Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Kiên Giang mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Kiên Giang tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Kiên Giang hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực Rạch Giá
27/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực Châu Thành
27/03/2023 07:30 - 17:00 Điện lực Hòn Đất
27/03/2023 08:00 - 14:00 Điện lực Phú Quốc
27/03/2023 08:00 - 14:00 Điện lực Phú Quốc
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Giồng Riềng
28/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực Rạch Giá
28/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực Rạch Giá
28/03/2023 07:00 - 09:00 Điện lực Châu Thành
28/03/2023 07:00 - 15:00 Điện lực Châu Thành

Thông tin Lịch cúp điện Kiên Giang những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá

Khu vực: một phần Kinh Năm Liêu P.Vĩnh Thông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: một phần Ấp Minh Tân, Xã giục Tượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất

Khu vực: Một phần ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn (khu vực 02 bên lộ 8000 từ tổ 19 đến tổ 27), một phần ấp Hợp Thành xã Bình Giang ( khu vực bên sông kinh Tám Ngàn).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc

Khu vực: một Phần Xã Cửa Dương , TP Phú Quốc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc

Khu vực: một Phần Xã Cửa Dương , TP Phú Quốc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng

Khu vực: Một phần Sông Cái Bé - Xã Ngọc Chúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá

Khu vực: một phần Kinh Giày Heo

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá

Khu vực: một phần Kinh Giày Heo

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: một phần Ấp Thạnh Hòa, Xã Mong Thọ A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: một phần Ấp Thạnh Hòa, Xã Mong Thọ A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: một phần Ấp Thạnh Hòa, Xã Mong Thọ A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hà Tiên

Khu vực: Khu phố 1 Pháo đài, khu phố 2 phường Bình san, TP Hà Tiên,

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất

Khu vực: Toàn xã Mỹ Thái.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc

Khu vực: Mất điện KH Công nghệ nhà xanh

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc

Khu vực: một phần xã cửa dương , TP Phú Quốc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc

Khu vực: một phần xã cửa dương , TP Phú Quốc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Một phần ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Một phần ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng

Khu vực: Khu vực Chà Rào thuộc một phần xã Thạnh Bình và một phần Khu Phố 6 - Thị trấn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng

Khu vực: Kinh Bờ Đế - Xã Thạnh Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá

Khu vực: một phần Kinh Năm Liêu, đường mạc Thiên Tích

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá

Khu vực: một phần Kinh Năm Liêu, đường mạc Thiên Tích

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất

Khu vực: Một phần ấp Sơn Lập xã Nam Thái Sơn ( khu vực kinh 16).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Khu vực từ trạm điện đến quán cơm Kim Thủy đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Từ 8h00’ đến 13h00’: Một phần ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh xã Vĩnh Bình Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Từ 8h00’ đến 13h00’: Một phần ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh xã Vĩnh Bình Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Khu vực từ trạm điện đến quán cơm Kim Thủy đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng

Khu vực: Một phần Xã Thạnh Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao

Khu vực: Một phần xã Thới Quản

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá

Khu vực: một phần Kinh Vàm Trư, P.Vĩnh Thông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: một phần Ấp Thạnh Yên, Thạnh Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất

Khu vực: Một phần ấp Đường Thét xã Bình Giang( khu vực kinh 9 Bình Giang).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất

Khu vực: Một phần khu phố Sư Nam TT Hòn Đất ( khu vực bên sông kinh Rạch giá – Hà Tiên từ tổ 12 đến tổ 14).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quốc

Khu vực: Mất điện một phần ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Khu vực từ nhà nghĩ Hoàng Huy đến cầu Kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Từ 8h00’ đến 13h00’: Kinh Lô A xã Vĩnh Bình Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Từ 8h00’ đến 13h00’: Kinh Lô A xã Vĩnh Bình Bắc.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng

Khu vực: Một phần Kinh Cai Chương - Xã Thạnh Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao

Khu vực: Một phần xã Vĩnh Phước B

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá

Khu vực: một phần đoừng lý Thường kiệt, P.Vĩnh Thanh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: một phần Ấp Thạnh Hưng, Thạnh Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thuận

Khu vực: Khu vực từ chợ nổi đến sân bóng Kiến Thành đường Võ Văn Kiệt khu phố Vĩnh Đông 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Riềng

Khu vực: Kinh Đường Lác - Xã Ngọc Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao

Khu vực: Một phần xã VHH Nam

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao

Khu vực: Một phần xã Định Hòa

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao

Khu vực: Một phần xã Vĩnh Tuy

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao

Khu vực: Một phần xã VHH Nam

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Quao

Khu vực: Một phần xã Thới Quản

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Rạch Giá

Khu vực: Một phần Xã Phi Thông

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất

Khu vực: Dọc 02 bên Quốc Lộ 80 và kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ Công Ty Nam Hà đến kinh Bình Giang 2 và các kinh 285; kinh 283; kinh H7; kinh Vàm Rầy; kinh Cỏ Cội; kinh Đòn Dông; kinh Tám Ngàn (gồm các khu vực một phần ấp Bình Thuận; ấp Thuận Hòa; ấp Vàm Rầy, ấp Thuận An; ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn; một phần ấp Bình Hòa; một phần ấp hợp Thành xã Bình Giang).

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hòn Đất

Khu vực: Một phần ấp Lình Huỳnh xã Lình Huỳnh ( khu vực từ nhà máy nước đá Nam Hương Chan đến cống ngăn mặn Lình Huỳnh).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật