Lịch cúp điện Cao Bằng hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Cao Bằng mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Cao Bằng tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Cao Bằng hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 11:00 Điện lực Hà Quảng
27/03/2023 08:00 - 09:30 Điện lực Trùng Khánh
27/03/2023 10:00 - 11:30 Điện lực Trùng Khánh
27/03/2023 14:00 - 15:30 Điện lực Trùng Khánh
27/03/2023 07:30 - 17:00 Điện lực Thành phố Cao Bằng
27/03/2023 08:00 - 11:00 Điện lực Thành phố Cao Bằng
27/03/2023 15:00 - 17:00 Điện lực Thành phố Cao Bằng
28/03/2023 07:30 - 09:30 Điện lực Trùng Khánh
29/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Trùng Khánh
29/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Trùng Khánh

Thông tin Lịch cúp điện Cao Bằng những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Hà Quảng

Khu vực: 24 TBA Thuộc Xã Nam Tuấn,Ngọc Đào

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Trùng Khánh

Khu vực: TBA TBA Lũng Xỏm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Trùng Khánh

Khu vực: TBA Lũng Nặm (UB xã QV)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Trùng Khánh

Khu vực: TBA Nặm Vằm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Cao Bằng

Khu vực: TBA Cục Hải Quan, Nhà khách tỉnh đội , Đô Thị 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Cao Bằng

Khu vực: TBA Ngũ Lão 1+2, Trung đoàn 852, Lũng Gà.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Cao Bằng

Khu vực: Một phần Phường Sông Hiến TPCB

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Trùng Khánh

Khu vực: 8 TBA thuộc xã Khâm Thành, Ngọc Khê huyện Trùng Khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Trùng Khánh

Khu vực: 15 TBA thuộc xã Quang Vinh, Lưu Ngọc huyện Trùng Khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Trùng Khánh

Khu vực: 17 TBA thuộc thị trấn Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật