Lịch cúp điện Hải Phòng hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Hải Phòng mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Hải Phòng tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Hải Phòng hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:30 - 16:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 04:00 - 04:05 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 05:00 - 05:05 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 08:00 - 11:30 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 05:00 - 06:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 05:00 - 17:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 15:30 - 17:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 15:30 - 15:45 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 07:30 - 15:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 08:00 - 15:30 Cắt điện một số quận huyện

Thông tin Lịch cúp điện Hải Phòng những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Đường Lê Lai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 04:05

Lịch cúp điện

Khu vực: Các xã Bát Trang, Quang Trung, Quang Hưng - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 05:05

Lịch cúp điện

Khu vực: Các xã Bát Trang, Quang Trung, Quang Hưng - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA: Phà Bính

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Cắt MC 371 Tràng Duệ lộ 374E2.21 (Tắt nguồn điều khiển tủ MC), Cắt CD 371-7/17 lộ 374E2.21 - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 17:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Đã tháo hạ dây dẫn tại cột 28 lộ 374E2.21 đi TBA Tràng Duệ 1, Hà Liên lộ 374E2.21 - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Cắt MC 371 Tràng Duệ lộ 374E2.21 (Tắt nguồn điều khiển tủ MC), Cắt CD 371-7/17 lộ 374E2.21 - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 15:45

Lịch cúp điện

Khu vực: ĐZ và các TBA từ MC 371 Rế -> MC 371 Tràng Duệ lộ 374E2.21

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Đường Ngô Quyền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Đường Võ Thị Sáu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Đường Đà Nẵng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Đường Đà Nẵng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Đường Đà Nẵng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Liên Hoàn Phát - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Văn Hoàng 2 - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Nhựa Phong Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Vũ Văn Hùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA:Mắt Rồng,

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Bơm nước tho VShip II

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA: Mắt Rồng 2(560)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Nam Sơn Hà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:00

Lịch cúp điện

Khu vực: An lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 14:00

Lịch cúp điện

Khu vực: An Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 14:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Tôn Đức Thắng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Đăng Kiểm Cơ Giới

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Đăng Kiểm Cơ Giới

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30

Lịch cúp điện

Khu vực: CK Quốc Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA CK Quốc Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:15 đến 10:15

Lịch cúp điện

Khu vực: Việt Quang (Tân Tiến cũ)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Tôn Đức Thắng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 15:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Đường Đà Nẵng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Đường Đà Nẵng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn Đông Nham - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn Kinh Điền - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn Văn Tràng TT Trường Sơn - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Văn phòng DVCN Gia đức (250)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA CP Việt Úc(500)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA TG phà rừng(15MVA 35/22)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Châu Giang 2(1000)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Châu Giang 3(1500)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Lê Lai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Bạch Đăng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA An Dương 2 lộ 374 E2.2 TT An Dương - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện

Khu vực: AB lộ 1 TBA An Dương 9 lộ 480E2.21, cắt AB lộ 4 TBA An Dương 14A lộ 480 E2.21 TT An Dương - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện

Khu vực: AB lộ 1 TBA An Dương 9 lộ 480E2.21, cắt AB lộ 4 TBA An Dương 14A lộ 480 E2.21 TT An Dương - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30

Lịch cúp điện

Khu vực: AB lộ 2 TBA An Dương 5 lộ 374 E2.2, cắt AB lộ 2 TBA An Dương 14A lộ 480 E2.21 TT An Dương - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Tràng Duệ 3 lộ 374E2.21 xã Lê Lợi - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:15

Lịch cúp điện

Khu vực: Bến Bính dd

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Quang Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:40 đến 11:40

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Phan Chu Trinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Alliace minerals(1200)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Trường Sơn số 1(630)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Trường Sơn số 2(630)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA TNHH Brova

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 05:15 đến 07:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Quán Toan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 05:15 đến 07:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Quán Toan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 05:15 đến 05:45

Lịch cúp điện

Khu vực: Quán Toan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Ô Tô Việt Nhật (69-2), Xuân Hòa 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:15

Lịch cúp điện

Khu vực: Phú Thứ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:45

Lịch cúp điện

Khu vực: Thượng Lý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Quán Toan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 12:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Quán Toan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Hùng Vương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 05:05

Lịch cúp điện

Khu vực: Xã Bát Trang - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 05:05 đến 06:30

Lịch cúp điện

Khu vực: Xã Bát Trang - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Thực Phẩm CN - Huyện An Lão

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Nam Bình Phát

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA CP Thanh Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện

Khu vực: An Chân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: An Chân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 07:30

Lịch cúp điện

Khu vực: ĐZ và các TBA từ LBS 371-7/03 Mỹ Tranh -> CD 371-7/16 đo đếm Mỹ Tranh lộ 373E2.2. xã Nam Sơn - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Anh Dũng, Hải Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Anh Dũng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:10

Lịch cúp điện

Khu vực: Hưng Đạo, Anh Dũng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 14:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Hòa Nghĩa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:10

Lịch cúp điện

Khu vực: Hòa Nghĩa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Hưng Đạo, Anh Dũng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Anh Dũng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:10

Lịch cúp điện

Khu vực: Hòa Nghĩa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 16:10

Lịch cúp điện

Khu vực: Hưng Đạo, Anh Dũng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 17:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Đã tháo hạ dây dẫn tại cột 05 lộ 374E2.21 đi TBA Trạm Bạc lộ 374E2.21 - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 10/04/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Cắt CDPT 472-7/TC Minh Kha nhánh Ủy Ban lộ 480E2.2, Cắt CD 471-7/30 nhánh Ủy Ban lộ 480E2.21, Cắt CD 472-7/30 nhánh Ủy Ban lộ 480E2.21 - An Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật