Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Sóc Trăng mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Sóc Trăng hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Ngã Năm
27/03/2023 08:30 - 13:00 Điện lực Trần Đề
27/03/2023 14:00 - 17:30 Điện lực Trần Đề
27/03/2023 07:30 - 17:00 Điện lực thành phố Sóc Trăng
27/03/2023 08:00 - 14:30 Điện lực Cù Lao Dung
27/03/2023 08:00 - 16:30 Điện lực thị xã Vĩnh Châu
27/03/2023 08:00 - 10:00 Điện lực Thạnh Trị
27/03/2023 10:00 - 12:00 Điện lực Thạnh Trị
27/03/2023 08:00 - 16:30 Điện lực Kế Sách
28/03/2023 08:00 - 16:30 Điện lực Kế Sách

Thông tin Lịch cúp điện Sóc Trăng những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm

Khu vực: một phần ấp Vĩnh Kiên – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm.

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề

Khu vực: Ấp Giồng Chát, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề

Khu vực: Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Sóc Trăng

Khu vực: Đường Võ Văn Kiệt – phía Đông lạnh Thái Tân (từ giáp nhà số 104 đến giáp nhà số 206).

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Cù Lao Dung

Khu vực: Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Khu vực: không

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị

Khu vực: Bao gồm một phần ấp Tân Lợi - xã Thạnh Tân.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị

Khu vực: Bao gồm một phần các ấp: Tân Thắng, Tân Phước, Tân Lợi – xã Thạnh Tân.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách

Khu vực: Một phần Ấp 10 - xã Trinh Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách

Khu vực: Một phần ấp Đông Hải - xã Đại Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách

Khu vực: Một phần Ấp 4 - xã Ba trinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú

Khu vực: Một phần Ấp 1, TT Long Phú, huyện Long Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm

Khu vực: một phần Khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm.

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề

Khu vực: Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề

Khu vực: Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề

Khu vực: Ấp Đầu Giồng , Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Sóc Trăng

Khu vực: Khách hàng Ngọc Ẩn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Cù Lao Dung

Khu vực: Một phần Ấp Bình Du, xã an Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Khu vực: KHÔNG

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Khu vực: không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị

Khu vực: Bao gồm một phần ấp 20 – xã Vĩnh Thành.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách

Khu vực: Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá)

Lý do: Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Kế Sách

Khu vực: Một phần ấp Thành Tân - xã Kế Thành.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú

Khu vực: 01 KH Bến Phà Đại Ngãi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú

Khu vực: Ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú

Khu vực: Khách hàng Lê Văn Hiểu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú

Khu vực: Khách hàng Huỳnh Thị Tốt, Huỳnh Thu Thúy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Long Phú

Khu vực: Một phần khu vực Ấp 4 TT Long Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm

Khu vực: một phần Khóm 3 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm.

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Ngã Năm

Khu vực: Một phầm ấp 18 - xã Tân Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Trần Đề

Khu vực: Một phần Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tú

Khu vực: xã Long Hưng (Trừ một phần các ấp Tân Hòa A, B, C, Mỹ Khánh A, B, C, Tân Thành) - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tú

Khu vực: Một phần ấp Tân Thanh – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Khu vực: không

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Trị

Khu vực: Bao gồm một phần các ấp: ấp 16/1, ấp 17, ấp 19, ấp 20 - xã Vĩnh Thành; ấp 16/2, ấp 15 - xã Vĩnh Lợi; ấp 18 – xã Tân Long, Thị xã Ngã Năm.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật