Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Đồng Nai mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Đồng Nai tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Đồng Nai hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 09:00 - 10:00 Điện Lực Long Thành
27/03/2023 08:30 - 15:00 Điện Lực Trị An
27/03/2023 07:30 - 17:00 Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2
27/03/2023 07:15 - 09:15 Điện Lực Thống Nhất
27/03/2023 09:45 - 12:15 Điện Lực Thống Nhất
27/03/2023 08:00 - 16:30 Điện lực Cẩm Mỹ
27/03/2023 08:00 - 17:00 Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2
27/03/2023 14:15 - 16:45 Điện Lực Thống Nhất
27/03/2023 08:30 - 16:30 Điện lực Xuân Lộc
27/03/2023 08:30 - 16:30 Điện lực Xuân Lộc

Thông tin Lịch cúp điện Đồng Nai những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Long Đức 3 - phường Tam Phước.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trị An

Khu vực: Một phần Ấp 5 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP3 P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 09:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 12:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ

Khu vực: Một phần ấp 8 xã Thừa Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Hưng Thạnh, Hưng nhơn - xã Hưng Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc

Khu vực: 08h30 - 16h30: Một phần các khu 4, 8 - thị trấn Gia Ray.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc

Khu vực: 08h30 - 16h30: Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc

Khu vực: 08h30 - 16h30: - Một phần ấp 2 - xã Xuân Hưng. - Các trạm khách hàng Nguyễn Văn Tâm, Trại Chăn Nuôi Hà Phương 1 và nhánh năng lượng mặt trời Cường Thịnh Solar

Lý do: Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Tân Thành, An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 4 - Xã Tà Lài

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 4 - Xã Tà Lài

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:15

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Tân Thành, An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 4 - Xã Tà Lài

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:45 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Biên Hoà

Khu vực: Mất điện một phần KP1, 3, 4, 5 – P.Thống Nhất.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trị An

Khu vực: Một phần Ấp 1 - Xã Trị An - H.Vĩnh Cửu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 12:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trị An

Khu vực: Một phần Ấp Thái An - Xã Tân An - H.Vĩnh Cửu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP4 P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 16:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ

Khu vực: Một phần ấp 8 xã Thừa Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP3, 4, 6 P. Hố Nai

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP1 P. Trảng Dài. Một Phần KP1, 2 P. Tân Hiệp. Cty TNHH BV Đa Khoa Tâm Hồng Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP1 P. Trảng Dài. Một Phần KP1, 2 P. Tân Hiệp. Cty TNHH BV Đa Khoa Tâm Hồng Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP1 P. Trảng Dài. Một Phần KP1, 2 P. Tân Hiệp. Cty TNHH BV Đa Khoa Tâm Hồng Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP3, 4, 6 P. Hố Nai

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Khánh

Khu vực: Mất điện từ ngã 3 Tân Phong đến NMM Hàng Gòn, quốc lộ 56 phường Xuân Tân, ấp Tân Phong, ấp Đồi Rìu xã Hàng Gòn TP Long Khánh.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc

Khu vực: 08h30 - 16h30: Một phần các ấp 3A, 6 - xã Xuân Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc

Khu vực: 08h30 - 16h30: - Toàn bộ ấp Tam Hiệp và một phần các ấp Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp; - Và các trạm khách hàng Công ty Gia Bảo Phương, Nguyễn Văn Sống, Công ty Mai Phúc 1, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Phú An, Công ty Phú An 1 và nhánh điện năng lượng Công ty An Phú Xuân Hiệp, Công ty Ate Pearl Xuân Hiệp - xã Xuân Hiệp.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc

Khu vực: 08h30 - 16h30: Một phần các ấp 1, 8 - xã Xuân Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp Phú Hợp - Xã Phú Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp Phương Mai - Xã Phú Lâm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 2, 3 - Xã Phú Lập

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:15 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 1 - Xã Phú Lập

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp Phương Lâm 3 - Xã Phú Lâm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Biên Hoà

Khu vực: TBA Quốc Lộ 3 (Mất điện một phần KP1,2, 3 - P.Quyết Thắng)

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trị An

Khu vực: Một phần Khu Phố 3 – TT. Vĩnh An – H.Vĩnh Cửu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: Huyện Long Thành: Một phần ấp 1B - Xã Phước Thái

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trị An

Khu vực: Một phần Ấp 7 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP1 P. Tân Hiệp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP4, 4A P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP4, 4A P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP4, 4A P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 09:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP4, 4A P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp 1 - Xã Lộ 25

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 12:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Bạch lâm 2 - xã Gia Tân 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ

Khu vực: Một phần ấp 8 xã Thừa Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 12:45 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Bạch Lâm 2 - xã Gia Tân 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 1 - Xã Phú Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 1 - Xã Phú Ngọc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Khu 12 - Thị trấn Tân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Nhơn Trạch

Khu vực: KDC Phước An – Long Thọ (Xã Long Thọ)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Nhơn Trạch

Khu vực: Một phần Khu phố Phước Lai, một phần Khu phố Phước Hiệp – TT Hiệp Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 2, 3 - Xã Phú Ngọc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện Lực Nhơn Trạch

Khu vực: Một phần Khu phố Phước Lai – TT Hiệp Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Nhơn Trạch

Khu vực: Một phần Khu phố Phước Lai – TT Hiệp Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Long Khánh 1, một phần khu phố Long Khánh 2 - phường Tam Phước.

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Long Khánh 1, một phần khu phố Long Khánh 2 - phường Tam Phước.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 15:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Gạch Ngọc Mai.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Thắng Lợi.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:15 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA Gạch Thuận Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 09:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Nam sơn - xã Quang Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP2, 5 P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP2, 5 P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ

Khu vực: Ấp Duyên Lãng, ấp Cam Tiên xã Nhân Nghĩa.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 12:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ

Khu vực: Ấp Tân Xuân xã Bảo Bình.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc

Khu vực: 08h30 - 16h30: Một phần ấp Nông Doanh - xã Xuân Định.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Xuân Lộc

Khu vực: 08h30 - 16h30: - Toàn bộ các ấp Bầu Cối, 4A, 4B và một phần các ấp 5, 6, 8 - xã Xuân Bắc (khu vực từ Ngã Ba Chế Biến về hướng Long Khánh-đường Trung Tín-Chế Biến); - Các trạm Nông Trường Thọ Vực 1 và 2; Công ty Thọ Vực; Công ty Thọ Vực 1, 2 , 3, 4; Trần Quang Hợp, Trần Quang Hợp 1; Trường Tiểu Học 3/2; Bưu điện Xuân Bắc; BTS Xuân Bắc, Khu Nông Nghiệp Thọ Vực, Lê Đức Ngọc, Kiều Như Khiêm, Hoàng Huy Lộc, Phan Thanh Hiền - xã Xuân Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Khu phố Hiệp Tâm 2 - Thị trấn Định Quán

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 9 - Xã Nam Cát Tiên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 3 - Xã Phú Lộc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 1, 4 - Xã Phú Lộc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 6 - Xã Tà Lài

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:15

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 6, 7 - Xã Phú Lộc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:15 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 6 - Xã Phú Lập

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 1, 4 - Xã Phú Lộc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 1, 2 - Xã Phú Lập

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trị An

Khu vực: Một phần Ấp 1 - Xã Trị An - H.Vĩnh Cửu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP1 P. Tân Hiệp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 09:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP4, 4A, 4C P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP4, 4A, 4C P. Trảng Dài

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 12:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ

Khu vực: Ấp Suối Râm xã Xuân Quế.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cẩm Mỹ

Khu vực: Ấp 61 xã Sông Nhạn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thống Nhất

Khu vực: Ấp Tân yên - xã Gia Tân 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 , H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp Phú Lập - Xã Phú Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 , H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 , H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trảng Bom

Khu vực: Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Khu 2, 3 - TT Tân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 6 - Xã Núi Tượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 5 - Xã Suối Nho

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 , H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:45 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 5 - Xã Suối Nho

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:15 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 3 - Xã Tà Lài

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1 - Phường Tam Phước.

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1 - Phường Tam Phước.

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Phụ tải trạm T10-1500kVA HTX An Phát

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 , H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 75kVA Thôn Trang Xanh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 250kVA CS Đồng Tâm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3 , H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 750kVA Công ty Amapex

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Derim Preccision (NX 19)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Korea JCC (NX 58)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

Khu vực: Một Phần KP8, 9 P. Hố Nai. Cơ sở Phan Thị Việt (trạm 1, 2, 3). Cơ sở Phan Thị Bắc. Cơ sở Vũ Thị Lan. Trạm XL Nước thải số 1

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện Lực Long Thành

Khu vực: Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1-630kVA Công ty AnGel

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 6, ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 5 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện Lực Định Quán

Khu vực: Ấp 5 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Long Khánh

Khu vực: Mất điện tổ 16 khu phố 2 phường Phú Bình, tổ 31 khu phố Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật