Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Đà Nẵng mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Đà Nẵng tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 10:00 - 15:00 Điện lực Liên Chiểu
27/03/2023 13:30 - 17:30 Điện lực Hải Châu

Thông tin Lịch cúp điện Đà Nẵng những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: TBA Yên Thế T2

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: TBA Vũ Trọng Hoàng T1

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: TBA Hòa An 1

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: Ngã Ba Huế 6

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: Bắc Sơn 1

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: TBA Yên Thế

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: TBA Đoàn Hữu Trưng

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: Ngã Ba Huế 2T2

Lý do: Lắp đặt phần nhị thứ tủ RTU và thử End to end SCADA tại RMU Ngã Ba Huế 2 phục vụ dự án DAS 2021


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: Tuấn Nhàn

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: QUANG TRUNG 2

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 3 qua TBA Quang Trung 2 (TBA > 350KH). San tải nhánh HA TBA Đống Đa 3 - 475CLA.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: ĐỐNG ĐA 3

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 3 qua TBA Quang Trung 2 (TBA > 350KH). San tải nhánh HA TBA Đống Đa 3 - 475CLA.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ

Khu vực: TBA Bình Hòa 6

Lý do: Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ

Khu vực: Bình Hoà 5

Lý do: Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ

Khu vực: TTHCTL T1+T2 (TT hội chợ triễn lãm)

Lý do: Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ

Khu vực: TTHCTL Đà Nẵng T3

Lý do: Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ

Khu vực: Trạm bơm nước thải HC3

Lý do: Lắp xà, kéo mới ĐZTA đi nổi từ VT 89/13 đến TBA TT Hội chợ triển lãm ĐN T3 - ĐZ476/ Cầu Đỏ. _Thu hồi đường dây cáp ngầm giao chéo với cống thoát nước thải trên vỉa hè đường Trần Huấn. (Công trình : SCTX di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước đô thị theo văn bản số 616/SXD-HTKT ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê

Khu vực: Điện Biên Phủ 4

Lý do: Sang tải TBA Điện Biên Phủ 4 - 474/XHA sang TBA Điện Biên Phủ 7 - 472/XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê

Khu vực: Tân Lập 3

Lý do: Thay cáp ngầm hạ áp TBA Tân Lập 3 - 484/LTR (CT Hoàn thiện lưới điện ĐLTK 2022)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê

Khu vực: Nho Chiến

Lý do: Sang tải TBA Nho Chiến - 478/CĐO sang TBA Lê Trọng Tấn 5 - 478/CĐO


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: T72B

Lý do: Dựng cột hạ áp từ N8 đến N10 và san dây hạ áp, di dời điện kế từ cột cũ qua cột mới, thu hồi cột cũ lưới điện hạ áp kiệt 94 Lê Hữu Trác, 142 Nguyễn Duy Hiệu thuộc ĐZHA sau TBA T72B đz 473 T2.NHS Công trình: tháo dỡ di dời lưới điện phục vụ cải tạo nâng cấp đường Lê Hữu Trác và Nguyễn Duy Hiệu theo yêu cầu của UBND thành phố (văn bản 385/BHTPTĐT-ĐHGS ngày 6/3/23) Nghiệm thu


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Hoà Quí 1-T1

Lý do: Xử lý phát nhiệt cực trung tính hạ áp MBA và cáp vặn xoắn sau AB tổng TBA Hòa Quý 1 T1 đz 477 NHS


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Trung tâm trưng bay sản phẩm (Cty PT thủy sản Thanh Minh)

Lý do: Thay định kỳ TI TBA TT trưng bày sản phẩm đz 480 ADO


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Khách sạn Bắc Cường 2

Lý do: Thay đo đếm hạ thế bằng đo đếm trung thế (TU, TI) TBA KS Bắc Cường 2 đz 473 ADO


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Tân Trà 3 - T2

Lý do: Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn AB nhánh số 3 sau AB tổng TBA Tân Trà 3 T2 đz 472 NHS


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Ngô Quyền T2

Lý do: Xử lý tiếp xúc cáp ngầm hạ áp, tiếp xúc HCD, tăng cường tiếp xúc lèo thuộc ĐZHA sau AB tổng TBA Ngô Quyền T2 đz 474 T2.NHS


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: CS cầu Thuận Phước

Lý do: Thay định kỳ TI TBA CS Cầu Thuận Phước đz 480 ADO


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: KDC Hòa Phát 2- T1

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: KDC Hòa Phát 2-T3

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: KDC Hòa Phát 2- T2

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: Ngã Ba Huế 5

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: KDC Hòa Phát 2 -T4

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: KDC Hòa Phát 3 - T1

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: KDC Hòa Phát 3 - T2

Lý do: Đấu nối nhánh rẽ TBA Tôn Đản 6 tại cột 17/12- 1/4 đz 474 XHA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: KDC Quảng Thắng

Lý do: Thí nghiệm CMB Tier 2, chuyển dây từ thanh cái xuống ATM nhánh TBA KDC Quảng Thắng - 479 T2.HKH


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Liên Chiểu

Khu vực: Hòa Hiệp 4

Lý do: Đấu dây tăng cường vào tủ điện TBA Hoà Hiệp 4 - 479 LCH


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG

Lý do: Thí nghiệm CBM Tier 2 LBS 475-7 T2NHS/R20-2/17 Phan Đăng Lưu. Lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, vệ sinh bảo dưỡng, CBM MBA T3 Tây nam Hòa Cường - 475T2NHS.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: THUẬN PHƯỚC 1

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn HA, san tải TBA Thiệu Bình - 476CLA qua TBA Thuận Phước 1 - 474CLA (TBA > 350KH).


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: THIỆU BÌNH 1

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn HA, san tải TBA Thiệu Bình - 476CLA qua TBA Thuận Phước 1 - 474CLA (TBA > 350KH).


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê

Khu vực: Kios Ngã Ba Huế 1

Lý do: Thí nghiệm CBM TBA Ngã Ba Huế 1, RMU Ngã ba Huế 1, đoạn cáp ngầm từ RMU Ngã ba Huế 1 đến RMU Ngã ba Huế 2, đoạn cáp ngầm từ vị trí 75-2/5 đến RMU Ngã ba Huế 1, đoạn cáp ngầm từ RMU Cầu Vượt đến RMU Ngã ba Huế 1 - 474/XHA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: TBA CẨM TOẠI TÂY 6

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: TBA KHƯƠNG MỸ 5

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: CẨM TOẠI TÂY 7

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: CẨM TOẠI TRUNG 4

Lý do: Lắp xà néo, căng dây để tạo lèo vị trí 190 - phục vụ phương án di dời tạm lưới công trình cải tạo đường QL14B từ VT 190 - MC Hòa Khương Di dời cột trung thế vị trí 204 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) theo phương án thỏa thuận để xử lý đơn thư khách hàng. VSBD, TNĐK Tier 2 CBM cho MC 471-477 CDO/R205 Hòa Khương tại vị trí R205 liên lạc XT 475HPH và XT 477CDO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: TBA TIỂU ĐOÀN 75

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: TBA KPC HÒA PHONG T3

Lý do: Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T2

Lý do: Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: TTHC huyện Hòa Vang

Lý do: Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Cẩm Toại Tây 3

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Khương Mỹ

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Cẩm Toại Trung 2

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: UBND xã Hoà Phong

Lý do: Lắp xà néo, căng dây để tạo lèo vị trí 190 - phục vụ phương án di dời tạm lưới công trình cải tạo đường QL14B từ VT 190 - MC Hòa Khương Di dời cột trung thế vị trí 204 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) theo phương án thỏa thuận để xử lý đơn thư khách hàng. VSBD, TNĐK Tier 2 CBM cho MC 471-477 CDO/R205 Hòa Khương tại vị trí R205 liên lạc XT 475HPH và XT 477CDO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Cẩm Toại Tây 2

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Cẩm Toại Trung 3

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Khương Mỹ 3

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Nam Thanh

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Cẩm Toại Tây

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Cẩm Toại Trung

Lý do: Lắp xà néo, căng dây để tạo lèo vị trí 190 - phục vụ phương án di dời tạm lưới công trình cải tạo đường QL14B từ VT 190 - MC Hòa Khương Di dời cột trung thế vị trí 204 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) theo phương án thỏa thuận để xử lý đơn thư khách hàng. VSBD, TNĐK Tier 2 CBM cho MC 471-477 CDO/R205 Hòa Khương tại vị trí R205 liên lạc XT 475HPH và XT 477CDO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Khu phố chợ Hòa Phong

Lý do: Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Phú Hòa 5

Lý do: Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Cẩm Toại Tây 4

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: TBA CẨM TOẠI TÂY 5

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Chi cục thuế huyện Hòa Vang

Lý do: Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Kiot NHNN&PTNT CN huyện Hòa Vang

Lý do: Mở kẹp lèo vị trí 172 - 471CDO (đang VH XT 475HPH) - Phục vụ phương thức + công tác SCTX của đơn vị


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: Cao Hoàng Lực

Lý do: Hoàn thiện công trình cải tạo nhánh rẽ cẩm toại tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA: _Hoàn thiện lắp đặt Recloser loại NOJCA tại VT 182/1 XDM - đặt tên MC 475HPH/182/1 Cẩm Toại Trung _Đấu nối ĐZTA AV240 XDM từ vị trí 182 - 471CDO và vị trí 189/18/12/5 (TBA Tiểu Đoàn D75) _Chuyển đấu nối NR Cẩm Toại Trung 3 từ vị trí 189/11/2 qua đấu nối ĐZTA XDM vị trí 182/9 XDM _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/9. _Lắp xà, thay dây AV240 từ VT 189/18/2 đến 189/18/1; Tháo FCO; Tách lèo cố định dây tại VT 189/18; nối dây - chuyển đấu nối trục nhánh Cẩm Toại Tây hiện trạng từ cột 189/18 đến 189/19 qua vị trí 189/18/1 đến 189/19 _Tách lèo cô lập ĐZTA cũ NR Cẩm Toại Tây từ vị trí 189/18 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) _Dựng cột BTLT dưới tuyến đường dây, Lắp xà mới, chuyển dây tại vị trí 189/23 và 189/24; 189/25 NR Cẩm Toại Tây - XT 471CDO (Đang VH XT 475HPH) * NPMU đăng ký nghiệm thu kỹ thuật trước và trong ngày công tác. Cải tạo nhánh rẽ Cẩm toại Tây đến TBA Nam Thành, phần còn lại thuộc dự án JICA không thực hiện để an toàn vận hành theo PA: - Lắp chụp đầu cột đôi vị trí 189/18/2 NR Cẩm Toại Tây 2 - Di dời FCO NR Cẩm Toại Tây 2 từ vị trí 189/18/1 qua vị trí 189/18/6 - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/26 đến 189/30; Nâng chụp đầu cột VT 189/31 (nâng tạm) - Chuyển dây AC95 hiện trạng trên cột cũ qua cột LT14m (JICA dựng) từ vị trí 189/33 đến 189/36; Chuyển cáp hạ áp TBA Cẩm Toại Tây 3 qua cột trung hạ áp dựng mới từ TBA đến cột 189/33. - Lắp xà; di dời MBA và phụ kiện đi kèm tại TBA Cẩm Toại Tây qua cột mới dựng; hoàn thiện đấu nối và trả nguồn lưới hạ áp (theo phương án)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Phước Mỹ 2

Lý do: Tháo lèo, hạ dây cũ, treo dây mới và tâng dây tại vị trí trụ 74-1/20 đầu tuyến nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/20 đến 74-1/20/9 nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS SCL 2023


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Phước Mỹ 6

Lý do: Tháo lèo, hạ dây cũ, treo dây mới và tâng dây tại vị trí trụ 74-1/20 đầu tuyến nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/20 đến 74-1/20/9 nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS SCL 2023


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Phước Mỹ 7

Lý do: Tháo lèo, hạ dây cũ, treo dây mới và tâng dây tại vị trí trụ 74-1/20 đầu tuyến nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/20 đến 74-1/20/9 nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS SCL 2023


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: KS Phú Thịnh 2 (CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VINH GIA NGUYỄN)

Lý do: Tháo lèo, hạ dây cũ, treo dây mới và tâng dây tại vị trí trụ 74-1/20 đầu tuyến nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/20 đến 74-1/20/9 nhánh rẽ Phước Mỹ 2 đz 473 T2.NHS SCL 2023


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: KS DeLamour

Lý do: Thay định kỳ TI TBA KS Delamour đz 476 ADO


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: THANH LONG 2

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Thanh Long 2 - 474CLA qua TBA Ngô Chi Lan 474CLA (TBA > 350KH) - 475CLA


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: NGÔ CHI LAN

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Thanh Long 2 - 474CLA qua TBA Ngô Chi Lan 474CLA (TBA > 350KH) - 475CLA


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: NMN Hòa Liên T1

Lý do: VSBD, TNĐK TBA NMN Hòa Liên T1 - 477HLI


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: NMN Hòa Liên T2

Lý do: VSBD, TNĐK TBA NMN Hòa Liên T2 - 477HLI


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Sơn Thuỷ T5

Lý do: Xử lý phát nhiệt, lắp chụp bảo vệ cực hạ áp TBA Sơn Thủy 5 đz 484 T2.NHS


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Tân Trà 1

Lý do: Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn AB nhánh số 2 sau AB tổng TBA Tân Trà 1 đz 475 NHS


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: KS ARIA GREEN

Lý do: Thay định kỳ TI TBA KS Aria Grand đz 477 T2.NHS


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: KDC Làng Cá NHĐ T3

Lý do: Xử lý phát nhiệt, lắp chụp bảo vệ cực hạ áp TBA KDC Làng cá Nại Hiên Đông T3 đz 480 ADO


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: ĐỐNG ĐA 4 (NK NGÂN HÀNG)

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 2 qua TBA Đống Đa 4 (TBA > 350KH) - 475CLA San tải TBA Hải Sơn qua TBA Đống Đa 2 (TBA > 350KH) - 475CLA. Cố định, đấu nối và san tải nhánh hạ áp TBA Hải Sơn - 474CLA.


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: ĐỐNG ĐA 2

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 2 qua TBA Đống Đa 4 (TBA > 350KH) - 475CLA San tải TBA Hải Sơn qua TBA Đống Đa 2 (TBA > 350KH) - 475CLA. Cố định, đấu nối và san tải nhánh hạ áp TBA Hải Sơn - 474CLA.


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hải Châu

Khu vực: HẢI SƠN

Lý do: Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Đống Đa 2 qua TBA Đống Đa 4 (TBA > 350KH) - 475CLA San tải TBA Hải Sơn qua TBA Đống Đa 2 (TBA > 350KH) - 475CLA. Cố định, đấu nối và san tải nhánh hạ áp TBA Hải Sơn - 474CLA.


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ

Khu vực: TBA Trộn Btông nhựa 545

Lý do: Thu hồi bọc Cover vị trí 29 đến 30 nhánh rẽ TBA Trạm trộn Bê Tông nhựa CT 545 – Đz 479/Cầu Đỏ giao chéo Đz 110kV (Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường thi công thay dây 110 kV giao chéo với Đz 22kV)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Lệ

Khu vực: TBA Phan Văn Đáng

Lý do: _Đấu nối đường dây hạ áp kéo mới và san tải nội bộ TBA Phan Văn Đáng - 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/ Hòa Xuân). - CBM cáp ngầm từ vị trí 82/7 đến 82/7/1 - ĐZ 474/ Hòa Xuân (đang mang điện 477/ Hòa Xuân). (Công trình : Hoàn thiện lưới điện hạ áp và TBA Cẩm Lệ năm 2023)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê

Khu vực: Phan Thanh

Lý do: Mở lèo, căng dây, đấu lèo nhánh rẽ TBA Bắc Nam 3 tại vị trí 49 ĐZ 484LTR


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê

Khu vực: Bắc Nam 3

Lý do: Mở lèo, căng dây, đấu lèo nhánh rẽ TBA Bắc Nam 3 tại vị trí 49 ĐZ 484LTR


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Thanh Khê

Khu vực: Hoàng Anh Gia Lai

Lý do: Mở lèo, căng dây, đấu lèo nhánh rẽ TBA Bắc Nam 3 tại vị trí 49 ĐZ 484LTR


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Vang

Khu vực: TBA KHE ĐÀO T2

Lý do: _Di dời cáp vặn xoắn và công tơ sau TBA Khe Đào T2 hiện trạng qua cột trung áp đi kết hợp từ khoảng cột B/17 đến B/11 _Đấu nối ĐZHA vào TBA Khe Đào T3 XDM, tách kết lưới theo thiết kế _Đóng điện TBA Khe Đào T3 XDM * Nghiệm thu kỹ thuật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Nguyễn Công Trứ T2

Lý do: _Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/16 đến 74-1/16/3 đz nhánh rẽ Nguyễn Công Trứ T2 đz 473 T2.NHS _Kết hợp phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Nguyễn Công Trứ T2 đz 473 T2.NHS (cây bàng Đài Loan dọc tường rào HVCT Quốc gia) SCL 2023


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Khu đô thị FPT

Lý do: Kéo, tăng dây, đấu nối đường dây hạ thế đi nổi xây dung mới cáp ABC(4x95)-0,6/1kV vào tủ điện hạ áp sau AB tổng TBA KĐT FPT đz 474 NHS Hạng mục: Xây dựng mới ĐZHT nổi thuộc TBA KĐT FPT


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Nguyễn Công Trứ T4

Lý do: _Thay xà, cách điện, dây dẫn trung áp từ trụ 74-1/16 đến 74-1/16/3 đz nhánh rẽ Nguyễn Công Trứ T2 đz 473 T2.NHS _Kết hợp phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Nguyễn Công Trứ T2 đz 473 T2.NHS (cây bàng Đài Loan dọc tường rào HVCT Quốc gia) SCL 2023


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Thanh Khê

Lý do: Thay định kỳ TI TBA Thanh Khê đz 480 ADO


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Trà

Khu vực: Công ty CP TMS Hotel Đà Nẵng

Lý do: Thay định kỳ TU, TI TBA KS TMS đz 477 T2.NHS


Thông tin đang cập nhật