Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bạc Liêu mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bạc Liêu hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 09:00 Điện lực Đông Hải
27/03/2023 08:00 - 09:00 Điện lực Đông Hải
27/03/2023 09:00 - 10:00 Điện lực Đông Hải
27/03/2023 10:00 - 11:00 Điện lực Đông Hải
27/03/2023 10:00 - 11:00 Điện lực Đông Hải
27/03/2023 06:30 - 12:00 Điện lực Thành Phố Bạc Liêu
27/03/2023 12:30 - 15:00 Điện lực Thành Phố Bạc Liêu
27/03/2023 13:00 - 15:00 Điện lực Đông Hải
27/03/2023 13:00 - 14:00 Điện lực Đông Hải
27/03/2023 13:00 - 14:00 Điện lực Đông Hải

Thông tin Lịch cúp điện Bạc Liêu những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL Sạch Tiến Thắng trụ 472-475ĐH/02/01K tuyến 475ĐH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Huỳnh Hiếu Dũng trụ 482/55/135/391/391K1 tuyến 482.5.6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL Sạch Hoàng Hà trụ 473ĐH/02/02K1 tuyến 473ĐH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Nguyễn Chí Bình trụ 482/55/135/329/329K1 tuyến 482.5.6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL Sạch Thanh Sơn trụ 471ĐH/01K/06K/01K tuyến 471ĐH.19

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Khu vực: Đường Tôn đức thắng (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Cách mạng đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Tô mình luyến), Lê Thiết Hùng (từ ngã tư Tô Mình Luyến - Lê Thiết Hùng đến ngã ba Lê Thiết Hùng - Hòa Bình), Hòa Bình - Phường 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Khu vực: Đường 23/8, khóm Trà Kha A, Phường 8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm CCty CP NL Sạch Lam Sơn trụ 471ĐH/01K/08K/01K tuyến 471ĐH.19

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL Sạch Thanh Sơn trụ 471ĐH/01K/06K/01K tuyến 471ĐH.19

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Nguyễn Bạch Nhựt trụ 474G/10B/157/157K1 tuyến 474G8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Nguyễn Văn Dũng trụ 474G/10B/82/82K1 tuyến 474G8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Xã Định Thành A, An Phúc, Định Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Lung Lá xã Định Thành A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Lung Lá xã Định Thành A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Hòa Phong xã Định Thành A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Chòi Mòi xã An Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Chòi Mòi xã Định Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Châu Điền, ấp 4 xã Long Điền Đông A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Long Phú xã An Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Chòi Mòi xã An Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Đầu Lá, Thạnh An xã Long Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Đầu Lá, Thạnh An xã Long Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp Long Thành - Thị Trấn Phước Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp Long Thành - Thị Trấn Phước Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân

Khu vực: Khu vực ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 12, 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu A Khóm Chòm Xoài - phường Nhà Mát - TP Bạc Liêu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Trương Minh Nghĩa trụ 474G/10B/67/34/34/09/08K/08K1 tuyến 474G.8.1.4.2.2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Ấp Long Hà xã Điền Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Giá Rai

Khu vực: Một phần Ấp Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, xã Tân Phong

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Trương Công Có trụ 474G/10B/67/34B/71/21/21K1 tuyến 474G.8.1.1.2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Khu vực: TP. Bạc Liêu: Lộ Bờ Tây, Cầu Kè, Giồng Me, Cây Mét, Kinh 30 Tháng 4, kinh Bộ Đội, kinh Số 4, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - Phường 2 Huyện Hòa Bình: Ấp 12, 16, 17, Cây Gừa, Giồng Tra - Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Lý Văn Danh trụ 474G/10B/67/34/03/03K1 tuyến 474G.8.1.4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi

Khu vực: Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Vĩnh Hưng A; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi

Khu vực: Ấp Tân Long - xã Long Thạnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi

Khu vực: Ấp Hòa Linh - xã Long Thạnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi

Khu vực: Ấp Cái Điều - xã Châu Thới

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Thái Hoàng Anh trụ 474G/10B/67/25K/25K1 tuyến 474G.8.1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp 3 - Xã Phong Thạnh Tây A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp Bình Thạnh, Bình Tốt - Xã Vĩnh Phú Tây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp Huê 1, Bình Tốt B - Xã Vĩnh Phú Tây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp 3 - Xã Phong Thạnh Tây A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp Long Đức - Thị Trấn Phước Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân

Khu vực: Khu vực Ấp Ninh Thạnh I - xã Ninh Hòa.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân

Khu vực: Khu vực Ấp Ninh Thạnh I - xã Ninh Hòa.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 18, Minh Hòa - xã Vĩnh Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP Đầu Tư Farich trụ 472ĐH/69A/02K tuyến 472ĐH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm CSSX Tôm, Cua Giống Nguyễn Thanh Tịnh trụ 473ÐH/81/09/09K1 tuyến 473ĐH.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL Solar Đại Dương trụ 472ĐH/72/02K tuyến 472ĐH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP Khánh An Solar Cà Mau trụ 472ĐH/72/01K tuyến 472ĐH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Phương Bình trụ 471- 473ÐH/40/05/05K4 tuyến 473ĐH.4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Khu vực: Ấp Biển Tây A, Biển Đông A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL EBS Solar Phương Nam trụ 475ĐH/71/01K/02K tuyến 475ĐH.5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL EBS Solar Khánh An trụ 475ĐH/71/04K/01K tuyến 475ĐH.5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cảng cá Gành Hào trụ 471-473ĐH/39/03K/03K1 tuyến 473ĐH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL Ánh Dương Solar Cà Mau trụ 475ĐH/71/05K/01K tuyến 475ĐH.5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi

Khu vực: Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CP NL EBS Solar Cà Mau trụ 475ĐH/71/06K/01K tuyến 475ĐH.5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp Phước Trường - Xã Phước Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp Phước Trường - Xã Phước Long Ấp Thống Nhất, Xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long

Khu vực: Ấp Long Hậu, Hành Chính - Thị Trấn Phước Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp Chùa Phật - thị trấn Hòa Bình Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Mỹ A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Nguyễn Văn Thiên trụ 474G/10B/67/34B/135/135K1 tuyến 474G.8.1.1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch Thanh Hồng trụ 475ĐH/337/13K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch Hồng Ngọc trụ 475ĐH/337/15K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch Hà Cát trụ 475ĐH/337/17K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Nguyễn Văn Ca trụ 474G/10B/67/34B/124/124K1 tuyến 474G.8.1.1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Khu vực: Ấp Xóm Lẫm, Giồng Giữa, Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành; Ấp Biển Tây B - xã Vĩnh Trạch Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Khu vực: Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Nhà Mát - Phường Nhà Mát; Ấp Xóm Lẫm, Giồng Giữa, Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu

Khu vực: Khóm Nhà Mát - Phường Nhà Mát; Ấp Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch Anh Sơn trụ 475ĐH/337/19K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch Red Sun trụ 475ĐH/337/21K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch HT2 trụ 475ĐH/337/23K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Ngô Văn Đông trụ 474G/10B/67/34B/118/118K1 tuyến 474G.8.1.1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch HT1 trụ 475ĐH/337/27K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch HT3 trụ 475ĐH/337/29K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm NTCN Phạm Chí Thông trụ 474G/10B/67/34B/78K/78K1 tuyến 474G.8.1.1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: trạm Cty CPNL Sạch HT4 trụ 475ĐH/337/31K/01K tuyến 475ĐH.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân

Khu vực: Khu vực ấp Phú Tân, Ngan Kè - xã Ninh Quới.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân

Khu vực: Khu vực ấp Ninh Chùa xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu xã Vĩnh Hậu.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Giá Rai

Khu vực: Một phần Khóm 3, phường Láng Tròn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi

Khu vực: Ấp Năm Căn, Vườn Cò - xã Hưng Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi

Khu vực: Ấp Xẻo Chích - Thị Trấn Châu Hưng; Ấp Trà Ban 1 - xã Châu Hưng A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình

Khu vực: Ấp 17, 18, 19 Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Bình Ấp 21 - xã Minh Diệu Ấp An Thành - xã Vĩnh Mỹ B Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú - huyện Phước Long Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng - huyện Vĩnh Lợi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Giá Rai

Khu vực: Khóm 3, 4, 5 phường 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải

Khu vực: Khóm 3, 4, 5 phường 1 thị xã Giá Rai, ấp Cây Gian, Cây Gian xã Long Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật