Lịch cúp điện Bình Định hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bình Định mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bình Định tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bình Định hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:00 - 11:30 Điện Lực Phù Cát
27/03/2023 07:30 - 11:30 Điện Lực Phù Cát
27/03/2023 07:00 - 13:45 Điện lực An Nhơn
27/03/2023 07:00 - 13:45 Điện lực An Nhơn
27/03/2023 07:30 - 11:00 Điện lực Phù Mỹ
28/03/2023 06:30 - 16:15 Điện Lực Phù Cát
28/03/2023 08:00 - 17:15 Điện Lực Phù Cát
28/03/2023 08:00 - 17:15 Điện Lực Phù Cát
28/03/2023 07:00 - 13:45 Điện Lực Quy Nhơn
28/03/2023 07:00 - 13:45 Điện Lực Quy Nhơn

Thông tin Lịch cúp điện Bình Định những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: Hòa Đại 3

Lý do: - Hoán chuyển MBA + ATM tổng, cáp lực tổng


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: TBA Trung Tâm Mới Cát Hiệp

Lý do: - Hoán chuyển MBA + ATM tổng, cáp lực tổng


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: TBA Tam Hoà XBT

Lý do: Đại tu TBA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Tam Hòa 2

Lý do: Đại tu TBA


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ

Khu vực: HÓC LÁCH

Lý do: Thay xà, sứ, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:15

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: TBA An Kiều

Lý do: - Tháo lèo đầu trên 03 FCO TBA và bọc cách điện ĐZ 22kV bằng PP thi công hotline - Đại tu TBA (SCL) - Tháo bọc cách điện đường dây 22kV, đấu lèo đầu trên 03 FCO TBA bằng PP thi công hotline


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:15

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: Tân Xuân

Lý do: - Tháo 03 lèo ĐZ 22kV tại cột 134 về phía 134/1 - XT478/PCA bằng PP thi công Hotline - Đấu 03 lèo ĐZ 22kV tại cột 134 về phía 134/1 - XT478/PCA bằng PP thi công Hotline


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:15

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: Thông tin Tín hiệu

Lý do: - Tháo 03 lèo ĐZ 22kV tại cột 134 về phía 134/1 - XT478/PCA bằng PP thi công Hotline - Đấu 03 lèo ĐZ 22kV tại cột 134 về phía 134/1 - XT478/PCA bằng PP thi công Hotline


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn

Khu vực: Hai Bà Trưng 2

Lý do: CBM cấp độ 2, lắp yếm chống gãy đầu cốt, kiểm tra bảo dưỡng TBA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn

Khu vực: Hai Bà Trưng 4

Lý do: Di dời cột điện và ĐZ 22/0,4kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn

Khu vực: Hai Bà Trưng 5

Lý do: Di dời cột điện và ĐZ 22/0,4kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Lộc Thuận 1 XBT

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Lộc Thuận 2 XBT

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Nhơn Hạnh 2

Lý do: Đại tu TBA Nhơn Hạnh 2


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Nhơn Hạnh 3

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Tịnh Hòa

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: TBA Tịnh Bình XBT

Lý do: Đại tu TBA Tịnh Bình


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Chiếu sáng 1 đường nối KKT

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Chiếu sáng 1 đường nối KKT

Lý do: Đại tu TBA Nhơn Hạnh 2


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: KDC Bình An

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: TBA chiếu sáng số 2 ĐT.631

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Đá Granite BĐ

Lý do: Xử lý tiếp xúc DCL


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Ánh Kim

Lý do: Xử lý tiếp xúc DCL


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Ánh Kim 2

Lý do: Xử lý tiếp xúc DCL


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Lộc Thuận 1 XBT

Lý do: Đấu lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Lộc Thuận 2 XBT

Lý do: Đấu lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Nhơn Hạnh 3

Lý do: Đấu lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Tịnh Hòa

Lý do: Đấu lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Chiếu sáng 1 đường nối KKT

Lý do: Đấu lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: KDC Bình An

Lý do: Đấu lèo ĐZ 22kV


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:50 đến 16:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: TBA chiếu sáng số 2 ĐT.631

