Lịch cúp điện Tiền Giang hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Tiền Giang mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Tiền Giang tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Tiền Giang hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Mỹ Tho
27/03/2023 13:30 - 16:00 Điện lực Mỹ Tho
27/03/2023 13:30 - 16:00 Điện lực Mỹ Tho
28/03/2023 07:30 - 15:30 Điện lực Mỹ Tho
28/03/2023 08:00 - 12:00 Điện lực Gò Công Đông
28/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Cai Lậy
28/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Cai Lậy
28/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Cai Lậy
28/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Cai Lậy
28/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Cai Lậy

Thông tin Lịch cúp điện Tiền Giang những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần xã Trung An, Phước Thạnh, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Nguyễn Trãi, phường 7, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Nguyễn Trãi, phường 7, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần TL879, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho;

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Công Đông

Khu vực: Một phần ấp Giồng Lãnh 1, Giồng Lãnh 2, Trại Cá xã Tăng Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng Nguyễn Thị Hồng Chi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng Huỳnh Văn Chư

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng Dương Quốc Trí

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng Nguyễn Thị Hồng Chi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng Huỳnh Văn Chư

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng Dương Quốc Trí

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phước

Khu vực: Mất điện một phần xã Tân Hòa Tây, Thạnh Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Lý Quàn 2 xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Pháo Đài xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Ấp Bắc, Hồ Văn Nhánh, Nguyễn Quân, P 5, 10, TP.Mỹ Tho.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần xã Trung An, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần Quốc Lộ 50, ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Đốc Binh Kiều, phường 2, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng công ty Vạn Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng công ty Vạn Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Phú Hữu xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Pháo Đài xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Phú Hữu xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Trần Văn Cửu, xã Phước Thạnh, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Tân Hòa xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Tân Xuân xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Tân Xuân xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Công Tây

Khu vực: 1 phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Thạnh Trị

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Nhị Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực: 1 phần ấp Tân Thành xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Công ty CPĐTXD Tiền Giang, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Xã Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, một phần xã Tân Hội, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Xã Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, một phần xã Tân Hội, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Gạo

Khu vực: Một phần ấp Bình Hòa B xã Song Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Gạo

Khu vực: Một Phần Khu 2, TT Chợ Gạo và một phần ấp Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phước

Khu vực: Mất điện một phần TT Mỹ Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Tân Lý Tây, Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật