Lịch cúp điện Bình Phước hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bình Phước mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bình Phước tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bình Phước hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
28/03/2023 13:30 - 16:00 Điện lực Đồng Xoài
28/03/2023 07:30 - 16:00 Điện lực Chơn Thành
29/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Chơn Thành
30/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Chơn Thành
31/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Hớn Quản

Thông tin Lịch cúp điện Bình Phước những ngày tới

Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Xoài

Khu vực: Một phần Ấp 1; 2 Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Chơn Thành

Khu vực: Một phần khu phố Trung Lợi phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Chơn Thành

Khu vực: Một phần khu phố 8 phường Hưng Long; một phần Khu Phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Chơn Thành

Khu vực: Một phần khu phố 1 , khu phố 12 phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Hớn Quản

Khu vực: Ấp Sóc Dầm, Ấp Sóc Ruộng xã Tân Hưng huyện hớn Quản tỉnh Bình Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật