Lịch cúp điện Long An hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Long An mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Long An tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Long An hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:30 - 12:30 Điện Lực Vĩnh Hưng
27/03/2023 13:30 - 16:30 Điện Lực Vĩnh Hưng
27/03/2023 07:00 - 16:00 Điện Lực Đức Hòa
27/03/2023 07:00 - 16:00 Điện Lực Đức Hòa
28/03/2023 14:00 - 16:00 Điện Lực Cần Đước
28/03/2023 07:30 - 16:00 Điện Lực Mộc Hóa
28/03/2023 08:00 - 14:00 Điện Lực Châu Thành
28/03/2023 09:00 - 11:30 Điện Lực Châu Thành
28/03/2023 14:30 - 16:30 Điện Lực Châu Thành
28/03/2023 13:00 - 16:00 Điện Lực Đức Hòa

Thông tin Lịch cúp điện Long An những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: Một đường 30/4 - Thị Trấn Vĩnh Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: TT GDNN-GDTX Vĩnh Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Hòa

Khu vực: một phần xã Đức Hòa Đông

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Hòa

Khu vực: một phần xã Đức Hòa Đông

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: Một phần ấp 1 xã Long Cang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa

Khu vực: Một phần Khu Phố 5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành

Khu vực: Một phần ấp Bình Khương xã Thuận Mỹ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành

Khu vực: Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Nguyễn Thị Sạch

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành

Khu vực: Một phần ấp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Hòa

Khu vực: Cty Tân Minh Lợi,

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: Một phần ấp Phước Vĩnh, Xoài Đôi, Long Thanh xã Long Trạch; ấp Long Giêng xã Phước Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: Một phần ấp Phước Vĩnh, Xoài Đôi, Long Thanh xã Long Trạch; ấp Long Giêng xã Phước Hậu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhàn (50kVA)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: HNT Nguyễn Hồng Chương (50kVA)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: Cơ Sở Phạm Hữu Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: Một phần ấp Thái Quang - xã Thái Trị

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:15 đến 10:15

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: Một phần ấp 2 - xã Hưng Điền A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa

Khu vực: KH DNTN Tám Cảm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa

Khu vực: Một phần ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Hòa

Khu vực: một phần xã Đức Hòa Thượng

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện Lực Cần Đước

Khu vực: HNT Nguyễn Huỳnh Lân (50kVA)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Trụ

Khu vực: HKD Lê Ngọc Chắn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Tân Trụ

Khu vực: Xay xát Phước Lợi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: Một phần ấp Trung Liêm - xã Thái Bình Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Hưng

Khu vực: Một phần ấp Trung Môn - xã Thái Bình Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa

Khu vực: Một phần KP5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Mộc Hóa

Khu vực: Một phần ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật