Lịch cúp điện Quảng Bình hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Quảng Bình mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Quảng Bình tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Quảng Bình hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
28/03/2023 06:00 - 13:00 Điện lực Đồпg Hới
28/03/2023 06:00 - 13:00 Điện lực Đồпg Hới
28/03/2023 06:00 - 13:00 Điện lực Đồпg Hới
28/03/2023 06:00 - 13:00 Điện lực Đồпg Hới
28/03/2023 07:30 - 09:00 Điện lực Bố Trạch
28/03/2023 07:30 - 09:00 Điện lực Bố Trạch
28/03/2023 08:00 - 10:00 Điện lực Bố Trạch
28/03/2023 10:00 - 11:30 Điện lực Bố Trạch
29/03/2023 06:30 - 11:30 Điện lực Bố Trạch
29/03/2023 06:30 - 11:30 Điện lực Bố Trạch

Thông tin Lịch cúp điện Quảng Bình những ngày tới

Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồпg Hới

Khu vực: TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T3

Lý do: - Dựng cột đôi 14m dưới tuyến, lắp xà tam giác, căng dây đấu nối đến DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T1 và DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T2 tại vị trí 37/60/4 XT 477 BDH về 2 phía cấp điện 02 ĐZ TBA (Đường dây và TBA phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam - Nút giao Việt Trung )


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồпg Hới

Khu vực: TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T1

Lý do: - Dựng cột đôi 14m dưới tuyến, lắp xà tam giác, căng dây đấu nối đến DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T1 và DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T2 tại vị trí 37/60/4 XT 477 BDH về 2 phía cấp điện 02 ĐZ TBA (Đường dây và TBA phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam - Nút giao Việt Trung )


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồпg Hới

Khu vực: TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T2

Lý do: - Dựng cột đôi 14m dưới tuyến, lắp xà tam giác, căng dây đấu nối đến DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T1 và DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T2 tại vị trí 37/60/4 XT 477 BDH về 2 phía cấp điện 02 ĐZ TBA (Đường dây và TBA phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam - Nút giao Việt Trung )


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồпg Hới

Khu vực: TBA TRẠM SẠC VINFAST MỘC MÔN TRANG

Lý do: - Dựng cột đôi 14m dưới tuyến, lắp xà tam giác, căng dây đấu nối đến DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T1 và DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T2 tại vị trí 37/60/4 XT 477 BDH về 2 phía cấp điện 02 ĐZ TBA (Đường dây và TBA phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam - Nút giao Việt Trung )


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch

Khu vực: TBA Thị Trấn 4

Lý do: Thay công tơ kiểm định(*)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch

Khu vực: TBA Tiểu Khu 3

Lý do: Thay công tơ kiểm định(*)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch

Khu vực: TBA Khương Hà 5

Lý do: Thay ATM XT và xử lý chảy dầu, chêm dầu chỉnh trang TBA (*)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch

Khu vực: Trạm Phúc Đồng 4

Lý do: Thay Công tơ tổng trạm và chỉnh trang TBA (*)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch

Khu vực: Trạm Phú Hữu - LT

Lý do: C.ty XLĐ số 1 (phục vụ thi công đường Cao tốc Bắc-Nam): Chuyển xà FCO, lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Cầu Cạn NR ĐD&TBA cấp điện Thi công cầu Cạn tại VT 147/108/24 (TBA Tân Tiến)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch

Khu vực: Trạm Tân Thành

Lý do: C.ty XLĐ số 1 (phục vụ thi công đường Cao tốc Bắc-Nam): Chuyển xà FCO, lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Cầu Cạn NR ĐD&TBA cấp điện Thi công cầu Cạn tại VT 147/108/24 (TBA Tân Tiến)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch

Khu vực: Trạm Tân Tiến

Lý do: C.ty XLĐ số 1 (phục vụ thi công đường Cao tốc Bắc-Nam): Chuyển xà FCO, lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Cầu Cạn NR ĐD&TBA cấp điện Thi công cầu Cạn tại VT 147/108/24 (TBA Tân Tiến)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bố Trạch

Khu vực: TBA Phú Hữu 2

Lý do: C.ty XLĐ số 1 (phục vụ thi công đường Cao tốc Bắc-Nam): Chuyển xà FCO, lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Cầu Cạn NR ĐD&TBA cấp điện Thi công cầu Cạn tại VT 147/108/24 (TBA Tân Tiến)


Thông tin đang cập nhật