Lịch cúp điện Phú Yên hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Phú Yên mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Phú Yên tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Phú Yên hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 14:30 - 15:30 Điện lực Tuy An
27/03/2023 08:00 - 09:30 Điện lực Tây Hoà
27/03/2023 11:00 - 12:30 Điện lực Tây Hoà
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Tuy An
27/03/2023 08:30 - 09:30 Điện lực Tuy An
27/03/2023 09:30 - 10:30 Điện lực Tuy An
27/03/2023 10:30 - 11:30 Điện lực Tuy An
27/03/2023 13:30 - 14:30 Điện lực Tuy An
28/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Tuy An
28/03/2023 09:00 - 10:00 Điện lực Tuy An

Thông tin Lịch cúp điện Phú Yên những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E435 - Đất Đỏ

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.435/474/TAN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Tây Hoà

Khu vực: TC I707 Phú Khánh 1- Hòa Tân Tây

Lý do: Đội Hotline 2 thay FCO tại TBA T.707/477/THO2


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Tây Hoà

Khu vực: RM I207 Đội 3 - Sơn Thành Tây

Lý do: Đội Hotline 2 thay FCO tại TBA T.207/472/A20


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E422 - An Nghiệp Nam 1

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.422/474/TAN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E426 - Thái Nghiệp

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.426/474/TAN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E427 - Phong Thái 1

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.427/474/TAN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E430 - Xóm Chùa

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.430/474/TAN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E431 - UBND Xã An Lĩnh

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.431/474/TAN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E460 - Mỹ Long 2

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.460/474/TAN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E406 - Phong Thăng

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.406/474/TAN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E420 - Thế Hiên

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.420/474/TAN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E466 - Xuân Bình

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.466/474/TAN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Tuy An

Khu vực: E467 - Xuân Yên

Lý do: XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.467/474/TAN


Thông tin đang cập nhật