Lịch cúp điện Nghệ An hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Nghệ An mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Nghệ An tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Nghệ An hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 18:00 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 07:30 - 09:30 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 08:00 - 09:30 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 09:30 - 11:30 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 09:30 - 11:30 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 13:30 - 15:30 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 07:30 - 18:00 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 07:30 - 09:30 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 08:00 - 09:30 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa
27/03/2023 09:30 - 11:30 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Thông tin Lịch cúp điện Nghệ An những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Đông Du

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Kem TH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Xã Nghĩa Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Xã Nghĩa Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: TBA TP Thái Hoà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Xã Nghĩa Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Đông Du

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Kem TH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Xã Nghĩa Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Xã Nghĩa Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: TBA TP Thái Hoà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

Khu vực: Xã Nghĩa Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Đồng 5 ĐZ 373E15.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Đồng 2 Đz 373E15.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Văn 10 Đz 376E15.4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Đồng 4 ĐZ 373E15.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Văn 1 Đz 376E15.4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:40 đến 09:40

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Hưng 9 ĐZ 373E15.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:40 đến 09:40

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Văn 09 Đz 376E15.4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:50 đến 10:50

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Kiều 09 Đz 376E15.4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:50 đến 10:50

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Hưng 5 ĐZ 373E15.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:55 đến 11:55

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Hưng 6 ĐZ 373E15.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:55 đến 11:55

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Kiều 14 Đz 376E15.4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Kiều 3 Đz 376E15.4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghi Lộc

Khu vực: TBA Nghi Hưng 7 ĐZ 373E15.8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật