Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Thừa Thiên Huế mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Thừa Thiên Huế tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:45 - 08:45 Điện lực Quảng Điền
27/03/2023 09:00 - 15:15 Điện lực Quảng Điền
27/03/2023 10:15 - 11:15 Điện lực Quảng Điền
27/03/2023 07:55 - 11:05 Điện lực Phong Điền
27/03/2023 13:25 - 16:35 Điện lực Phong Điền
27/03/2023 13:25 - 16:35 Điện lực Phong Điền
28/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Phong Điền
29/03/2023 08:00 - 08:35 Điện lực Nam Đông
29/03/2023 08:00 - 10:00 Điện lực Nam Đông
29/03/2023 07:30 - 14:00 Điện lực Phú Lộc

Thông tin Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Điền

Khu vực: Nuôi Tôm Điền Môn 8

Lý do: Tách lèo xuống FCO TBA NT Điền Môn 8 phục vụ tháo MBA để lắp cho NT Điền Môn 4


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:15

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Điền

Khu vực: NUÔI TÔM ĐIỀN MÔN 4

Lý do: Tách , đấu lèo xuống FCO TBA NT Điền Môn 4 đảm bảo an toàn công tác , Thay MBA NT Điền Môn 4 bị chảy dầu cánh tản nhiệt (lấy từ MBA NT Điền Môn 8)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:15 đến 11:15

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Điền

Khu vực: Nuôi Tôm Điền Môn 7

Lý do: Tách lèo xuống FCO TBA NT Điền Môn 7 phục vụ tháo MBA để sửa chữa


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:55 đến 11:05

Lịch cúp điện Điện lực Phong Điền

Khu vực: Trạch Phổ 1

Lý do: Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT B4, B5, B9, B5/1 ĐD hạ áp nhánh B TBA Trạch Phổ 1 Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí B4, B5, B9, B5/1 ĐD hạ áp nhánh B TBA Trạch Phổ 1


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:25 đến 16:35

Lịch cúp điện Điện lực Phong Điền

Khu vực: Cổ Bi 1

Lý do: Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ A7/2 ĐD hạ áp nhánh A TBA Cổ Bi 1 & Cổ Bi 4 (cột có 02 nguồn điện đến) Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí A7/2 ĐD hạ áp nhánh A TBA Cổ Bi 1 & Cổ Bi 4


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:25 đến 16:35

Lịch cúp điện Điện lực Phong Điền

Khu vực: Cổ Bi 4

Lý do: Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ A7/2 ĐD hạ áp nhánh A TBA Cổ Bi 1 & Cổ Bi 4 (cột có 02 nguồn điện đến) Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí A7/2 ĐD hạ áp nhánh A TBA Cổ Bi 1 & Cổ Bi 4


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Phong Điền

Khu vực: Hòa Viện

Lý do: Chuyển dây qua cột mới, thu hồi cột cũ VT B2 đến B14 ĐD hạ áp nhánh B TBA Hòa Viện Chuyển hệ thống đo đếm từ cột cũ qua cột mới vị trí B3 đến B14 ĐD hạ áp nhánh B TBA Hòa Viện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:35

Lịch cúp điện Điện lực Nam Đông

Khu vực: Xuân Lộc 1

Lý do: Thay ATM tổng TBA Xuân Lộc 1


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Nam Đông

Khu vực: BÌNH NHÂN

Lý do: Thay thế hệ thống đo đếm định kỳ TBA Bình Nhân


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lộc

Khu vực: THỦY DƯƠNG

Lý do: Di dời TBA An Trụ ra khỏi khuôn viên UBND xã Lộc Tiến


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lộc

Khu vực: AN TRỤ

Lý do: Di dời TBA An Trụ ra khỏi khuôn viên UBND xã Lộc Tiến


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lộc

Khu vực: AN TRỤ 2

Lý do: Di dời TBA An Trụ ra khỏi khuôn viên UBND xã Lộc Tiến


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lộc

Khu vực: Phước Lộc

Lý do: Di dời TBA An Trụ ra khỏi khuôn viên UBND xã Lộc Tiến


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lộc

Khu vực: TĐC LỘC TIẾN

Lý do: Di dời TBA An Trụ ra khỏi khuôn viên UBND xã Lộc Tiến


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lộc

Khu vực: TRUNG KIỀN 2

Lý do: Di dời TBA An Trụ ra khỏi khuôn viên UBND xã Lộc Tiến


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lộc

Khu vực: AN TRỤ 3

Lý do: Di dời TBA An Trụ ra khỏi khuôn viên UBND xã Lộc Tiến


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lộc

Khu vực: KDL SUỐI VOI

Lý do: Di dời TBA An Trụ ra khỏi khuôn viên UBND xã Lộc Tiến


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Thủy

Khu vực: SOLAR PHÚ HƯNG (ĐMTMN)

Lý do: Xử lý rỉ dầu và tiếp xúc cao hạ thế TBA Solar Sợi Phú Hưng


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Nam Sông Hương

Khu vực: CS Thủy Dương Thuận An 4

Lý do: Tách (đấu) lèo tại vị trí cột 39A thuộc XT 481 Huế 1 đi Thủy Vân 3 Kéo và căng ĐD 22kV thuộc TBA 110kV Huế 1 vượt khoảng 43-44 thuộc XT 481 Huế 1 Kiểm tra CBM TBA: Thủy Vân 3, Thủy Vân 8


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Nam Sông Hương

Khu vực: Thủy Vân 3

Lý do: Tách (đấu) lèo tại vị trí cột 39A thuộc XT 481 Huế 1 đi Thủy Vân 3 Kéo và căng ĐD 22kV thuộc TBA 110kV Huế 1 vượt khoảng 43-44 thuộc XT 481 Huế 1 Kiểm tra CBM TBA: Thủy Vân 3, Thủy Vân 8


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Nam Sông Hương

Khu vực: Thủy Vân 8

Lý do: Tách (đấu) lèo tại vị trí cột 39A thuộc XT 481 Huế 1 đi Thủy Vân 3 Kéo và căng ĐD 22kV thuộc TBA 110kV Huế 1 vượt khoảng 43-44 thuộc XT 481 Huế 1 Kiểm tra CBM TBA: Thủy Vân 3, Thủy Vân 8


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Nam Sông Hương

Khu vực: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO T1

Lý do: Thay TI định kỳ TT Thi đấu thể thao


Thông tin đang cập nhật