Lịch cúp điện Nam Định hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Nam Định mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Nam Định tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Nam Định hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:45 - 09:45 Điện Lực Hải Hậu
27/03/2023 08:00 - 08:45 Điện Lực Hải Hậu
27/03/2023 06:45 - 15:15 Điện Lực Ý Yên
27/03/2023 08:00 - 10:00 Điện Lực Hải Hậu
27/03/2023 06:45 - 07:00 Điện Lực Ý Yên
27/03/2023 08:00 - 09:00 Điện Lực Hải Hậu
27/03/2023 07:30 - 12:30 Điện Lực Ý Yên
27/03/2023 09:45 - 11:00 Điện Lực Hải Hậu
27/03/2023 15:00 - 15:15 Điện Lực Ý Yên
27/03/2023 10:00 - 11:15 Điện Lực Hải Hậu

Thông tin Lịch cúp điện Nam Định những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 4 - Xã Hải An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 9- Xã Hải Vân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:45 đến 15:15

Lịch cúp điện Điện Lực Ý Yên

Khu vực: ĐZ 473 E3.1 từ sau DCL 473- 7/136A: Các TBA Yên Nhân, Yên Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 2 xã Hải Long, xóm 9 Hải Trung Xóm 2 xã Hải Long, xóm 9 Hải Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:45 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ý Yên

Khu vực: ĐZ 473 E3.1 từ sau LBS 473/127: Các TBA Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Cường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 2 xã Hải Long, xóm 9 Hải Trung Khu 10,11 - TT Thịnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ý Yên

Khu vực: TBA Yên Nhân 4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Khu 19,22 - TT Thịnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 15:15

Lịch cúp điện Điện Lực Ý Yên

Khu vực: ĐZ 473 E3.1 từ sau LBS 473/127: Các TBA Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Cường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 2 xã Hải Long, xóm 9 Hải Trung Xóm 4, 5 xã Hải Đường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm Ninh Chung, Ninh Thành, Ninh Hòa - Xã Hải Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 4, 5 Phú Lễ - Xã Hải Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:50

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 9- Xã Hải Vân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:15 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm Quang Trung - Xã Hải Chính

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 7- Xã Hải Vân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:50 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm Trung Châu - Xã Hải Chính

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Hải Hậu

Khu vực: Xóm 6,9,10 Phú Văn Nam - Xã Hải Châu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NGHĨA ĐỒNG 8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thắng 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thắng 10

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA ĐẠI HẢI 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa thành 9

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa thắng 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Nam Định

Khu vực: Mỹ Thành 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:15 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Nam Định

Khu vực: Mỹ Thành 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện Lực TP Nam Định

Khu vực: Nam Hưng 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Nam Định

Khu vực: Nam Hưng 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Nam Trực

Khu vực: * Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: 1 phần xã Giao Thiện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 05:45

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: Xã Giao Hương và 1 phần xã Giao Thiện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 05:45

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: Xã Giao Thanh và 1 phần xã Giao Hương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: 1 phần TT Ngô Đồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:45 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: Xã Giao Thanh và 1 phần xã Giao Hương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:45 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: Xã Giao Hương và 1 phần xã Giao Thiện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Ý Yên

Khu vực: ĐZ 376 E3.1 sau Re 376/52/1 Sông Chanh: Xã Yên Phúc, Yên lộc 7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Ý Yên

Khu vực: Lộ 2 TBA TD bơm Sông Chanh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 22 kV Nhánh Nghĩa Thái 5 lộ 479 E3.17 cấp điện cho TBA NGhĩa Thái 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:45 đến 07:15

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 22 kV lộ 479-E3.17 sau LBS479/46A cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện lực Nghĩa Hưng

Khu vực: Đz 22 kV 479-E3.17 sau LBS479/46A cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:45 đến 09:15

Lịch cúp điện Điện Lực Trực Ninh

Khu vực: Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:45 đến 09:15

Lịch cúp điện Điện Lực Trực Ninh

Khu vực: Đoạn đường dây không có phụ tải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trực Ninh

Khu vực: Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trực Ninh

Khu vực: Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Vụ Bản

Khu vực: Xã Liên Minh Xã Vĩnh hào

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Xuân Trường

Khu vực: Các TBA: Xuân Lạc 2, 8, 9

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện Lực Xuân Trường

Khu vực: Các TBA: Xuân Lạc 1, 5, 6, 11; Xuân Trường 3, 5, 12, 13, 17

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Xuân Trường

Khu vực: Các TBA: Xuân Lạc 1, 5, 6, 11; Xuân Trường 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18; Xuân Ngọc 1, 4, 5, 6, 8, 9

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: 1 phần xã Hoành Sơn; Giao Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: 1 phần xã Hoành Sơn; Giao Hà; Bình Hòa; Giao Nhân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: 1 phần xã Giao Long và NT bạch Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Giao Thủy

Khu vực: 1 phần xã Giao Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật