Lịch cúp điện Tây Ninh hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Tây Ninh mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Tây Ninh tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Tây Ninh hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 13:30 - 17:00 Điện lực Bến Cầu
27/03/2023 13:30 - 17:00 Điện lực Bến Cầu
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Gò Dầu
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Trảng Bàng
27/03/2023 08:00 - 11:30 Điện lực Tân Châu
27/03/2023 13:30 - 17:00 Điện lực Tân Châu
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Dương Minh Châu
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Dương Minh Châu
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Dương Minh Châu
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Dương Minh Châu

Thông tin Lịch cúp điện Tây Ninh những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Dầu

Khu vực: Cơ sở may Rỗng Tượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng

Khu vực: Ấp Thuận Lợi, Bến Kinh xã Đôn Thuận

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Tân Châu xã Tân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Tân Kiên xã Tân Hà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: Tổ 6 ấp Phước Tân 2 xã Phan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: Tổ 10 ấp Phước Tân 2 xã Phan

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long An xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long An xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Dầu

Khu vực: CAFE Thuỳ Linh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng

Khu vực: Khu phố An Quới, An Phú phường An Hòa

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp 2 xã Suối Dây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: Tổ 8 ấp Tân Định 1 xã Suối Đá

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: Tổ 8 ấp Tân Định 1 xã Suối Đá

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Cường xã Long Khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Phi xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Phi xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng

Khu vực: Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Hội An xã Tân Hội

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Đông Thành xã Tân Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phước An xã Phước Vinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phước Trung xã Phước Vinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Phi xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Bến Cầu

Khu vực: Ấp Long Phi xã Long Thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Đông Biên xã Tân Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu

Khu vực: Ấp Tân Hòa xã Tân Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Dầu

Khu vực: Ấp Rộc B xã Thạnh Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng

Khu vực: Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu vực: Khu phố 5 phường I; khu phố 1, 2, 4 phường II

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Khu vực: Trạm chuyên dùng khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Dầu

Khu vực: Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh. Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: Tổ 2 ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: TBA khách hàng Bưu cục Truông Mít

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng

Khu vực: Khu Chế Xuất Linh Trung 3; nhà máy nước KCN Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Trảng Bàng

Khu vực: Khu Chế Xuất Linh Trung 3; nhà máy nước KCN Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: Tổ 10, 12 ấp Bình Linh xã Chà Là

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực: TBA khách hàng công ty TNHH POUHUNG VIỆT NAM

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật