Lịch cúp điện Hưng Yên hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Hưng Yên mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Hưng Yên tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Hưng Yên hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 09:00 ĐIỆN LỰC VĂN LÂM
27/03/2023 09:15 - 10:45 ĐIỆN LỰC VĂN LÂM
27/03/2023 11:00 - 12:30 ĐIỆN LỰC VĂN LÂM
27/03/2023 06:00 - 06:15 ĐIỆN LỰC YÊN MỸ
27/03/2023 06:00 - 11:00 ĐIỆN LỰC YÊN MỸ
27/03/2023 07:30 - 16:00 ĐIỆN LỰC YÊN MỸ
27/03/2023 10:45 - 11:00 ĐIỆN LỰC YÊN MỸ
27/03/2023 07:30 - 11:00 ĐIỆN LỰC MỸ HÀO
27/03/2023 13:00 - 16:30 ĐIỆN LỰC MỸ HÀO
28/03/2023 07:00 - 11:30 ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN

Thông tin Lịch cúp điện Hưng Yên những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC VĂN LÂM

Khu vực: Thôn Trai Túc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:15 đến 10:45

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC VĂN LÂM

Khu vực: Thôn Đình Dù

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC VĂN LÂM

Khu vực: thôn Nghĩa Trai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:15

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC YÊN MỸ

Khu vực: xã Thanh Long, xã Đồng than

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC YÊN MỸ

Khu vực: xã Thanh Long,

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC YÊN MỸ

Khu vực: Thôn quần ngọc xã trung hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:45 đến 11:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC YÊN MỸ

Khu vực: xã Thanh Long, xã Đồng than

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC MỸ HÀO

Khu vực: TBA Phúc Lai 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC MỸ HÀO

Khu vực: TBA NMN Dị Sử

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN

Khu vực: Phủ Cừ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC PHÙ TIÊN

Khu vực: Phủ Cừ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC ÂN THI

Khu vực: Các KH xã Phù Ủng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC ÂN THI

Khu vực: Các KH Ấp An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC ÂN THI

Khu vực: Các KH phố Nguyễn Trung Ngạn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC ÂN THI

Khu vực: Các KH xã Phù Ủng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Lam sơn-TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Lam sơn, minh khai, bảo khê -TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Lam sơn, minh khai-TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Lam sơn, minh khai, bảo khê -TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Lam sơn, minh khai-TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG

Khu vực: Thôn Sòi - Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG

Khu vực: Thôn Tiên Quán - Ngũ Lão - Kim Động - Hưng Yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC YÊN MỸ

Khu vực: Thôn Liêu Thương xã Liêu Xá,

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC YÊN MỸ

Khu vực: Thôn Liêu Thương xã Liêu Xá,

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC YÊN MỸ

Khu vực: Thôn nội tây xã trung hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Hoàng hanh, Hồng nam-TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Hoàng hanh, Hồng nam-TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Hoàng hanh-TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Hoàng hanh, Hồng nam-TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 16:30 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HƯNG YÊN

Khu vực: Hoàng hanh, Hồng nam-TP Hưng yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 13:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU

Khu vực: Xã Hồng Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU

Khu vực: Xã Hồng Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU

Khu vực: Xã Hồng Tiến, Dân Tiến, Việt Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC KHOÁI CHÂU

Khu vực: Xã Phùng Hưng, Đại Hưng, Thuần Hưng, Chí Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG

Khu vực: Xã Đồng Thanh,Xã Vĩnh Xá

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật