Lịch cúp điện Lai Châu hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Lai Châu mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Lai Châu tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Lai Châu hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 09:00 - 10:00 ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
27/03/2023 10:30 - 11:30 ĐIỆN LỰC PHONG THỔ
28/03/2023 04:00 - 06:00 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
28/03/2023 17:00 - 18:30 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
29/03/2023 06:00 - 06:30 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
29/03/2023 06:00 - 06:30 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
30/03/2023 05:00 - 06:30 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
30/03/2023 05:00 - 06:30 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
30/03/2023 17:00 - 18:30 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU
30/03/2023 17:00 - 18:30 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Thông tin Lịch cúp điện Lai Châu những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC PHONG THỔ

Khu vực: Khách hàng sau TBA Tả Phìn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC PHONG THỔ

Khu vực: Khách hàng sau TBA Ma Ly Pho

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 06:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Khu vực: P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, P- Quyết Thắng, P- Quyết Tiến, Xã Nậm Loỏng Thành Phố Lai Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Khu vực: P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, P- Quyết Thắng, P- Quyết Tiến, Xã Nậm Loỏng Thành Phố Lai Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Khu vực: P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, P- Quyết Thắng, P- Quyết Tiến, Xã Nậm Loỏng Thành Phố Lai Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Khu vực: P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Khu vực: Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Khu vực: Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Khu vực: Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Khu vực: Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật