyễn Xuân Ngọc (Trạm KH)

Lý do: Cty cổ phần thí nghiệm cơ điện VN thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

Khu vực: T132M_472HT-Trần thị Thanh (Trạm KH)

Lý do: Cty cổ phần thí nghiệm cơ điện VN thí nghiệm định kỳ MBA theo yêu cầu của khách hàng


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực EaKar

Khu vực: T1-ĐMT.CNX BN

Lý do: Công ty TNHH CNX Bắc Nguyên, CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực EaKar

Khu vực: T1-ĐMT.CNX HN

Lý do: Công ty TNHH CNX Bắc Nguyên, CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực EaKar

Khu vực: T1-ĐMT.CNX TN

Lý do: Công ty TNHH CNX Tây Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Păc

Khu vực: T315(Tách từ T250) Ea Kênh

Lý do: Công ty CPCK Hà Giang Phước Tườngthi công đấu nối và lắp đặt DCL tại vị trí trụ 213/26(ĐD472KRP) cho đường dây XDM công trình XDCB năm 2022


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T25H_Phường An Bình

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T34H_Phường An Bình

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T57H_Phường Đạt Hiếu

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T58H_Phường Đạt Hiếu

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T59H_Phường An Bình

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T66H_M_Phường An Bình

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T70H_Phường An Bình

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T80H_Phường Đạt Hiếu

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T85H_Phường An Bình

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T86H_Phường Đạt Hiếu

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T87H_Phường Đạt Hiếu

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: TBA công cộng T94H_Phường An Bình

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Ban QLĐT XD CTDD và CN ĐắkLắk

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Hợp tác xã nông nghiệp thương mại và dịch vụ Lan Tươi

Lý do: 1, Công ty TNHH Đại Tiến di chuyển trụ 126/13, 126/14(ĐD477T2.KBU) giao chéo ĐD473T2.KBU do vướng mở rộng đường giao thông. 2, Công ty TNHH Việt Long di chuyển trụ 15/36(ĐD473T2.KBU) đơn thư KH 3, ĐL Buôn Hồ bão dưỡng định kỳ, kiểm tra xử lý tiếp xúc xấu ĐD473T2.KBU(sau DCL482-1)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Cty TNHH MTV cấp nước & đầu tư XD ĐăkLăk

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Buôn Hồ

Khu vực: Cty TNHH MTV cấp nước & đầu tư XD ĐăkLăk

Lý do: Khách hàng đề nghị cắt điện phục vụ bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T104N(ĐD473KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T373N(ĐD473KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T3N(ĐD473KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T100N(ĐD473KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Năng

Khu vực: T106N(ĐD473KRN)

Lý do: Điện lực Krông Năng phối hợp XNDV thực hiện thí nghiệm TBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực EaKar

Khu vực: T2-ĐMT.CNX BN

Lý do: Công ty TNHH CNX Tây Nguyên, CNX Bắc Nguyên và CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực EaKar

Khu vực: T2-ĐMT.CNX HN

Lý do: Công ty TNHH CNX Tây Nguyên, CNX Bắc Nguyên và CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực EaKar

Khu vực: T2-ĐMT.CNX TN

Lý do: Công ty TNHH CNX Tây Nguyên, CNX Bắc Nguyên và CNX Hải Nguyên bảo trì và bảo dưỡng HT ĐMTMN năm 2023


Thông tin đang cập nhật