Lịch cúp điện Sơn La hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Sơn La mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Sơn La tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Sơn La hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:00 - 11:30 Điện lực Mộc Châu
27/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực Thành Phố
28/03/2023 07:00 - 12:00 Điện lực Mộc Châu
28/03/2023 08:00 - 10:00 Điện lực Mường La
28/03/2023 07:30 - 13:30 Điện lực Sông Mã
28/03/2023 07:30 - 10:00 Điện lực Thành Phố
28/03/2023 10:00 - 13:00 Điện lực Thành Phố
29/03/2023 07:30 - 12:30 Điện lực Sông Mã
30/03/2023 07:30 - 13:30 Điện lực Mường La
30/03/2023 08:00 - 13:30 Điện lực Mường La

Thông tin Lịch cúp điện Sơn La những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Mộc Châu

Khu vực: Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản Bản Áng 1, 2, 3 xã Đông Sang,

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố

Khu vực: Không cắt điện - không mất điện KH.Khóa chức năng BV F79 MC 476 TG 2/9.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Mộc Châu

Khu vực: Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các xã Quang Minh, Mường Tè huyện Vân HồCác cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các xã Quang Minh, Mường Tè huyện Vân Hồ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Mường La

Khu vực: Xã Chiềng Lao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Sông Mã

Khu vực: Xã Nà Nghịu, Chiềng Sơ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố

Khu vực: Không cắt điện - không mất điện KH.Khóa chức năng BV F79 MC 471 E17.2 SL.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố

Khu vực: Không cắt điện - không mất điện KH.Khóa chức năng BV F79 MC 471/178 Bản cọ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Sông Mã

Khu vực: Xã Bó Sinh, Pú Bẩu, Chiềng En, Mường Lầm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Mường La

Khu vực: Bản búng xã tạ bú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Mường La

Khu vực: Bản Huổi Tóng xã Chiềng Lao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Sông Mã

Khu vực: Bản Quyết Thắng, Quyết Tiến, Bản Kéo

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố

Khu vực: Tổ 4 - Phường Quyết Thắng - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố

Khu vực: Tổ 4 Chiềng Sinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Mường La

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Mường La

Khu vực: Bản Lếch xã Chiềng Lao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật