Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Cà Mau mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Cà Mau tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Cà Mau hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 09:00 - 12:00 Điện lực Ngọc Hiển
27/03/2023 08:00 - 14:00 Điện Lực U Minh
27/03/2023 08:00 - 14:00 Điện Lực U Minh
27/03/2023 09:00 - 11:00 Điện Lực Trần Văn Thời
27/03/2023 13:00 - 15:00 Điện Lực Trần Văn Thời
28/03/2023 07:30 - 15:00 Điện Lực TP. Cà Mau
28/03/2023 08:00 - 11:00 Điện Lực TP. Cà Mau
28/03/2023 08:00 - 12:00 Điện Lực TP. Cà Mau
28/03/2023 08:00 - 13:00 Điện Lực TP. Cà Mau
28/03/2023 09:00 - 14:00 Điện Lực TP. Cà Mau

Thông tin Lịch cúp điện Cà Mau những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Hiển

Khu vực: Một phần ấp Xẻo Mắm, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh

Khu vực: Một phần các ấp 10, 12, 13, 14, 15, 16 xã Nguyễn Phích; Một phần các ấp 02, 13, 07, 14 xã Khánh Lâm huyện U Minh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh

Khu vực: Ấp 07, 14 xã Khánh Lâm huyện U Minh

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời

Khu vực: Hộ NTCN Đặng Văn Xiếu, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời

Khu vực: DNTN Năm Ẻm, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Một phần Ấp Xóm Lung, và nội bộ Cty NLMT Khánh Ngọc xã Định Bình TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Nội bộ Cty Nhật Đức ấp Cây Trâm Xã Định Bình TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Đường Kinh Nàng Huy Phường Tân Xuyên và Xã An Xuyên TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Một phần Khu Dân Cư Minh Thắng Phường 9 TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: ấp Bùng Binh 1,Bùng Binh 2, Hòa Đông xã Hòa Tân TP Cà Mau.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Một phần Đường Lý Thường Kiệt khóm 5 phường 6, Một phần đường Kinh Cái Nhúc khóm 3 Phường Tân Thành, Điện Lực TP Cà Mau, Sở Công Thương , Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh, Đoàn Đai Biểu Quốc Hội khóm 8 Phường 5; TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh

Khu vực: Một phần xã Khánh Thuận huyện U Minh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Nội bộ Trung Tâm Thực nghiệm khuyến nông tỉnh Cà Mau, và nội bộ Hộ Kinh Doanh Cá Thể NTCN Huỳnh Lê Giang Xã Hòa Tân TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Đường Kinh Ụ Đập ấp Tân Thuộc Xã An Xuyên TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: ấp Cái Su xã Hòa Tân TP Cà Mau.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Nội bộ Cty Xổ số Kiến Thiết Cà Mau, một phần đường Phan Ngọc Hiển phường 4 TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh

Khu vực: Một phần ấp 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 xã Khánh An huyện U Minh, một phần xã Khánh Hưng và xã Khánh Bình huyện Trần Văn Thời

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh

Khu vực: Một phần ấp 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 xã Khánh An huyện U Minh, một phần xã Khánh Hưng và xã Khánh Bình huyện Trần Văn Thời

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu ấp Xóm Lung Xã Định Bình TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Một phần đường Kinh Rạch Rập, Kinh Ngã Cái, Xã Lý Văn Lâm và Phường 8 TP Cà Mau

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời

Khu vực: Một phần ấp Rạch Lăng, ấp Tân Phong, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời .

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời

Khu vực: Một phần Ấp 10 , xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu ấp Xóm Lung Xã Định Bình TP Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Một phần đường Kinh Đạo, Kinh 26/03 Phường 8 TP Cà Mau.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Một phần đường Nguyễn Công Trứ, một phần đường Lê Hồng Phong, Nội bộ Cty Thủy Sản Thanh Đoàn, Cty DV Thủy Sản, Nội bộ Cảng Cá Cà Mau, và một phần đường Trương Phùng Xuyên khóm 7 Phường 8 TP Cà Mau

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Nội bộ nhà máy xử lý rác thải phường Tân Xuyên TP Cà Mau

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Nội bộ Tòa Nhà Viettel và Cty Bảo Hiểm Xã Hội, và Nội bộ Tòa nhà UBND Tỉnh phường 5 TP Cà Mau

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời

Khu vực: Kinh Lung Giồng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời

Khu vực: Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Bình

Khu vực: Một phần khóm 8 thị trấn Thới Bình, ấp 8 xã Thới Bình, ấp Cây khô xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Hiển

Khu vực: Xã Tân Ân (trừ một phần ấp Xẻo Mắm, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP. Cà Mau

Khu vực: Ấp Xóm Lung, ấp Xóm Lẫm - Xã Định Bình TP Cà Mau..

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh

Khu vực: Một phần ấp 6, 7 xã Khánh An huyện U Minh

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực U Minh

Khu vực: Một phần ấp 6, 7 xã Khánh An huyện U Minh

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đầm Dơi

Khu vực: Xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trần Văn Thời

Khu vực: Ấp Công Nghiệp A,B, C, Bình Minh II, Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thới Bình

Khu vực: Một phần ấp 6 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật