Lịch cúp điện Bắc Kạn hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bắc Kạn mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bắc Kạn tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bắc Kạn hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 05:00 - 06:30 Điện lực thành phố Bắc Kạn
27/03/2023 05:00 - 18:00 Điện lực thành phố Bắc Kạn
27/03/2023 16:00 - 18:00 Điện lực thành phố Bắc Kạn
27/03/2023 06:00 - 07:00 Điện lực Na Rì
27/03/2023 06:00 - 18:00 Điện lực Na Rì
27/03/2023 06:00 - 18:00 Điện lực Na Rì
27/03/2023 10:20 - 11:50 Điện lực Na Rì
27/03/2023 12:30 - 14:00 Điện lực Na Rì
27/03/2023 17:00 - 18:00 Điện lực Na Rì
28/03/2023 05:00 - 18:00 Điện lực thành phố Bắc Kạn

Thông tin Lịch cúp điện Bắc Kạn những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bắc Kạn

Khu vực: Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bắc Kạn

Khu vực: Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bắc Kạn

Khu vực: Phường Xuất Hóa, xã Nông Thượng - TPBK

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:20 đến 11:50

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bắc Kạn

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:20 đến 15:50

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bắc Kạn

Khu vực: Xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông; Phường Huyền Tụng, xã Xuất Hóa, xã Nông Thượng, Xã Dương Quang - TPBK.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bắc Kạn

Khu vực: Tổ 16, 17, 18, 19 Sông Cầu; xã Dương Quang - TPBK. Xã Đôn Phong, Quang Thuận, huyện Bạch Thông.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Na Rì

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật