Lịch cúp điện Quảng Trị hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Quảng Trị mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Quảng Trị tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Quảng Trị hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 17:00 Điện lực Hải Lăng
27/03/2023 07:30 - 17:00 Điện lực Hải Lăng
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Hải Lăng
27/03/2023 07:30 - 16:00 Điện lực Gio Linh
28/03/2023 07:30 - 11:00 Điện lực Cam Lộ
28/03/2023 07:30 - 15:00 Điện lực Thành Cổ
28/03/2023 07:30 - 15:00 Điện lực Thành Cổ
28/03/2023 07:30 - 15:00 Điện lực Thành Cổ
28/03/2023 07:30 - 15:00 Điện lực Thành Cổ
28/03/2023 07:30 - 15:00 Điện lực Thành Cổ

Thông tin Lịch cúp điện Quảng Trị những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hải Lăng

Khu vực: TBA Mỵ trường 2

Lý do: Cắt điện để đấu nối đường dây và TBA Trường Xuân Thọ 2 theo đền nghị của Ban QLDA tỉnh Quảng Trị Tách, đấu lèo VT42 XT475 E83 Đấu nối ĐZ&TBA Trường Xuân Thọ 2 Thí nghiệm định kỳ MC475/32 Hải Trường Luân chuyển MBA TBA Mỵ Trường 2 (50kVA) <-> MBA TBA Tân Trường (100kVA)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hải Lăng

Khu vực: TBA Trường Xuân Thọ

Lý do: Cắt điện để đấu nối đường dây và TBA Trường Xuân Thọ 2 theo đền nghị của Ban QLDA tỉnh Quảng Trị Tách, đấu lèo VT42 XT475 E83 Đấu nối ĐZ&TBA Trường Xuân Thọ 2 Thí nghiệm định kỳ MC475/32 Hải Trường Luân chuyển MBA TBA Mỵ Trường 2 (50kVA) <-> MBA TBA Tân Trường (100kVA) - Di dời ĐZ hạ áp sau TBA Trường Xuân Thọ - Đấu nối ĐZ hạ áp XDM sau TBA Trường Xuân Thọ 2 - Phân tải TBA Trường Xuân Thọ sang TBA Trường Xuân Thọ 2


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Hải Lăng

Khu vực: TBA Tân Trường

Lý do: Luân chuyển MBA TBA Tân Trường (100kVA) <-> MBA TBA Mỵ Trường 2 (50kVA)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Gio Linh

Khu vực: TBA Quang Hạ

Lý do: Nâng tủ hạ áp TBA Quang Hạ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Cam Lộ

Khu vực: Trung Đoàn 9

Lý do: - Tách, đấu lèo VT168-2/16 NR 22kV đi TBA Trung Đoàn 9 XT 478ĐHA; - Thay FCO, kết hợp thực hiện cải tạo nối đất CSV TBA Trung Đoàn 9.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA An Hưng 2

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA An Hưng - Triệu Tài

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Bích La Đông 2

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: Bích La Đông 3

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Bích La Đông - Triệu Đông

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Bích La Nam - Triệu Đông

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Bích La Trung - Triệu Đông

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Hậu Kiên 3

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Nại Cữu 2-Triệu Đông

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Nại Cửu - Triệu Đông

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Phú Liêu 2

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Cổ

Khu vực: TBA Phú Liêu - Triệu Tài

Lý do: UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hà

Khu vực: Lê Lợi 4

Lý do: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, nâng tủ hạ áp, nâng cáp tổng, XT, sơn MBA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hà

Khu vực: Nguyễn Trãi 1

Lý do: ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA, thay thế HTĐĐ; CPSQT: TNĐK TBA.


Thông tin đang cập nhật