Lịch cúp điện Lào Cai hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Lào Cai mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Lào Cai tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Lào Cai hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:00 - 08:00 Điện lực Bát Xát
27/03/2023 16:00 - 17:00 Điện lực Bát Xát
27/03/2023 16:00 - 17:00 Điện lực Bát Xát
27/03/2023 15:00 - 18:00 Điện lực Bảo Thắng
27/03/2023 06:00 - 08:00 Điện lực TP. Lào Cai
27/03/2023 17:00 - 19:00 Điện lực TP. Lào Cai
27/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực Mường Khương
27/03/2023 08:00 - 09:00 Điện lực Mường Khương
27/03/2023 16:00 - 17:00 Điện lực Mường Khương
27/03/2023 08:00 - 12:00 Điện lực Sa Pa

Thông tin Lịch cúp điện Lào Cai những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực Bát Xát

Khu vực: Xã Nậm Chạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bát Xát

Khu vực: Xã Nậm Chạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bát Xát

Khu vực: Xã Nậm Chạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Bảo Thắng

Khu vực: TT Phố Lu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực TP. Lào Cai

Khu vực: Phường Nam Cường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực TP. Lào Cai

Khu vực: Phường Nam Cường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mường Khương

Khu vực: Xã Lùng Vai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Mường Khương

Khu vực: Thôn KM15 xã Thanh Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mường Khương

Khu vực: Xã Lùng Vai, xã Thanh Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Sa Pa

Khu vực: Xã Hoàng Liên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật