Lịch cúp điện Ninh Thuận hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Ninh Thuận mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Ninh Thuận tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Ninh Thuận hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:40 - 09:40 Điện lực Ninh Hải
27/03/2023 08:15 - 12:00 Điện lực Ninh Sơn
27/03/2023 07:30 - 18:00 Điện lực Ninh phước
28/03/2023 07:45 - 17:00 Điện lực Ninh Hải
28/03/2023 07:45 - 17:00 Điện lực Ninh Hải
29/03/2023 07:45 - 11:30 Điện lực Ninh Hải
29/03/2023 13:45 - 17:00 Điện lực Ninh Hải
31/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Ninh phước
31/03/2023 13:30 - 17:00 Điện lực Ninh phước
02/04/2023 07:30 - 18:00 Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Thông tin Lịch cúp điện Ninh Thuận những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:40 đến 09:40

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải

Khu vực: Một phần thôn Mỹ Tường 1 - xã Nhơn Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Sơn

Khu vực: Một phần thôn Trà Giang 1 - xã Lương Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước

Khu vực: Thôn Hoài Ni - xã Phước Thái

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải

Khu vực: Một phần thôn Tri Thủy 1 - xã Tri Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải

Khu vực: Một phần khu phố các khu phố 4, 5, 6 - phường Mỹ Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải

Khu vực: Khách hàng: Trần Thị Phước, Công ty Muối Khánh Tường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:45 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ninh Hải

Khu vực: Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Muối Ninh Thuận - XN Muối Tri Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước

Khu vực: Một phần tổ 2 - khu phố 9 - thị trấn Phước Dân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước

Khu vực: Tổ: 4, 5 - khu phố 9 - thị trấn Phước Dân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Khu vực: Một phần khu phố 5, 6 phường Đô Vinh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

Khu vực: Một phần các khu phố: 4, 5 và 6 - phường Đô Vinh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Ninh phước

Khu vực: Các khu phố: 5, 6, 11 và 13 - thị trấn Phước Dân; một phần thôn: Từ Tâm 2, Hòa Thủy - xã Phước Hải

Lý do: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật