Lịch cúp điện An Giang hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực An Giang mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện An Giang tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện An Giang hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Tịnh Biên
28/03/2023 07:30 - 16:30 Điện lực Châu Đốc

Thông tin Lịch cúp điện An Giang những ngày tới

Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã Vĩnh Trung - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã Núi Voi - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp Trại Cá Huỳnh Văn Dũng 472AP/79/3/81, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: TT Chi Lăng - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp T6 ấp 2 472AP/79/77, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp Bùi Văn Đặng 478AP/11/1, xã Phước Hưng, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: HTX NN An Thạnh (TB Mương Trà) 472AP/102A, TT An Phú, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trương Hải Anh (DNTN Nhật Anh) 472AP/192/1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp NGUYỄN VĂN ĐẪM 472AP/79/111/1, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm bơm Vùng Rau Xã Phước Hưng 478AP/99/25A/1, xã Phước Hưng, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Cty Thái Huy Nam 472AP/188A/1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Một phần khu vực: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Một phần khu vực mương Trâu Nhỏ: ấp Thanh Ni6n, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Một phần khu vực: ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Một phần khu vực: ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Tại TBA Lê Lâm Đồng : kênh Hậu, Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Tại TBA Nguyễn Văn Bình : kênh Đào, Phu Thuận, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Một phần khu vực: ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Tại TBA Nguyễn Phú Lợi : kênh Đào, Phu Thuận, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Một phần khu vực: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Một phần khu vực: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực từ cầu Thông Lưu đến cầu Tám Hồng) - TP. Long Xuyên

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực từ cầu Tám Hồng đến cầu Thầy Giáo) - TP. Long Xuyên

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Thầy Phó) - TP. Long Xuyên

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Mỹ Long (đường Nguyễn T-M-Khai, một phần đường Hùng Vương từ ngã 4 Nguyễn T-M-Khai đến ngã 4 Ng-Trãi, đường Ng-Trãi từ ngã 4 H-Vương đến ngã 4 Hai Bà Trưng phía bên trái, đường Hai Bà Trưng từ ngã 4 Ng-Trãi đến cửa hàng AIA) - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Bình Đức (khu vực QL 91 phía bên trái đoạn từ Văn Phòng Cty BTLT cũ đến cầu Cần Xây) - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Mỹ Phước (khu vực từ trường Bùi Hữu Nghĩa đến cầu Rạch Gừa và đường Triệu Quang Phục) - TP. Long Xuyên

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ Doanh trại Mê Linh đến Bê tông ly tâm cũ phía bên trái QL91) - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA T3 Mỹ Phú trụ 2/126 tuyến 472CĐ, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm Mương Đình trụ 6/40 tuyến 476CD, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm Rạch Cây Gáo trụ 5/285A/65/19 tuyến 475CD, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Bình Hòa (khu vực TB Mương Cả Điền) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 3 Dồ) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã Nhơn Hưng - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Cư - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: khu vực: dọc tuyến kênh trục thuộc ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Tại TBA T2A Vành Đai : Đông Sơn 1, TTNS, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Tại TBA T3 Vành Đai : Đông Sơn 1, TTNS, huyện Thoại Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn

Khu vực: Một phần khu vực: dọc tuyến kênh cây còng thuộc ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Mỹ Thới (khu dân cư Đông Thạnh) - TP Long Xuyên

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Bờ Hồ - Cái Sao) - TP. Long Xuyên

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm Kênh 8 - Kênh Ranh trụ 6/174/92 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm Kênh 11 - kênh Ranh trụ 6/174/48/17 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm K1 Nam Quốc Gia trụ 6/88/49 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm Kênh 8 Nam Cây Dương trụ 6/174/91 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực Rạch Chung Rầy, Láng San, Kênh Mới) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm K12-Kênh Ranh trụ 6/174/48/33 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: một phần ấp Khánh An, Khánh Đức thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm Mương Tư Tản trụ 6/117/88 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: tại TBA trạm bơm K9 - kênh Ranh trụ 6/174/73 tuyến 476CD, xã Bình Chánh, Châu Phú, An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Tân Thành) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Bình Hòa (khu vực 5 Khứu) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Bình Hòa (khu vực cụm dân cư Bình Hòa) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Bình Hòa (khu vực Phú An) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Vĩnh An (khu vực Cầu Số 6)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Phú - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Cty TNHH Tấn Lộc Phát 472AP/186B/2A, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã An Phú - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: NMXL Minh Châu 472AP/185B/2, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên

Khu vực: Xã Thới Sơn - huyện Tịnh Biên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp Trạm T8A TT An Phú, trụ 472AP/41/3, TT An Phú, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp Trạm T7B TT An Phú, trụ 472AP/41/1, TT An Phú, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp TDC Cặp 2 Bên TL 957 472AP/297, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Công an Huyện An Phú 472AP/57B/1, TT An Phú, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: UBND Huyện An Phú 472AP/46, TT An Phú, huyện An Phú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Xã Phú Lâm - Phú Tân - AG

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Khu Dân Cư Tiến Đạt 1 - Phường Mỹ Phước - TP. Long Xuyên

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Mới

Khu vực: Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

Lý do: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Mới

Khu vực: Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

Lý do: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Mới

Khu vực: Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

Lý do: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Mới

Khu vực: Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang.

Lý do: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Cần Đăng (khu vực cụm dân cư Cần Đăng) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú

Khu vực: Ấp Mỹ An thuộc xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Cần Đăng (khu vực NM Thuận Phát) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Bình Hòa (khu vực 5 Khứu) - Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Nguyễn Minh Thanh)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực TB Kênh 600 Hòa Thuận)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực TT văn hóa - TT Huyện)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Khưu Văn Hữu)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Nguyễn Minh Sơn)- Huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp T4A Đa Phước 472AP/291, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc

Khu vực: Trạm biến áp T12 Đa Phước 472AP/171, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Xã Vĩnh Xương - Tân Châu - AG

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Tân

Khu vực: Một phần xã Phú Hưng (hướng từ Đình Thần Phú Hưng đến Chợ Nhơn Hòa) - huyện Phú Tân.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Bến đò Mỹ Hòa Hưng) - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Bình Đức (khu vực ánh sáng sinh hoạt từ NM Bao bì đến cầu Xép Bà Lý bên tay trái) - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Cầu Thịện Mỹ) - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An) - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Phường Long Thạnh, Long Sơn - Tân Châu - AG

Lý do: Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Phường Long Thạnh, Long Sơn - Tân Châu - AG

Lý do: Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Xã Vĩnh Xương, Phú Lộc - Tân Châu; Xã Vĩnh Lộc - An Phú - AG

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Khu vực Tập đoàn Sao Mai trụ sở đường Hùng Vương, Mỹ Long - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên

Khu vực: Một phần phường Mỹ Long (khu vực đường Nguyễn Trãi phía bên phải từ đèn bốn ngọn đến giáp đường Hai Bà Trưng, đường Trần Nguyên Hãn đoạn từ Hùng Vương đến Thi Sách, đường Trần Hưng Đạo từ Công An Tỉnh đến Cty Xây Lắp AG) - TP. Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật