Lịch cúp điện Quảng Ninh hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Quảng Ninh mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Quảng Ninh tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Quảng Ninh hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 06:30 - 14:30 Điện lực TP Hạ Long
27/03/2023 12:00 - 16:00 Điện lực TP Hạ Long

Thông tin Lịch cúp điện Quảng Ninh những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực TP Hạ Long

Khu vực: 1 phần P Hà Trung, Hà Tu, Hà phong

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Hạ Long

Khu vực: 1 phần P Hồng Hà; Hồng Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật