Lịch cúp điện Hà Nội hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Hà Nội mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Hà Nội tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 00:30 - 07:00 Công ty Điện lực Tây Hồ
27/03/2023 08:30 - 09:30 Công ty Điện Lực Thanh xuân
27/03/2023 09:30 - 11:30 Công ty Điện Lực Thanh xuân
27/03/2023 11:30 - 13:30 Công ty Điện Lực Thanh xuân
27/03/2023 13:30 - 15:30 Công ty Điện Lực Thanh xuân
27/03/2023 07:30 - 08:30 Công ty Điện Lực Ứng Hoà
27/03/2023 08:10 - 09:10 Công ty Điện Lực Ứng Hoà
27/03/2023 09:30 - 10:30 Công ty Điện Lực Ứng Hoà
27/03/2023 10:50 - 11:50 Công ty Điện Lực Ứng Hoà
27/03/2023 13:30 - 14:30 Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Thông tin Lịch cúp điện Hà Nội những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 00:30 đến 07:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Tây Hồ

Khu vực: Khu D 5.1 Vườn Đào

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: Chung cư HBI TÒA A

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Chung cư HBI TÒA B

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Chung cư HBI TÒA C

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Chung cư HBI TÒA D

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Đồng Tiến

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:10 đến 09:10

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Đồng Tiến

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Cao Thành

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:50 đến 11:50

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Cao Thành

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần thị trấn Vân Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:40 đến 15:40

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần thị trấn Vân Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần thị trấn Vân Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Số 2÷50 Trần Quý Cáp, ngõ chợ Ngô Sỹ Liên. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Số 40÷68, 9÷41 Bích Câu, số 30÷68 Đoàn Thị Điểm . (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Số 11÷19 Cát Linh, ngõ 17 An Trạch, ngõ 23 Cát Linh. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty CP Nước Hanel

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty Vật tư TB Giao thông 1

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty CP NICOTEX

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:15 đến 11:15

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty CP BMW

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

Khu vực: Trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Sơn Tây

Khu vực: Công ty DEWTY, Công ty CPThung Lũng Vua

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm

Khu vực: Không mất điện dân sinh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Viện bỏng Lê Hữu Trác trạm Viện Bỏng 3 (dự phòng)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu giãn dân văn quán tổ 9 – phường Văn Quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa chung cư trung tâm thương mại Xa la

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Chung cư tòa 19T3

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Chung cư thu nhập thấp 19T6

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa chung cư CT2A, 2B văn quán

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 09:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn lập Trí xã Minh Trí

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Thắng Trí xã Minh Trí

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Phú Thinh xã Minh Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoài Đức

Khu vực: Một phần xã Đắc Sở. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Phú Kim xã Minh Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:10 đến 10:10

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoài Đức

Khu vực: Một phần xã Đắc Sở. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:45 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Phú Cường xã Minh Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:15 đến 11:20

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoài Đức

Khu vực: Một phần xã Minh Khai. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:45 đến 16:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Dây Diều xã Minh Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:40

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoài Đức

Khu vực: Một phần xã Sơn Đồng. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:10

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoài Đức

Khu vực: Một phần xã Tiền Yên. Các Công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Thanh Lại xã Phù Linh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Thanh Lại xã Phù Linh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:45 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Cộng Hòa xã Phù Linh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:45 đến 16:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Vĩnh Hà xã Nam Sơn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 00:30 đến 07:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Tây Hồ

Khu vực: Khu Chung cư T1 TĐC Xuân La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Phú Xuyên

Khu vực: Thôn Phú Túc 1

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Phú Xuyên

Khu vực: 1 phần xã Phú Túc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Phú Xuyên

Khu vực: 1 phần xã Phú Túc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Phú Xuyên

Khu vực: 1 phần xã Phú Túc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Phú Xuyên

Khu vực: TBA Bơm Tân Độ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: Công ty Tâm Tâm, cụm công nghiệp Ngọc Liệp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: Một phần Xã Hòa Thạch

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: Một phần Xã Hòa Thạch

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

Khu vực: 477 Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: Công ty Khánh Sinh, Xã Phú Mãn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Nhà N6A,N6BTHNC - Liền kề N7A,N7B

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Cuối ngõ 144 Quan Nhân.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 03:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Đình

Khu vực: Phố Tân Ấp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 03:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Đình

Khu vực: Phố Nghĩa Dũng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 03:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Đình

Khu vực: Phố Nghĩa Dũng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Lưu Hoàng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàng Mai

Khu vực: CTY Du lịch, Phường Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:40 đến 09:40

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Đội Bình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàng Mai

Khu vực: Vật tư nông sản Phường Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Đội Bình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:50 đến 10:50

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Đội Bình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Đội Bình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Liên Bạt

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:40 đến 15:40

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Liên Bạt

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Liên Bạt

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 02:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Chung cư 33 Ngõ Giếng, số 20÷60 Ngõ Giếng. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 02:00 đến 04:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Ngõ 318 La Thành, Số 50÷hết ngách 100/318 La Thành. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 06:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Ngõ Liên Việt, ngõ 161 Nguyễn Lương Bằng, số 141÷157 Hồ Đắc Di. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Nhà D2, D3, D4, D5 Trung Tự, UBND phường Trung Tự. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Bộ kế hoạch và đầu tư-65 Văn Miếu.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Công ty CP đầu tư hạ tầng 18 - 193 ÷ 195 Khâm Thiên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty Dệt may miền Bắc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty Hóa chất Đức Giang

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty Dâu tằm tơ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:10 đến 12:10

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty XNK Hồng Hà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Trường Trần Quốc Tuấn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Mottj phần tổ dân phố số 3 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Sơn Tây

Khu vực: Một phần thôn Văn Khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa chung cư CT4A, CT4B, CT4C khu đô thị xa la

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa nhà chung cư HUD3

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa chung cư CT1 viện 103 khu nhà ở CBCN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa chung cư CT2 viện 103 khu nhà ở CBCN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố 7 la khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Vì

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố thắng lợi

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Vì

Khu vực: Một phần khách hàng thuộc xã Ba Trại

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Cty TNHH giáo dục và đào tạo ngôn ngữ Ban Mai Trạm Trường Ban Mai Vạn Phúc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Dược Thượng xã Tiên Dược

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 11:15

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Thôn Đan Tảo xã Tân Minh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Chung cư C3 THNC

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Cư dân Nhà C1 THNC

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 03:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Đình

Khu vực: Phố Cao Bá Quát

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:45

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Quảng Phú Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:15 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Quảng Phú Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Trường Thịnh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Quảng Phú Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Quảng Phú Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 16:10 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Quảng Phú Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Bộ kế hoạch và đầu tư-65 Văn Miếu.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty Nước Sạch số 2 Gia Lâm Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Nước Ngọc Thụy

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty Nước sạch số 2 gia lâm hà nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:15 đến 12:15

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: khách hàng Cty TNHH MINH LONG

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:50

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

Khu vực: Trường Đại Học Mỏ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:10 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

Khu vực: Viện Chăn nuôi

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:50

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

Khu vực: Trường Nghiệp Vụ Giao Thông

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần thi công tòa nhà Hateco 6 - Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần KĐT Mễ Trì - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Sơn Tây

Khu vực: Một phần thôn Cam Lâm, Trường quân sự Quân khu Thủ Đô

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa chung cư Hemico khu đô thị Xa La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa chung cư số 7 Trần Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa nhà chung cư học viện quân Y 18 tầng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố kiên quyết

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

Khu vực: 67A Trương Định

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:45

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: Công ty Thành Phát, Thị trấn Quốc Oai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 08:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: một phần Xã Ngọc Mỹ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: một phần Xã Ngọc Mỹ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: - Phố Nhân Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: - Phố Nhân Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Tòa Hacico Lô 3.7 tòa 15 tầng.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Đình

Khu vực: VP Bộ Y Tế - 138A Giảng Võ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Đình

Khu vực: Ban quản lý chợ Long Biên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàng Mai

Khu vực: Đèn đường Cầu Thanh Trì 4, Phường Trần Phú Quận Hoàng Mai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàng Mai

Khu vực: GẠCH NAM THẮNG 1 Phường Vĩnh tuy, Quận Hai Bà Trưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:40 đến 09:40

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần thị trấn Vân Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Liên Bạt

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần thị trấn Vân Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:40 đến 15:40

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần thị trấn Vân Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần thị trấn Vân Đình

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Viện công nghệ xạ hiếm-48 Láng Hạ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: +Trường Trung Học Phổ Thông Văn Hiến-101A Nguyễn Khuyến. +Công ty cổ phần in Khoa học Kỹ thuật-101A Nguyễn Khuyến

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: HTX công nghịêp Hoàng Ngân-90 Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Trường mầm non Ngã Tư Sở-229 Tây Sơn.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội- 14 Trịnh Hoài Đức

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội- 14 Trịnh Hoài Đức

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần thi công tòa nhà Hateco - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần thi công tòa nhà Hateco 5 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Mê Linh

Khu vực: Hộ sản xuất cá nhân Phan Thị Hoàng Anh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố 1 la khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố 2 la khê

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu tập thể trường thương mại, một phần tổ dân phố 6 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 2 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 1, 2 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 2 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 13 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu Xê Nam Ninh phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 13 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 19 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố quyết tâm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố quyết tâm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: -Ngõ 275 Quan Nhân -Phố Quan Nhân

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thanh xuân

Khu vực: Ngõ 181 Quan Nhân -Phố Quan Nhân

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Đình

Khu vực: Nhà khách La Thành - 218 Đội Cấn

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Ba Đình

Khu vực: Nhà hát ca múa nhạc VN - Số 8 Huỳnh Thúc Kháng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Đồng Tiến

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:40 đến 09:40

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Cao Thành

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Sơn Công

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Sơn Công

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:40 đến 15:40

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Ứng Hoà

Khu vực: Một phần xã Sơn Công

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Nhà E3, E4, E5, E6, E10, E2B và ngõ 4 Phương Mai. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Cục bảo vệ an ninh Quân đôi - Tổng cục Chính trị-72 Thái Hà.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: không mất điện khách hàng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Trường trung học phổ thông Đống Đa- Số 10 Ngõ Quan Thổ 1.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: không mất điện khách hàng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Số 314÷Ngõ 298 Đê La Thành, Ngõ 40, 60, 162, 264 Đê La Thành (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Ngõ Chiến Thắng, số 269÷293 Khâm Thiên, Tập thể bộ CA, Đảng Ủy quận Đống Đa. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Ngõ 216 Đê La Thành, ngách 1,6 ngõ 216 Đê La Thành. (Ngừng cấp điện 3’ chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 3, 4 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty CP TM và Đầu tư toàn cầu GTC ( trạm 1 máy 1)

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu tập thể giống vật nuôi, một phần tổ dân phố 3 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: TT công ty giống cây trồng, một phần tổ dân phố 3 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Sóc Sơn

Khu vực: Một phần Xã Hồng Kỳ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Trường tiểu học Mậu Lương Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Hà Đông- chiếu sáng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: TT thể dục thể thao Quận Hà Đông

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: LK 10 đến 21 Khu Đấu giá Ngô Thì Nhậm, LK 10 đến 21, 32 đến 35, 37, Dẫy A, B, C, D, E Khu Đấu giá Ngô Thì Nhậm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu TT Dược Quân khu 3, Khu Tập thể ngân hàng Nguyễn Viết Xuân

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Ngõ 1, 2 và một phần mặt đường Phố Ngô Thì Nhậm, Một phần khu giãn dân Cầu Đơ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ 6 Phú La, khu tập thể may Hưng Thịnh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu thấp tầng nhà ở quân đội kiến Hưng 6

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa chung cư M4, M5 Mipec

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần khu đô thị Đô Nghĩa phường Yên Nghĩa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần khu đô thị Đô Nghĩa phường Yên Nghĩa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Phố Trần Đăng Ninh, Khu Hành chính mới Tổ 9 Quang Trung

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu V5 Đô thị Văn Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 08:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: một phần Xã Cấn Hữu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu Dịch vụ 1 Văn La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: một phần Xã Đông Yên

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu Giãn dân Cầu Đơ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 08:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: một phần Xã Cấn Hữu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: TT 3, 10, 12 Khu Đô thị Văn Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Quốc Oai

Khu vực: Một phần Xã Cấn Hữu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: TT 1, BT 3, 4 khu Đô thị Văn Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: BT 5, 6, TT2, 5C, 31, 32 khu Đô thị Văn Phú

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 9 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

Khu vực: Công ty CP Tư vấn thiết kế & xây lắp CDS - 477 Minh Khai

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Sơn Tây

Khu vực: Nhà máy Z175

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thạch Thất

Khu vực: Trường ĐH Chính Trị Xã Thạch Hòa

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thạch Thất

Khu vực: Khu Phần Mềm FPT - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

Khu vực: Từ số 1 đến số 11, từ số 2 đến số 14 ngõ Đào Duy Từ. Từ số 2 đến số 50, từ số 13 đến số 45 phố Đào Duy Từ, từ số 1 đến số 33 phố Mã Mây; từ số 1 đến số 15 phố Chợ Gạo; Từ số 1 đến số 7, từ số 2 đến số 12 phố Đông Thái, từ số 2 đến số 54, từ số 1 đến số 55 phố Nguyễn Siêu. Từ số 1 đến số 9 phố Hàng Chiếu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

Khu vực: Từ 2 đến số 30; Từ 1 đến số 35 phố Hàng Giấy; từ 2 đến số 20 phố Gầm Cầu.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam, Đào Huy Tùng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Đường Quyết Thắng, khu tập thể xây dựng khu Nam, Ngân Hàng, Khí Tượng Ba la, mặt đường Quang Trung từ 792 đến 930.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố khu Cầu Đơ 3, 4, Phố Võ Thị Sáu. Mặt đường Quang Trung từ số nhà 87A đến 167

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Ngõ 7 Khu Hà Trì 1, Tập thể giáo viên Nguyễn Huệ, Đường Bờ Sông Hà Trì

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Cục viễn thông và cơ yếu - Bộ Công an, Viettel Hà Nội - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân Đội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu Hà Trì 2, 3. Đường Bà Triệu kéo dài, Ngõ 8 Khu Hà Trì 1, Khu Sông Công

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố 9, 10 Phú La, một phần Ngõ 15 Ba La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Phố Lý Tự Trọng, Ngô Gia Tự và một phần phố Ngô Thì Nhậm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố 9, 10 Phú La, Tập thể Ga Ba la, một phần Ngõ 15 Ba La

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tổ dân phố khu Cầu Đơ 1, 2. Đường Lê Hồng Phong từ đầu phố Tản Đà đến Chợ

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu Hà Trì 2, 3 phường Hà Cầu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Ngõ 14, 16 và một phần mặt đường Ngô Quyền, tổ dân phố 14 Quang Trung

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Tòa nhà 34 tầng Sông Đà

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu Tập thể Công An, Sông Đà Ba La, Tổ dân phố 7, 8 Phú La, mặt đường Quang Trung từ số nhà 799 đến 863 và 706 đến 792

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu Cầu Đơ 3 từ đầu trạm Y Tế đến hết ngõ 3 khu Cầu Đơ 3, Mặt đường Lê Hồng Phong từ khu Tập thể Thương Nghiệp đến đầu phố Hoàng Diệu

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Kho cảnh sát Biển Lê Lai, khu Công viên cây xanh

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Ngõ 18, 20, 22 và một phần mặt đường Ngô Quyền, tổ dân phố 15 Quang Trung

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàng Mai

Khu vực: Toàn trạm ADG Garden 2

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

Khu vực: Từ số nhà 2 đến số nhà 54, từ số nhà 1 đến số nhà 75 phố Hàng Bạc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

Khu vực: Từ số 9 đến số 47 phố Phùng Hưng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

Khu vực: Từ số nhà 13 đến số 27 phố Thanh Hà và số 60 phố Hàng Chiếu, Từ số 4 đến số 16; từ số 5 đến số 17 phố Nguyễn Thiện Thuật; Tập thể Cao Thắng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

Khu vực: Toàn trạm cơ khí Trần Hưng Đạo 1

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Cầu Giấy

Khu vực: Nhà A15 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty cổ phần thương mại Hà Tây

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Chi nhánh Hà Tây - Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty cổ phần đầu tư phát triển môi trường SFC Việt Nam.

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 19, 20 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 21, 22 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 14 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Khu đấu giá phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 8 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 4 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 7, 8 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 9 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần khu Man Bồi Gốc Găng phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 1 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Long Biên

Khu vực: không mất điện khách hàng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Đống Đa

Khu vực: Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội (Cơ sở 6) Số 7 Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Thanh Trì

Khu vực: Cty Bất Động Sản Thanh Trì - xã Thanh Liệt

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 04/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Gia Lâm

Khu vực: Không mất điện dân sinh

Lý do: [Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàng Mai

Khu vực: Dệt vải công nghiệp

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Việt

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần khu Man Bồi Gốc Găng phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 7 phường Phú Lãm, một phần tổ dân phố 10 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 8 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 6 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 6 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 5 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 4 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 05/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 5 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 06/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hoàng Mai

Khu vực: Cty thiết bị VKX

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 06/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty TNHH TRUE NORTH ASPIRE

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 06/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 06/04/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 6 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 8 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 7 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 8 phường Phú Lãm

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 11, 12 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 11 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 13 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 1 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 15, 16 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 2 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Một phần tổ dân phố 3 phường Phú Lương

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 07/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

Khu vực: Một phần tổ dân phố số 7 - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - HN

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 08/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: TT thể dục thể thao Quận Hà Đông

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 08/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 08/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ, Đ.uỷ khối CQ dân chính Đảng TP Hà Nội, Đ.uỷ khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 08/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Học viện Quân y-Bộ Quốc phòng

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 08/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 08/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty cổ phần phát triển giáo dục H.A.S

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 08/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hà Đông

Khu vực: Công ty cổ phần giáo dục Tràng An

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Ngày 09/04/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Công ty Điện Lực Thạch Thất

Khu vực: Khu Phần Mềm FPT - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Lý do: Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện


Thông tin đang cập nhật