Lịch cúp điện Kon Tum hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Kon Tum mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Kon Tum tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Kon Tum hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Kon Plong
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Kon Plong
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Kon Plong
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Kon Plong
27/03/2023 08:00 - 08:45 Điện lực Sa Thầy
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Kon Plong
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Kon Plong
27/03/2023 09:00 - 09:45 Điện lực Sa Thầy
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Kon Plong
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Kon Plong

Thông tin Lịch cúp điện Kon Tum những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: TBA Hoa xứ Lạnh 1

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: TBA 180 KVA Hoa xứ lạnh 2

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: TBA Hoa Xứ Lạnh 3

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: Rau Hoa Xứ Lạnh IV

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: UB YA XIÊR

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Ya Xia


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: TBA Chùa Khánh Lâm

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: Vùng Sản xuất Rau hoa Xứ Lạnh

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Làng Lút.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Lút


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: Trạm Kon Tu Rằng

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: Công Ty TNHH Đông Phương

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: LÀNG ĐIỆP LỐC

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Điệp Lốc


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: TBA Thủy Điện Đăk Nghé

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: Hồ Đam Ri

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 11:40

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: LÀNG TRẤP

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Chấp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: Hợp Tác Xã Nông Dược Kon Plong

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: THÔN 2 YA XIA

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Thôn 2 Ya Xia


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: Cấp điện Thi Công 2 (Đăk SNghé)

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: LÀNG O1

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Làng O1


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Kon Plong

Khu vực: TBA 50KVA Thác ba Sỹ

Lý do: - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: LÀNG O2

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Làng O2


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: LÀNG O3

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Làng O3


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Lang Thai Binh.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Thái Bình


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: LÀNG TUM 1

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Tum 1


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: LÀNG CHỨ 1

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Chứ 1


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Làng Chờ.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Chờ


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Làng Răk.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Răk


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: TT XC YA XIÊR

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA TTCX Ya Xia


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Làng Lung.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Làng Lung


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Ngọc Hồi

Khu vực: T1 TBS NGỌC HỒI

Lý do: Tu bổ và thay TI TBA T1 TBS Ngọc Hồi


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 1

Lý do: tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 2

Lý do: tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 8

Lý do: tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Thôn 2 Diên Bình

Lý do: tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Xóm Chùa

Lý do: tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:35 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 2

Lý do: chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:35 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 8

Lý do: chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:35 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Thôn 2 Diên Bình

Lý do: chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:35 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Xóm Chùa

Lý do: chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 1

Lý do: Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 2

Lý do: Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 8

Lý do: Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Thôn 2 Diên Bình

Lý do: Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Xóm Chùa

Lý do: Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:35 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Xóm Chùa

Lý do: [Hoãn] chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 1

Lý do: [Hoãn] Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 2

Lý do: [Hoãn] Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 8

Lý do: [Hoãn] Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Thôn 2 Diên Bình

Lý do: [Hoãn] Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Xóm Chùa

Lý do: [Hoãn] Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: SA NGHĨA

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Nghĩa


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: KLENG

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Kleng


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Sa Thay 1(Huyen doi).

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Thầy 1


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: SA THẦY 2

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Thầy 2


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Binh Nam - Binh Son.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Bình Nam - Bình Sơn


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: UB SA BÌNH

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA UB Sa Bình


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: KÀ BÀY

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Kà Bày


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Lung Leng Xa Sa Binh.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Lung Leng


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 1

Lý do: [Hoãn] tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 2

Lý do: [Hoãn] tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 8

Lý do: [Hoãn] tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Thôn 2 Diên Bình

Lý do: [Hoãn] tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Xóm Chùa

Lý do: [Hoãn] tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:35 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 2

Lý do: [Hoãn] chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:35 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Diên Bình 8

Lý do: [Hoãn] chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:35 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đăk Tô

Khu vực: Thôn 2 Diên Bình

Lý do: [Hoãn] chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Sơn An 1.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sơn An 1


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Sơn An 2.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sơn An 2


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Sa Sơn 1.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Sơn 1


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Thôn 2 Sa Sơn

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Thôn 2 Sa Sơn


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Thôn 1 Sa Sơn.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Thôn 1 Sa Sơn


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Thon 4 Sa Thay.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA T4 Sa Thầy


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: SA THẦY 3

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA T3 Sa Thầy


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: KÀ ĐỪ

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Kà Đừ


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: NHƠN AN

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Nhơn An


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: ỦY BAN SA NHƠN

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA UB Sa Nhơn


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: NHƠN NGHĨA

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Nhơn Nghĩa


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: TTCX SA NHƠN

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA TTCX Sa Nhơn


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: SA NHƠN 2 (NHƠN BÌNH)

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Nhơn 2


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: Khúc Loan.

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Khúc Loan


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 15:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: UB RỜ KƠI

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA UB Rờ Kơi


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện lực Sa Thầy

Khu vực: ĐẮK ĐÊ KRAM

Lý do: Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Đăk Đê Kram


Thông tin đang cập nhật