Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Lâm Đồng mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Lâm Đồng hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 13:30 - 17:00 Điện Lực Đơn Dương
27/03/2023 08:30 - 14:30 Điện Lực Đức Trọng
27/03/2023 08:30 - 14:30 Điện Lực Đức Trọng
27/03/2023 08:30 - 14:30 Điện Lực Đức Trọng
27/03/2023 08:30 - 14:30 Điện Lực Đức Trọng
27/03/2023 08:00 - 09:00 Điện lực Đạ Tẻh
27/03/2023 09:10 - 09:40 Điện lực Đạ Tẻh
27/03/2023 10:00 - 10:40 Điện lực Đạ Tẻh
27/03/2023 10:50 - 11:10 Điện lực Đạ Tẻh
27/03/2023 11:20 - 11:50 Điện lực Đạ Tẻh

Thông tin Lịch cúp điện Lâm Đồng những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng

Khu vực: Mất điện một phần khu vực khu thôn Fi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng

Khu vực: Mất điện một phần khu vực thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng

Khu vực: Mất điện một phần khu vực khu tổ 1, tổ 2, tổ 25 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng

Khu vực: Mất điện một phần khu vực khu tái định cư Lô 90 thuộc thị trấn Liên Nghĩa.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:10 đến 09:40

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:40

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:50 đến 11:10

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:20 đến 11:50

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:50

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hương Thuận, Vĩnh Thuỵ xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:50

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hương Thuận xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Lạc Quảng thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng

Khu vực: Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Cửa Rừng dọc QL 27 tới nghĩa trang Kim Phát.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Hà

Khu vực: Toàn bộ các xã Nam Hà, Phi Tô, Gia Lâm, Đông Thanh, Mê Linh và Thị trấn Nam Ban

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Vĩnh Phước xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:10 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Phước Thành xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:10 đến 10:40

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:50 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Lộc Hoà, Vĩnh Phước xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:10 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Lộc Hoà, Vĩnh Phước xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 14:45

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:55 đến 15:40

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:50 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đà Lạt

Khu vực: An Bình, Triệu Việt Vương, Nguyễn Trung Trực, An Sơn

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần các Tổ dân phố Lạc Quảng, Đường Mới Trong thuộc thị trấn D’ran

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:10 đến 09:50

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:40

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:50 đến 11:40

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:10 đến 15:10

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:20 đến 16:20

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lạc Dương

Khu vực: BNeur - TT. lạc Dương - Huyện Lạc Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố III thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Quảng Lạc thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Đường Mới , Lâm Tuyền 1 thuộc thị trấn D’ran

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng

Khu vực: Mất điện một phần khu vực thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:10 đến 09:50

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:20 đến 11:20

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đà Lạt

Khu vực: Hố Tôm Bão Đại, Trần Thái Tông

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đà Lạt

Khu vực:

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Di Linh

Khu vực: Cac xã Gia Hiệp, Đinh Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Quảng Lạc thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Trọng

Khu vực: Mất điện toàn bộ khu vực từ ngã ba sân Golf dọc Quốc lộ 20 đến chân đèo Prenn.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Đạ Nha xã Quốc Oai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Toàn bộ thôn 5,6,7 xả Mỹ Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Đạ Tẻh

Khu vực: Một phần thôn Tân Lập- TT Đạ Tẻh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Bảo Lộc

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Di Linh

Khu vực: Đường Nguyễn Du

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Lâm Tuyền thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Phú Thuận thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đơn Dương

Khu vực: Một phần Tổ dân phố Lâm Tuyền thuộc thị trấn D’ran.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Bảo Lâm

Khu vực: Thôn 7, 9, 12, 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật