Lịch cúp điện Vĩnh Phúc hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Vĩnh Phúc mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Vĩnh Phúc tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Vĩnh Phúc hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 14:30 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG
27/03/2023 09:00 - 10:30 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
27/03/2023 13:30 - 15:00 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
27/03/2023 15:00 - 16:30 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
28/03/2023 07:00 - 09:30 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
28/03/2023 07:30 - 17:00 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG
29/03/2023 07:40 - 12:30 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
30/03/2023 07:30 - 14:30 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
30/03/2023 08:00 - 11:30 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
30/03/2023 08:00 - 11:30 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Phúc những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG

Khu vực: Các TBA mất điện: Hợp Hòa 1, Tam Dương 5, Vinh Phu, An Hòa 2, Đồng Tĩnh 3, Đồng Tĩnh 5, Liên Hòa 4, Liên Hòa 2, Liên Hòa 5, Liên Hòa 6, Liên Hòa10, Đồng Tĩnh 13, An Hoa 8, Đồng Tĩnh 9, Đồng Tĩnh 18, Đồng Tĩnh 16, Đồng Tĩnh 17.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực: TBA Yên Bình 3 xã Yên Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực: TBA Bình Dương 1 xã Bình Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực: TBA Bình Dương 5 xã Bình Dương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH

Khu vực: Một phần TT Lập Thạch, một phần xã Yên Thạch, Gốm Yên Thạch 1, 2, Nguyễn Thị Hồng.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG

Khu vực: Các TBA mất điện: Hướng Đạo 1, Kho vu khi dan.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:40 đến 12:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: Khu Khai Quang 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: Từ sau LBS 371-7E4.3/2 TC5 CVA/TC2 NTT-TĐ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: TBA Trường CĐ Nghế Việt Đức, Phòng khám Đa Khoa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: TBA Nhà Hàng Hương Quê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:40 đến 10:10

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: Lộ 2 TBA Hóa Nổ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:40 đến 10:10

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: Lộ 3 TBA Xóm Thủy 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:40 đến 12:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: TBA TT TM Vĩnh Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:40 đến 12:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: Lộ 2,4 TBA Khai Quang 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:40 đến 12:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: Lộ 3,4 TBA Minh Quyết

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:40 đến 16:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: Lộ 2,3 TBA Định Trung 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:40 đến 16:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: Lộ 4 TBA Định Trung 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:40 đến 15:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: TBA Xóm Yên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực: TBA Hà Tiên 4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật