Lịch cúp điện Cần Thơ hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Cần Thơ mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Cần Thơ tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Cần Thơ hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 09:00 Điện Lực Ô Môn
27/03/2023 09:15 - 10:15 Điện Lực Ô Môn
27/03/2023 10:30 - 11:30 Điện Lực Ô Môn
27/03/2023 08:00 - 09:00 Điện lực Bình Thủy
27/03/2023 10:00 - 11:00 Điện lực Bình Thủy
27/03/2023 13:00 - 14:00 Điện lực Bình Thủy
27/03/2023 14:30 - 15:30 Điện lực Bình Thủy
28/03/2023 08:00 - 12:00 Điện Lực Ô Môn
28/03/2023 09:00 - 10:10 Điện Lực Vĩnh Thạnh
28/03/2023 10:20 - 11:40 Điện Lực Vĩnh Thạnh

Thông tin Lịch cúp điện Cần Thơ những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện: KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:15 đến 10:15

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện: KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện: KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Đường Nguyễn Viết Xuân- Tồ 5 + 6 + 7+ 8-KV Thới Bình - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Đài M1 Sân Bay -Đường Nguyễn Viết Xuân- P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Bờ Sông Trà Nóc Tổ 2 + 3 +7 + 8 + 9 + 10 + 12 - Đường Nguyễn Viết Xuân - -KV Thới Ninh - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 2+4 - KV Thới An-P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện: các KV Trường Hòa, Trường Hưng, Trường Trung – Phường Trường Lạc – Quận Ô Môn

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:10

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh

Khu vực: KV mất điện: Một phần ấp Thầy Ký_TT Thạnh An_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:20 đến 11:40

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh

Khu vực: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới A_TT Thạnh An_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:10

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh

Khu vực: KV mất điện: Một phần ấp Thầy Ký_TT Thạnh An_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:40

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh

Khu vực: KV mất điện: Một phần ấp Thầy Ký_TT Thạnh An_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 3+4+5+6-KV Bình Thường B-Rạch Ngã Bát-P Long Tuyền-Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: KV mặt tiền cho thuê của QK9 -tại Công Viên Văn Hóa Miền Tây - P An Thới -Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Cục Hậu Cần + Cục Kỹ Thuật QK9 - Đường CMT8 - P An Thới - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực: Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực: Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực: Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực: Một phần xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng

Khu vực: Một phần KV3 - P. Hưng Thạnh-quận Cái Răng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng

Khu vực: DNTN Quang Đạt trụ 91-473HP- P. Hưng Phú-quận Cái Răng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện: các KV Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa – Phường Long Hưng; các KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Rạch Sung, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Cái Sơn – Phường Thới Long; KV Thới Hòa B – Phường Thới An; KV Tân Hòa – Phường Thới Hòa – Quận Ô Môn

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực: Một phần KV Thới An 2, phường Thuận An, quận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực: Một phần KV Thới Thạnh, phường Thới Thuận, quận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực: Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực: Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 8 -Đường Nguyễn Viết Xuân - KV Thới Bình - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 4+5+6+8+9+10+11+12-Đường Nguyễn Chí Thanh - KV Thới Thuận - P Thới An Đông-Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 13:20

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Đoạn đường mới làm từ cuối đường Nguyễn Chí Thanh đến Đường Nguyễn Văn Linh - P Thới An Đông-Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 1+2+10KV Thới Long - Đường Phạm Thị Ban- P Thới An đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền

Khu vực: Một phần ấp Nhơn Khánh A; một phần ấp Nhơn Phú - xã Nhơn Nghĩa - huyện Phong Điền - huyện Phong Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:10 đến 10:20

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền

Khu vực: Một phần ấp Nhơn Khánh A - xã Nhơn Nghĩa - huyện Phong Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền

Khu vực: Một phần ấp Nhơn Khánh A - xã Nhơn Nghĩa - huyện Phong Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:20

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền

Khu vực: Một phần ấp Nhơn Khánh A; một phần ấp Nhơn Thành - xã Nhơn Nghĩa - huyện Phong Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Phong Điền

Khu vực: Một phần ấp Nhơn Khánh A; một phần ấp Nhơn Thành - xã Nhơn Nghĩa - huyện Phong Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai

Khu vực: Cty CP SÀi Gòn Cần Thơ 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai

Khu vực: CP Năng Lượng Sài Gòn Cần Thơ 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai

Khu vực: DNTN Phúc Quý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: một phần đường 3/2 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh hẻm 169 đi đến Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn – Phường Hưng Lợi – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: một phần đường 3/2 từ Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn đi đến hẻm 117 – Phường Hưng Lợi – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: một phần đường 3/2 từ hẻm 117 đi đến hẻm 83 – Phường Hưng Lợi – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: một phần đường 3/2 từ hẻm 83 đi đến hẻm 71 và đi đến vòng xoay nhà thuốc Minh Trường – Phường Hưng Lợi – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện các KV Bình Hòa A, Bình Phước – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh

Khu vực: KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 2_xã Thạnh Quới, xã Thạnh Lộc_huyện Vĩnh Thạnh và một phần huyện Cờ Đỏ_TP.Cần Thơ.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Nhà Khách T80-Đường Trần Quang Diệu - P An Thới - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ

Khu vực: Xã Trung Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: một phần đường 3/2 từ đường Nguyễn Văn Linh đến hẻm 229, đường Lý Chính Thắng và đi đến đầu đường Quản Trọng Hoàng – Phường Hưng Lợi – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: một phần đường 30/4 từ đầu hẻm 69 đi đến hẻm 635, hẻm 661 cặp theo vòng xoay đi đến hẻm 1 đường 3/2 – Phường Hưng Lợi – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: hẻm 1 đường 3/2, một phần đường Tầm Vu từ hẻm 69 đường 30/4 đi đến KDC Phúc Kiến, hẻm 69, 577 đường 30/4 – Phường Hưng Lợi – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: một phần đường 3/2 từ hẻm Tổ 1 - 2 đi đến hẻm Tổ 3 và đi đến đường Hậu Giang – Phường An Bình – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 14:15

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện trạm khách hàng Tự Dùng 2 và Dự án NMNĐ Ô Môn Tespco, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện KV Thới Lợi – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện KV Thới Ngươn B – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ô Môn

Khu vực: Mất điện: các KV Thới Ngươn A, Thới Ngươn B, Thới Bình – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực: Một phần KV Tân Thạnh , phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực: Một phần KV Tân Thạnh , phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực: Một phần KV Tân Thạnh , phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt

Khu vực: Một phần KV Tân Thạnh , phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh

Khu vực: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Bình_huyện Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 1+2+10KV Thới Long - Đường Phạm Thị Ban- P Thới An đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 13+14+15-KV Thới Thuận - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 15+16+17-KV Thới Thuận - P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:20 đến 14:20

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy

Khu vực: Tổ 8- KV Thới Hưng + Tổ 8-KV Thới Thạnh- P Thới An Đông - Q Bình Thủy-TPCT

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai

Khu vực: Một phần Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai

Khu vực: Một phần Ấp Trường Hòa, Xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai

Khu vực: Một phần Ấp Trường Thắng, Xã Trường Thành, huyện Thới Lai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai

Khu vực: Một phần Ấp Trường Thắng, Xã Trường Thành, huyện Thới Lai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: Đoàn 30, Nhà công vụ CA TPCT và một phần đường Nguyễn Trãi từ hẻm 38 đi đến chân cầu Nguyễn Trãi rẽ qua đường Hoàng Văn Thụ đi đến cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh, một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ đầu đường Nguyễn Trãi đến đầu đường Ung Văn Khiêm – Quận Ninh Kiều TPCT. – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều

Khu vực: một phần đường Nguyễn Trãi từ đầu đường Nguyễn Đình Chiểu đi đến hẻm 73 và đến quán phở Vân, hẻm 73 và một phần hẻm 1 Hoàng Văn Thụ - Phường An Cư – Quận Ninh Kiều TPCT.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật