Lịch cúp điện Bến Tre hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bến Tre mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bến Tre tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bến Tre hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 09:00 - 11:30 Điện lực Châu Thành
27/03/2023 13:30 - 17:00 Điện lực Châu Thành
27/03/2023 07:30 - 17:00 Điện lực Giồng Trôm
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Giồng Trôm
28/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực thành phố Bến Tre
28/03/2023 13:00 - 17:00 Điện lực thành phố Bến Tre
28/03/2023 08:30 - 17:00 Điện lực Ba Tri
28/03/2023 08:30 - 17:00 Điện lực Ba Tri
28/03/2023 07:00 - 17:00 Điện lực Thạnh Phú
28/03/2023 07:30 - 11:00 Điện lực Châu Thành

Thông tin Lịch cúp điện Bến Tre những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, Long Hòa xã Giao Long

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, Long Hòa xã Giao Long

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm

Khu vực: Ấp 12 xã Hưng Lễ

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm

Khu vực: Ấp 11 - 12 xã Tân Hào

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Ấp Bình Thành xã Bình Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Ấp Bình Thành xã Bình Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp Hòa Bình xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp 7 xã An Phú Trung huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Phú

Khu vực: Ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa, ấp 6 – 9 xã Quới Sơn

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa, ấp 6 – 9 xã Quới Sơn

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: ấp 5 xã An Khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Khu phố 3,7 phường Phú Khương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Khu phố 2 phường Phú Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp Giồng Cục xã An Đức huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Phú

Khu vực: Ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phước Thành – Phước Hậu xã Tam Phước

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm

Khu vực: Bình An - Bình Phú xã Bình Thành

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm

Khu vực: Ấp Bình Thuận xã Tân Thanh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Khu phố 3,7 phường Phú Khương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Ấp 1 xã Sơn Đông, khu phố Bình Khởi phường 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp An Bình xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp An Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp An Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Phú

Khu vực: Ấp Thới xã Đại Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Hòa Long – Hòa Thanh – Hòa Hưng – Hòa An xã Giao Long

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Trạm KH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm

Khu vực: Ấp Tân Hòa - Tân Lợi xã Tân Thanh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm

Khu vực: Ấp Bình An xã Bình Thành

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Ấp 2,3 xã Sơn Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Khu phố 4 phường 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp 5 xã An Thủy huyện Ba Tri.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp An Hòa xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phú Hòa xã Quới Thành, Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phú Hòa xã Quới Thành, Tân Tây – Hàm Luông xã Tân Phú

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm

Khu vực: Ấp Bình Thuận xã Tân Thanh

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Công ty Mayer

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước xã Bảo Thuận huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Công ty thủy sản Việt Úc xã Bảo Thuận huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Khách hàng nuôi tôm Trần Minh Ngọc xã Bảo Thuận huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Ấp 6 xã An Thủy huyện Ba Tri.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm

Khu vực: Ấp 1 - 13 - 14 - 15 xã Tân Hào, ấp 4 - 5 - 6 xã Long Mỹ

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Ấp 1,3 xã Sơn Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre

Khu vực: Khu phố 3 nay thuộc phường An Hội

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri

Khu vực: Khu phố 2 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Trạm KH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Trạm KH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Trạm KH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Trạm KH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Trạm KH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Trạm KH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Trạm KH

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật