Lịch cúp điện Bình Dương hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bình Dương mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bình Dương tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bình Dương hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 16:00 Điện Lực Dầu Tiếng
27/03/2023 08:00 - 16:00 Điện Lực Dầu Tiếng
27/03/2023 08:00 - 16:30 Điện Lực Dầu Tiếng
27/03/2023 08:00 - 16:00 Điện Lực Dầu Tiếng
27/03/2023 08:00 - 16:00 Điện Lực Dầu Tiếng
27/03/2023 08:00 - 16:00 Điện Lực Dầu Tiếng
27/03/2023 08:00 - 13:00 Điện Lực Tân Uyên
27/03/2023 08:00 - 16:00 Điện Lực Tân Uyên
27/03/2023 08:00 - 13:00 Điện Lực Tân Uyên
27/03/2023 08:00 - 13:00 Điện Lực Tân Uyên

Thông tin Lịch cúp điện Bình Dương những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Đồng Sơn, Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Đồng Sơn, Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Khánh Bình 4-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi 2, Cty Thanh Lâm Phát, HKD Trọng Duy, Cty L&V Furniture-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Khu phố Ông Đông-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm KDC Thành Phố Đẹp-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường Nguyễn Trãi từ Ngã 4 Đường Mồi đến Ngã 3 Ông Xã - phường Dĩ An - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Cty SMITH MFG VIỆT NAM, SUN OCEAN,CLEAR WATER, Văn Phòng Mai Trung, Nguyễn Đình Khanh (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Trường tiểu học Lái Thiêu (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Trường tiểu học Bình Thuận (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Võ Thị Vàng 3 (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm TT y tế Thuận An (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm UBX Bình Nhâm (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm UBX Bình Nhâm 2 (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Nguyễn Văn Tiết (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm KDC An Phú 6 (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Khu Phố 2 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Trại Heo Vĩnh Tân 2, HKD Mai Văn Lợi, Cty Đại Chiến Phát, Cty Gỗ Thuận Thiên Phúc, KNO Quang Phúc 2-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Bà Tri 2-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Bà Tri-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Bà Tri 3-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - phường Đông Hòa - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm Khu 6 Định Hòa 2, phường Định Hòa (TDM)

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm Đại lộ Bình Dương 5, phường Định Hòa (TDM).

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy lưới hạ thế thuộc trạm DD Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ (TDM).

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Võ Văn Kiệt lưới hạ thế thuộc trạm Võ văn Kiệt 1, phường Định Hòa (TDM).

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy lưới trung hạ thế thuộc NR trạm Thái Hà các trạm Thái Hà, trạm Thành Phúc, phường Phú Mỹ (TDM)

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Vĩnh Tân 16-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Trạm 23 An Điền (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Nguyễn Văn Thành lưới hạ thế thuộc trạm Định Hòa 6, phường Định Hòa (TDM).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Bắc Tân Uyên

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Mỹ Lộc 4, Xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Đông Ba 3 (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Bắc Tân Uyên

Khu vực: Khu vực nội bộ trạm MĐ Tân Mỹ, trạm MĐ Tân Mỹ 1, Xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hòa Cường, Hòa Phú xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm HTX NN Tân Mỹ-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Chợ Chí Hùng-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Gạch Gỗ Thạnh Phước-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường Trần Thị Xanh - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường DT 743 từ trạm Thu Phí Bình Thung đến đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Lê Hồng Phong lưới hạ thế thuộc trạm Nhà Thờ Bà Lụa, phường Phú Thọ (TDM)

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực đường Tân An - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Lê Chí Dân lưới hạ thế thuộc trạm Lê Chí Dân 3, phường Hiệp An (TDM).

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Lê Hồng Phong lưới hạ thế thuộc trạm Võ Tấn 2, phường Phú Thọ (TDM)

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Trạm Đội 3-1 (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm KDC Vị Hảo 1-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường ĐX 071 lưới hạ thế thuộc trạm Ấp 4 Định Hòa, phường Định Hòa (TDM).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm KDC Vị Hảo 2-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Ngã 4 Ga, NOXH HPN, CS Đường Rày T2, CS Đường Rày T3, NT Huỳnh Tấn Cường, Đường Rày, CS Bình Nhâm 19, Bình Nhâm 3, Bình Nhâm 4, HKD Huỳnh Ngọc Mỹ, Dương Hoàng Phúc (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Đông Ba (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tân Bình xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Trại Cá Giống-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm HTX NN Tân Mỹ 6-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Bơm Tân Ba 1-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Trạm 126 Cầu Đò (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm HTX NN Tân Ba-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Chợ Tân Ba-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm KNO Tân Long 2 (T2, T3, T4, T5)-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Bắc Tân Uyên

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Hiếu Liêm 415A, TT Nguyễn Ngọc Sinh, TT Văn Tấn, Cty TNHH An Tỷ (T3), xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thuận An

Khu vực: Khu vực lưới hạ áp trạm Hòa Lân 10 (Thuận An)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tiên Phong xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Cây Liễu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tiên Phong xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tân Thanh xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tân Thanh, Tân Bình xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Ngã 3 Tân Mỹ-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Cây Quéo 5-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Ngã 3 Vành Đai-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Trạm 4 KDC Thới Hòa (Bến Cát)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm UB Thái Hòa-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Trường Trung Học Thái Hòa-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Đồng Sơn, Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Lò Gạch xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm KTĐC Thạnh Phước T1-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm xá Thạnh Phước-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực trạm Trường THCS Thái Hòa-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Vũng Tây, Hóc Măng, Bờ Cảng xã Long Tân, ấp Phú Bình xã An Lập (Dầu Tiếng).

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hố Muồng, Cống Quẹo, Long Chiểu xã Long Tân (Dầu Tiếng).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực: Bên trái QL13 từ ngã ba Bến Ván lên đến Tượng Đài Chiến Thắng. Dọc hai bên đường N25-5A KCN Bàu Bàng, Khu trung Tâm Hành Chính Huyện Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực: Bên trái đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường D3, dọc hai bên đường D3 KCN Bàu Bàng đến đường N25-5A KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Dọc đường QL 13 bên trái từ ngả 3 Bến Ván đến bia Chiến Thắng Bàu Bàng và dọc QL13 bên phải từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến tạp hóa bà Tám Vàng.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực: Dọc đường D6 từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến đường NC KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực: Dọc Đường D5 KCN Bàu Bàng, Đường N3 KCN Bàu Bàng từ ngã ba đường D5 đến chợ Bàu Bàng.(Bàu Bàng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực dọc hai bên đường N5; Từ đường D5 đến đường D3 và CTY SWR KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực: Toàn bộ xã Long Nguyên (Bàu Bàng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Khu vực dọc hai bên đường N8, đường DC KCN Bàu Bàng từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến Vườn ươm KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Khu vực từ đường N8 đến đường N19, D13 KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực: Đường D7A KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện dọc hai bên đường D11 KCN Bàu Bàng từ đường N10 đến đường N14, dọc hai bên đường D12 KCN Bàu Bàng từ đường N14 đến đường N19, dọc hai bên đường N15 KCN Bàu Bàng, khu vực Công an huyện Bàu Bàng, dọc hai bên đường N9 và Cty SEWANG VINA KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực dọc hai bên đường N4 từ trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Bàu Bàng đến trường tiểu học Long Bình (Bàu Bàng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực: Dọc Đường D5 KCN Bàu Bàng, Đường N3 KCN Bàu Bàng từ ngã ba đường D5 đến chợ Bàu Bàng.(Bàu Bàng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực: Toàn bộ xã Long Nguyên (Bàu Bàng)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Bàu Bàng

Khu vực: Mất điện khu vực: Bên trái QL13 từ ngã ba Bến Ván lên đến Tượng Đài Chiến Thắng. Dọc hai bên đường N25-5A KCN Bàu Bàng, Khu trung Tâm Hành Chính Huyện Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Mất điện khu vực: Bên trái đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường D3, dọc hai bên đường D3 KCN Bàu Bàng đến đường N25-5A KCN Bàu Bàng (Bàu Bàng) - Dọc đường QL 13 bên trái từ ngả 3 Bến Ván đến bia Chiến Thắng Bàu Bàng và dọc QL13 bên phải từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến tạp hóa bà Tám Vàng.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hố Muồng, Cống Quẹo, Long Chiểu xã Long Tân (Dầu Tiếng).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Uyên

Khu vực: Khu vực Đường ĐX 10-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Đường Thanh Niên dọc theo đường ĐT-743 bên trái đến Ngã 3 Lồ Ồ Phường Bình An (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 06:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Đồng Cây Viết, đường Lê Thị Trung, đường Đoàn Thị Liên, đường Lê Hồng Phong, đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 3 Phú Thuận đến ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, các Cửa sắt Nhân, trạm Liên Việt, Tỉnh hội Người Mù, TT & Truyền Thông, Hội Phụ Nữ, Trường Mần Non Hoa Phượng, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường Đoàn Thị Liên, Trường Tiểu học Phú Lợi, Trường Mần Non Bác Học, Karao ke Họa Mi, Bệnh viện Vạn Phước Sài Gòn, Y tế Liên Phường, Tín Đạt, Cty Cường Quốc, Cám Hoàn Thành, Câu lạc bộ bóng đá Tân Hoàng Đức, phường Phú Mỹ, phường Phú Lợi, phường Phú Mỹ. (TDM)

Lý do: Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Dĩ An

Khu vực: Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực Từ Ngả 3 Lồ Ồ đến Cua Bảng Đỏ-Phường Đông Hòa-TP Dĩ An - Khu Vực KS Ngôi Sao-KDC Bình Nguyên -Phường Đông Hòa, một phần Phường Bình An-TP Dĩ An

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường 30/04 từ trạm Gò Đậu đến vòng xuyến Gò Đậu các trạm Viễn Tây, King Beer thuộc phường Phú Thọ. Thời gian: từ 06h30-07h00 & 17h00-18h00 (TDM)

Lý do: Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực mất điện từ vòng xoay Gò đậu bên trái đường 30/04 đến ngã 03 Nam Sanh, đường Phú Lợi từ ngã 4 Chợ Đình bên trái đường đến ngã 4 đường Mỹ Phước Tân Vạn, NH Nhà nước, TT Thương mại Bình Dương Square, đường Huỳnh Văn Nghệ, C.ty Công Nông Lâm, C.ty lâm sản XNK Tổng hợp BD, XN In, BH Xã hội, Công nghệ Môi Trường, Ca múa Nhạc, Hoàng 12, Ngân hàng Nhà Nước, Nhà Văn hóa- Khu vực đường Nguyễn Thái Bình, đường Phú Lợi bên trái đường đến ngã 4 Mỹ Phước Tân Vạn, các trạm Cty Phát Triển, Ngon Như Ý, Cty Úc Châu, Khu di tích Phú Lợi, phòng khám đa khoa Quân Y Bình Dương, Tỉnh Đội, TT Điều hành Quốc phòng, phường Phú Lợi, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn. (TDM)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường 30/4 bên phải đường từ vòng xuyến Gò Đậu đến ngã 3 nam Sanh, khu Tập thể Đài phát thanh, Đài truyền hình Binh Dương, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, phường Phú Hòa (TDM)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường 30/4, đường Lê Thị Trung lưới hạ thế thuộc trạm Lê Thị Trung phường Phú Lợi (TDM)

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường 30/04 từ trạm Gò Đậu đến vòng xuyến Gò Đậu các trạm Viễn Tây, King Beer thuộc phường Phú Thọ. Thời gian: từ 06h30-07h00 & 17h00-18h00 (TDM)

Lý do: Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 18:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực: Khu vực đường Đồng Cây Viết, đường Lê Thị Trung, đường Đoàn Thị Liên, đường Lê Hồng Phong, đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 3 Phú Thuận đến ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn, các Cửa sắt Nhân, trạm Liên Việt, Tỉnh hội Người Mù, TT & Truyền Thông, Hội Phụ Nữ, Trường Mần Non Hoa Phượng, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường Đoàn Thị Liên, Trường Tiểu học Phú Lợi, Trường Mần Non Bác Học, Karao ke Họa Mi, Bệnh viện Vạn Phước Sài Gòn, Y tế Liên Phường, Tín Đạt, Cty Cường Quốc, Cám Hoàn Thành, Câu lạc bộ bóng đá Tân Hoàng Đức, phường Phú Mỹ, phường Phú Lợi, phường Phú Mỹ. (TDM)

Lý do: Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Trạm Nông Trường Điều 2 (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Trạm NT Điều 1 (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Trạm UB An Tây (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Trạm Ấp 3 An Điền 3 (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Trạm Ấp 3 An Điền 2 (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Trạm Ấp 2 An Điền 1 (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: trạm 08 Kim Sơn (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Trạm Hòa Thuận (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 06/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Trạm Trần Văn Cờ, 96/6 Bàu tây (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 06/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 06/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: trạm 09 An Thành 2, 30 An Thành 2 (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Trạm Ấp 2 Thới Hòa 2 (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cát

Khu vực: Khu vực khách hàng: Trạm 06 Cây Thị (Bến Cát)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 08/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực: Ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật