Lịch cúp điện Gia Lai hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Gia Lai mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Gia Lai tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Gia Lai hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Chư Prông

Thông tin Lịch cúp điện Gia Lai những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA Đội 10 Cty C.Su

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA Nhân Nghĩa

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA Làng La (Ia Drăng)

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA NLMT PTNL 35

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA NLMT Nông nghiệp năng lượng Toàn Cầu

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA NLMT Tây Hiệp Phát 1

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA NMCB Số 1

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA NMCB Số 2

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA Y TẾ CAO SU

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA Cơ quan C.Su

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: NLMT Trần Ngọc Thanh

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA NLMT Nam Sao

Lý do: Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA 1B Thị trấn

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA T7 Thị trấn

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA T8 Thị trấn

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA Lũng Làng Phìn

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA T1 Cao Su

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA T2 Cao Su

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA T3 Cao Su

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA UB Ia Drăng

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA Đội 15 C.Su

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA Đội 9 C.Su

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Prông

Khu vực: TBA An Hòa 2

Lý do: Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đê Deng

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đăk Ó 2

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Khối phố 4

Lý do: Xử lý MAT, kết hợp đấu nối TBA Nội Trú


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Ar Quái

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Hồ Phú Cần

Lý do: Xử lý MAT, kết hợp đấu nối TBA Nội Trú


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Ar Dếch

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Hưng Hà

Lý do: Xử lý MAT, kết hợp đấu nối TBA Nội Trú


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.PNăng

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Buôn Tang Phú Cần

Lý do: Xử lý MAT, kết hợp đấu nối TBA Nội Trú


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đê Chup -Kon Thụp

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Dơ Nâu

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đăk Quát

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA UB Đê Ar

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Ar Trớ

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA UB Đăk Trôi

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đăk Mok

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Lơ Pang

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đăk Hre

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đăk Ó

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA UB Kon Chiêng

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Đôn Giang

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Sơ Bia

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đăk Trang

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Tar

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L. Toak

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Làng Glan

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA Glan, bổ sung CSV & kẹp răng đầu ra XT hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L. KLã

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Nguyễn Thị Mai

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyễn Thị Mai


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đăk Ó 1

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Thôn An Điền

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Đắk Trang 2

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: NM Phân Vi Sinh

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đê Chúk 2

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:15 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Nguyễn Viết Cường

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyễn Viết Cường


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Klong

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Queen Thoa

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Klu 2

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Bờ Hồ IaPát

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Đắk Hre 2

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Nguyễn Xuân Hồng

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA TBA Nguyễn Xuân Hồng


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Ar Trớ 2

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Làng Tâu Kuk

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Đắk Trang 3

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Sê

Khu vực: Tai Glai

Lý do: Thí nghiệm định kỳ


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Thương

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA UBX Kon Chiêng 2

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Khu TĐC Kon Thụp

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Đê Deng 2

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA NLMT Đăk Trôi Gia Lai

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA NLMT Sông Đà - Mang Yang

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Đồi Ruồi NTCS Kon Thụp

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA GLI 423

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Chăn nuôi số 2 Kon Thụp 250kVA

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Phạm Ngọc Khoa 50kVA

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA chăn nuôi số 1 Kon Thụp

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Lê Thành Lưu

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: Số 1 NT Chanh dây

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Mỏ đá Xuân Hương

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Số 2 NT chanh dây

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Trương Văn Khánh

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Hoàng Đình Phước

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Số 3 chăn nuôi HAGL

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Trại heo số 3 Kon Thụp

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA số 5 - Chăn nuôi kon Thụp 560kVA

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA CN HAGL số 1 Kon Chiêng

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA CN Kon Thụp số 6

Lý do: Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: Hoàng Văn Du

Lý do: Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.PNăng

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đê Chup -Kon Thụp

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Dơ Nâu

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Đôn Giang

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Sơ Bia

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA L.Đê Chúk 2

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Khu TĐC Kon Thụp

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Đồi Ruồi NTCS Kon Thụp

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: Số 1 NT Chanh dây

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Số 2 NT chanh dây

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA Trại heo số 3 Kon Thụp

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Mang Yang

Khu vực: TBA CN Kon Thụp số 6

Lý do: Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Hai Bà Trưng

Lý do: Thực hiện CBM MBA: Hai Bà Trưng


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Iah Rmok

Lý do: Thực hiện CBM MBA: UBX IaRmok


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: BUÔN DÙ A

Lý do: Thực hiện CBM MBA: Buôn Dù A


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Buôn BHá

Lý do: Thực hiện CBM MBA: Buôn Bhá


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Chư Đông

Lý do: Thực hiện CBM MBA: Chư Đông


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: TT Chính Trị

Lý do: Thực hiện CBM MBA: TT Chính Trị


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:45 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: UBX Chư Rcăm

Lý do: Thực hiện CBM MBA: UBX Chư Căm


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:45 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện lực KrôngPa

Khu vực: Khối phố 4

Lý do: Thực hiện CBM MBA: Khối Phố 4


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Chư Păh

Khu vực: BQL Rừng Hà Tây

Lý do: Bàn giao Điện lực Đak Đoa lắp đặt FCO tại cột 893 XT 476BHO


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai

Khu vực: TBA Đội 8 NT Ia blang-1P

Lý do: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai

Khu vực: TBA NT Ia Blang 1

Lý do: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai

Khu vực: TBA làng Tel

Lý do: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai

Khu vực: TBA Đội 2 Ia BLang

Lý do: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai

Khu vực: TBA NT IA BLANG số 3

Lý do: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai

Khu vực: TBA CT MTV T.T Lên-1P

Lý do: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai

Khu vực: TBA DNTN Phước Tiến

Lý do: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực IaGrai

Khu vực: TBA NLMT Nguyễn Văn Tú

Lý do: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.


Thông tin đang cập nhật