Lịch cúp điện Vĩnh Long hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Vĩnh Long mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Vĩnh Long hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện Lực TP Vĩnh Long
27/03/2023 15:00 - 17:00 Điện Lực Vũng Liêm
27/03/2023 13:00 - 17:00 Điện Lực Bình Tân
28/03/2023 07:00 - 17:00 Điện Lực TP Vĩnh Long
28/03/2023 07:00 - 17:00 Điện Lực TP Vĩnh Long
28/03/2023 07:00 - 17:00 Điện Lực TP Vĩnh Long
28/03/2023 07:00 - 17:00 Điện Lực TP Vĩnh Long
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện Lực TP Vĩnh Long
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện Lực TP Vĩnh Long
28/03/2023 08:30 - 09:30 Điện Lực Trà Ôn

Thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Long những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Đường Trần Phú, Phường 4, thành Phố Vĩnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vũng Liêm

Khu vực: Trạm BK Phong Em

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Bình Tân

Khu vực: Ấp Tân Yên, xã tân Thành, huyện Bình Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Đường 3/2, Hùng Vương, Chi Lăng, Tô Thị Huỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Đoàn Thị Điểm, Bạch Đàn, 1/5, Nguyễn Văn Nhã, Phường 1, thành Phố Vĩnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Đường 3/2, Hùng Vương, Chi Lăng, Tô Thị Huỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Đoàn Thị Điểm, Bạch Đàn, 1/5, Nguyễn Văn Nhã, Phường 1, thành Phố Vĩnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Đường 3/2, Hùng Vương, Chi Lăng, Tô Thị Huỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Đoàn Thị Điểm, Bạch Đàn, 1/5, Nguyễn Văn Nhã, Phường 1, thành Phố Vĩnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Đường 3 Tháng 2 - Phường 1 - Thành Phố Vĩnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Khu làm việc của Cty Xử Lý Rác Hoà Phú, Cty Khang Thiên Phát, Ấp Phú Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Ấp Thạnh Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn

Khu vực: ấp Hồi Xuân Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn

Khu vực: ấp Kinh Số1 xã Nhơn Bình huyện Trà Ôn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn

Khu vực: ấp Tường Nhơn Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn

Khu vực: ấp Hồi Trinh Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện Lực Trà Ôn

Khu vực: ấp Tường Nhơn Xã Xuân Hiệp huyện Trà Ôn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít

Khu vực: Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít

Khu vực: Ấp Cái Kè, xã Mỹ phước, huyện Mang Thít

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Khu làm việc của KNO Hoàng Hảo 3, Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Khu làm việc của CSPL Thuận Lợi, Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Vũng Liêm

Khu vực: Ấp 7 - xã Trung Ngãi - huyện Vũng Liêm.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Phía tay trái Đường Trần Đại Nghĩa từ Cầu Hưng Đạo Vương đến hẻm Ông Phủ, Phường 4, thành Phố Vĩnh Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vĩnh Long

Khu vực: Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít

Khu vực: Ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít

Khu vực: Ấp Hòa Mỹ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít

Khu vực: Ấp An Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Mang Thít

Khu vực: Ấp Hòa Mỹ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật