Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Ninh Bình mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Ninh Bình tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Ninh Bình hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:00 - 07:10 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 09:10 - 09:20 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 07:00 - 11:30 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 08:00 - 09:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 09:00 - 10:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 10:00 - 11:00 Cắt điện một số quận huyện
28/03/2023 06:30 - 12:00 Cắt điện một số quận huyện
28/03/2023 07:40 - 11:10 Cắt điện một số quận huyện
29/03/2023 07:30 - 11:00 Cắt điện một số quận huyện
29/03/2023 14:00 - 16:00 Cắt điện một số quận huyện

Thông tin Lịch cúp điện Ninh Bình những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:10

Lịch cúp điện

Khu vực: Xã gia Thuỷ , một phần xã Gia Sơn , Gia lâm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:10 đến 09:20

Lịch cúp điện

Khu vực: Xã gia Thuỷ , một phần xã Gia Sơn , Gia lâm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện

Khu vực: 1 phần xã Khánh Cư

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn thạch lỗi xã khánh dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn liên dương xã khánh dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn liên dương xã khánh dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Xã Gia Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:40 đến 11:10

Lịch cúp điện

Khu vực: Xã Gia Phú ,Xã Gia Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Trường Yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Ninh Xuân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật