Lịch cúp điện Đăk Nông hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Đăk Nông mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Đăk Nông tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Đăk Nông hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
28/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực Tuy Đức
28/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực Tuy Đức
28/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực Tuy Đức
28/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực Tuy Đức
28/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực Tuy Đức
28/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực Tuy Đức
28/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực Tuy Đức
28/03/2023 06:30 - 17:00 Điện lực Tuy Đức
28/03/2023 08:00 - 12:00 Điện lực Đăk Mil
28/03/2023 08:00 - 12:00 Điện lực Đăk Mil

Thông tin Lịch cúp điện Đăk Nông những ngày tới

Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức

Khu vực: T114 Trường GQVL số 1

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-44 đến trước DCL400-36) để Điện lực Tuy Đức thay sứ tại các khoảng trụ 221-272; 231/1-231/15 (ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-44 đến trước DCL400-36].


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức

Khu vực: T137 Trường 1 Thôn Doãn Văn ĐăkRtih

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-44 đến trước DCL400-36) để Điện lực Tuy Đức thay sứ tại các khoảng trụ 221-272; 231/1-231/15 (ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-44 đến trước DCL400-36].


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức

Khu vực: T189 Trường 1 Thôn Doãn Văn ĐăkRtih

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-44 đến trước DCL400-36) để Điện lực Tuy Đức thay sứ tại các khoảng trụ 221-272; 231/1-231/15 (ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-44 đến trước DCL400-36].


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức

Khu vực: T113 Trường 1, Thôn Doãn Văn Đắk Tík

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-44 đến trước DCL400-36) để Điện lực Tuy Đức thay sứ tại các khoảng trụ 221-272; 231/1-231/15 (ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-44 đến trước DCL400-36].


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức

Khu vực: Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-44 đến trước DCL400-36) để Điện lực Tuy Đức thay sứ tại các khoảng trụ 221-272; 231/1-231/15 (ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-44 đến trước DCL400-36].


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức

Khu vực: Công ty TNHH ĐT- CN Thành Phát

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-44 đến trước DCL400-36) để Điện lực Tuy Đức thay sứ tại các khoảng trụ 221-272; 231/1-231/15 (ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-44 đến trước DCL400-36].


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức

Khu vực: T178 Đỗ Kim Thành ĐăkRtih

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-44 đến trước DCL400-36) để Điện lực Tuy Đức thay sứ tại các khoảng trụ 221-272; 231/1-231/15 (ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-44 đến trước DCL400-36].


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Đức

Khu vực: T465 Thôn Doãn Văn Xã ĐăkTih

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD477ĐRL2 (sau DCL400-44 đến trước DCL400-36) để Điện lực Tuy Đức thay sứ tại các khoảng trụ 221-272; 231/1-231/15 (ĐD477ĐRL2) [sau DCL400-44 đến trước DCL400-36].


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Mil

Khu vực: T14 (ĐD474 ĐẮK MIL) - HTX Đức Minh

Lý do: Điện lực Đắk Mil xử lý phát nhiệt ATM tổng tại TBA T14 (ĐD471ĐMI).


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Mil

Khu vực: T71ĐD474 ĐẮK MIL

Lý do: Điện lực Đắk Mil xử lý phát nhiệt ATM tổng tại TBA T71 (ĐD471ĐMI).


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Song

Khu vực: T162 Thôn 10 Nam Bình

Lý do: Công ty TNHH MTV M&E Miền Trung kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu chân sứ hạ áp tại TBA T162(ĐD473ĐSO)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T26 -Thôn Phú Thuận xã Quảng Phú ( 455 - ĐD471.KRN )

Lý do: Điện lực Krông Nô đi dời lưới điện hạ áp, di dời công tơ từ trụ cũ sang trụ XDM tại vị trí trụ 453 TBA T26(ĐD471KRN)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 20:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Mil

Khu vực: T299 Trụ 244/26/2/3 (ĐD 476 ĐMI)

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD476ĐMI (sau LBFCO400-63) để Công ty TNHH Nông sản HBG kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng TBA T299(ĐD476ĐMI) [sau LBFCO400-63] thuộc dự án ĐMT tại thôn Rừng Gùi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 20:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Mil

Khu vực: T301 Trụ 244/28/3 (ĐD 476 ĐMI)

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD476ĐMI (sau DCL400-65) để Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên SVB kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng TBA T301(ĐD476ĐMI) [sau DCL400-65] thuộc dự án ĐMT tại thôn Rừng Gùi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T86 - Thôn Lương Sơn xã Nam Xuân ( 359/20/7 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T36 -Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân ( 344 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T62 - Thôn Nam Sơn xã Nam Xuân ( 386 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T85 - Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân ( 359/47 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T179 - Thôn Lương Sơn xã Nam Xuân ( 359/39/5 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T216 - Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân (372/3 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T233 thôn Sơn Hà xã Nam Xuân ( 343/29 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T234 thôn Sơn Hà xã Nam Xuân ( 343/15/10 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T235 - Thôn Nam Sơn xã Nam Xuân ( 371 - ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T256 - Thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân ( 379/23 ĐD475.KRN)

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Krông Nô

Khu vực: T257 Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân ( 357- ĐD475.KRN )

Lý do: [Kế hoạch] cô lập ĐD475KRN (sau DCL400-27 đến trước DCL400-24) để Điện lực Krông Nô nâng dây hạ áp xử lý khoảng cách pha đất vượt đường mất an toàn tại khoảng cột 385-385/1 thuộc TBA T62(ĐD475KRN) [sau DCL400-27 đến trước DCL400-24].


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Mil

Khu vực: T43 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil

Lý do: Điện lực Đắk Mil xử lý phát nhiệt cọc bình hạ áp tại TBA T43 (ĐD474ĐMI).


Thông tin đang cập nhật