Lý do: Đấu lèo ĐZ 22kV


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: Phú Nhơn 2

Lý do: - Tháo MBA 160KVA-22/0,4kV, lắp MBA 100KVA-22/0,4kV + Thay ATM tổng và cáp lực tổng


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: Phú Nhơn 3

Lý do: - Tháo MBA 100KVA-22/0,4kV, lắp MBA 160KVA-22/0,4kV + Thay ATM tổng và cáp lực tổng


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:45 đến 15:15

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: TBA UB Cát Thắng

Lý do: - Kiểm tra bảo dưỡng kết hợp CBM cấp độ 2 TBA


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn

Khu vực: Trần Văn Ơn 2

Lý do: Kiểm tra bảo dưỡng vệ sinh TBA và thay chống sét van, lắp yếm chống gãy đầu cốt


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn

Khu vực: Trần Văn Ơn

Lý do: Kiểm tra bảo dưỡng vệ sinh TBA và thay chống sét van, lắp yếm chống gãy đầu cốt


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 14:15

Lịch cúp điện Điện Lực Quy Nhơn

Khu vực: Trần Phú 1

Lý do: Lắp đầu chụp cột ĐZ 0,4kV


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:10 đến 09:10

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA KDC Mỹ Thành

Lý do: Thay hệ thống đo đếm định kỳ


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: Trang Trại Ân Mỹ

Lý do: Thay hệ thống đo đếm định kỳ


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 15:10

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Mã Tổ.

Lý do: Đại tu TBA Mả Tổ


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 15:10

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: UB Nhơn Hạnh XBT

Lý do: Đại tu TBA UB Nhơn Hạnh


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:20 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ

Khu vực: Công ty TNHH TH SXTM Thanh Bình

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV (ĐTXD)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:45 đến 16:15

Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ

Khu vực: TTCN Bình Dương 3

Lý do: Thí nghiệm định kỳ TBA


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:35

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Đại Định

Lý do: Thay thế HTĐĐ định kỳ


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:05

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Long Quang

Lý do: Thay thế HTĐĐ định kỳ


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA xử lý rác thải HN

Lý do: Thay thế HTĐĐ định kỳ


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:35

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thanh Lương

Lý do: Thay thế HTĐĐ định kỳ


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:05

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA SX Gạch ngói Ân Tín II

Lý do: Thay thế HTĐĐ định kỳ


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:40 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Phò An 2

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV , đại tu TBA , đấu lại lèo ĐZ 22 KV.


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:20 đến 17:40

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Phương Danh 1.

Lý do: Tháo lèo ĐZ 22kV , đại tu TBA , đấu lại lèo ĐZ 22 KV.


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:20 đến 16:10

Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ

Khu vực: TƯỜNG AN

Lý do: Dựng cột, chuyển dây dẫn mở rộng đường Đông-Tây (theo yêu cầu của UB huyện PM)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:45 đến 17:15

Lịch cúp điện Điện lực Phù Mỹ

Khu vực: THẠNH AN

Lý do: Đấu lại cáp nhị thứ công tơ 3 pha, thay ATM


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 15:10

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Trần Phú 2.

Lý do: Đại tu TBA Trần Phú 2


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 15:10

Lịch cúp điện Điện lực An Nhơn

Khu vực: Nhơn Hưng 1

Lý do: Đại tu TBA Nhơn Hưng 1


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện Lực Bồng Sơn

Khu vực: TBA Xí Nghiệp Gỗ

Lý do: Hoán chuyển MBA 400kVA TBA Xí Nghiệp Gỗ đang non tải cho MBA Trần Hưng Đạo 3-250 kVA đang gần đầy tải


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện Lực Bồng Sơn

Khu vực: TBA UB xã Hoài Đức

Lý do: Xử lý tiếp xúc đầu Bushing hạ thế pha A TBA UB Hoài Đức-XT476HNH


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 10:15

Lịch cúp điện Điện Lực Bồng Sơn

Khu vực: TBA Trần Hưng Đạo 3

Lý do: Hoán chuyển MBA 250kVA TBA Trần Hưng Đạo 3 đang gần đầy tải cho MBA Xí Nghiệp Gỗ 400kVA đang non tải


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA ĐMT An Quang T1

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA ĐMT An Quang T2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA ĐMT CNX An Quang

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Khu giãn dân Đồng Bàu

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thủy điện Hồ Đồng Mít

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Huệ Cư

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Hưng Nhơn 2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Tự dùng TG.H.Ân(Tự dùng)

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Vĩnh Hòa

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Khoa Trường

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Phú Thuận (Phú Thuận 2)

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Phú Thuận 3

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Vĩnh Hòa 2

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA NGUYỄN HỒNG THÚY

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: Trang Trại Chăn Nuôi Bảo Châu

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA ĐMT TĐH Đà Nẵng

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA HTX Trần Lê

Lý do: Dựng cột chen, di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C137 - C138 . Dựng cột chen dưới 22kV tại khoảng cột C160/6 đến C160/17 - XT477/HNH


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA BTS Viettel

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 2 Ân Nghĩa

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Vinh 1

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Vinh 2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Vinh 3

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 4/1 An Vinh

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 4/2 An Vinh

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 5 An Vinh

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 7 An Vinh

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Trung 8

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Hưng 3

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An trung 3

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Hưng 5

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 2/1 An toàn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 2/2 An Toàn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 3 An Toàn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 4 Ân Nghĩa

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 1 Ân Nghĩa

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 4 An Quang

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 5 Ân nghĩa

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Rừng Đặc Dụng An Toàn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Phân Trường 1 An Toàn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Vinh 6

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 3 An Nghĩa

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thôn 1 An Toàn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Đồng Mít

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Vườn Dược Liệu An Toàn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Truyền thanh An Lão

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA TT Y tế Huyện

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Bưu điện An lão

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Đá thuận Đức

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Hưng Nhơn ( DD Thị trấn)

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Long Khánh

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Hưng Long

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thuận An

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Hưng 2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Ủy Ban Huyện

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Hưng 4

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Xuân Phong

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Quang 2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Quang 1

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thanh Sơn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An trung 4

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA TT Xã An trung

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Hưng 1

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Gò Đồn

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An trung 5

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Cây Duối( dân dụng)

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Bàu dài( dân dụng )

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Xuân Phong 2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Khu Tái Định cư An trung

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Vạn Long

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Long Hòa

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Hưng Nhượng

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An trung 1

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Quang 3

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Trung 7

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA An Tân 1

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thuận An 2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Thanh Sơn 2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA TT Y Tế huyện An Lão

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Nước Xáng 4 (Trạm 4)

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA SX Gạch Ngói Hai Tây

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: Trang Trại Nguyễn Thị Dung

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA SX GẠCH AN PHÚ

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA T1 Gò Núi Một, An Lão

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA T2 Gò Núi Một, An Lão

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: Trung Tâm Hành Chính An Lão

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA Hồ Đồng Mít -TC3

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA TĐC Đồng MÍt 1-1

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA TĐC Đồng Mít 1-2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: TBA TĐC Đồng Mít 2

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hoài Ân

Khu vực: Gò Bùi

Lý do: Tháo tụ bù trung áp An Hòa, Lắp xà, PK và đấu nối tới đầu trên 03FCO NR Lò đốt rác thải An Hòa, Di dời đường dây 22kV tại khoảng cột C537 đến C545, Dựng cột chen dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C536 đến C537, Kiểm tra MBA và đấu nối cuộn hạ MBA An Vinh 1, An Vinh 2, An Vinh 6, Lắp tụ bù Trung áp An Hòa tại cột C388/14


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:15

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: TBA TTCN Gò Mít 2

Lý do: - Tháo lèo đầu trên 03 FCO TBA và bọc cách điện ĐZ 22kV bằng PP thi công hotline - Đại tu TBA (SCL) - Tháo bọc cách điện đường dây 22kV, đấu lèo đầu trên 03 FCO TBA bằng PP thi công hotline


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:15

Lịch cúp điện Điện Lực Phù Cát

Khu vực: TBA Gò Mít 1

Lý do: - Tháo lèo đầu trên 03 FCO TBA và bọc cách điện ĐZ 22kV bằng PP thi công hotline - Đại tu TBA (SCL) - Tháo bọc cách điện đường dây 22kV, đấu lèo đầu trên 03 FCO TBA bằng PP thi công hotline


Thông tin đang cập nhật