Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Yên Bái mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Yên Bái tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Yên Bái hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:00 - 11:00 Điện lực Yên Bình
27/03/2023 08:30 - 12:00 Điện lực Yên Bình
28/03/2023 08:00 - 09:30 Điện lực TP Yên Bái
28/03/2023 07:00 - 14:30 Điện lực Yên Bình
28/03/2023 08:00 - 09:30 Điện lực Yên Bình
28/03/2023 08:00 - 13:30 Điện lực Yên Bình
28/03/2023 08:00 - 13:30 Điện lực Yên Bình
31/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực TP Yên Bái

Thông tin Lịch cúp điện Yên Bái những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Yên Bình

Khu vực: Một Phần các khách hàng khu vực xã Yên Bình ( TBA Yên Bình 1 )

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Yên Bình

Khu vực: Một Phần các khách hàng khu vực xã Đại Minh ( TBA Đại Minh 8 )

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực TP Yên Bái

Khu vực: Phường Yên Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Yên Bình

Khu vực: Khu vực Đô Thị trấn Yên Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Yên Bình

Khu vực: Khách hàng Đũa Thanh Hương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Yên Bình

Khu vực: Khu vực xã Đại Đồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Yên Bình

Khu vực: Khu vực xã Mông Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Yên Bái

Khu vực: Phường Yên Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật