Lịch cúp điện Tuyên Quang hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Tuyên Quang mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Tuyên Quang tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Tuyên Quang hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 05:00 - 18:00 Điện Lực Thành phố
27/03/2023 05:00 - 18:00 Điện Lực Thành phố
27/03/2023 05:00 - 07:00 Điện Lực Thành phố
27/03/2023 05:00 - 18:00 Điện Lực Thành phố
27/03/2023 16:30 - 18:00 Điện Lực Thành phố
27/03/2023 05:00 - 16:30 Điện lực Yên Sơn
28/03/2023 08:00 - 11:00 Điện Lực Chiêm Hoá
28/03/2023 07:00 - 11:00 Điện Lực Hàm Yên
28/03/2023 05:00 - 18:00 Điện Lực Thành phố
28/03/2023 07:30 - 11:00 Điện Lực Thành phố

Thông tin Lịch cúp điện Tuyên Quang những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực: Phường Tân Hà, xã Tràng Đà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực: Phường Tân Hà, xã Tràng Đà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực: Xã Tràng Đà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực: Xã Tràng Đà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực: Xã Tràng Đà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Yên Sơn

Khu vực: xã Tân Long, Tân Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Chiêm Hoá

Khu vực: Thôn Pắc Chài, Yên Linh, Tông Bốc xã Kim Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hàm Yên

Khu vực: TBA Thôn 3 Minh Quang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực: Xã Tràng Đà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực: Phường Tân Hà, Ỷ La, Phan Thiết

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực: Phường Tân Hà, Ỷ La, Phan Thiết

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Yên Sơn

Khu vực: xã Tân Long, Tân Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật