Lịch cúp điện Điện Biên hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Điện Biên mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Điện Biên tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Điện Biên hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 14:00 - 16:00 Điện lực thành phố Điên Biên Phủ
27/03/2023 07:00 - 08:00 Điện lực Điện Biên Đông
27/03/2023 07:30 - 11:30 Điện lực Điện Biên Đông
27/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Điện Biên Đông
27/03/2023 13:30 - 15:30 Điện lực Điện Biên Đông
27/03/2023 17:00 - 18:00 Điện lực Điện Biên Đông
27/03/2023 08:00 - 15:00 Điện lực Mường Nhé
28/03/2023 07:00 - 08:00 Điện lực Điện Biên Đông
28/03/2023 08:00 - 17:00 Điện lực Điện Biên Đông
28/03/2023 17:00 - 18:00 Điện lực Điện Biên Đông

Thông tin Lịch cúp điện Điện Biên những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Điên Biên Phủ

Khu vực: Tổ dân phố 11 Phường Noong Bua

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA xã Phì Nhừ gồm (Trống Sư 1, Phù Xi, Từ Xa, Phì Nhừ, Cổ Dề, Háng Chợ, Pó Sinh, Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Huổi Múa, Trung Sua, Sam Măn, Huổi Hua A2)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Khách hàng sau các TBA (Cổ Dề, Háng Chợ, Pó Sinh)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA ( Tìa Mùng, Tìa Mùng B, Tìa Ló, Thanh Ngám, Pá Ham, Tà Té, Dư O)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA xã Phì Nhừ gồm (Trống Sư 1, Phù Xi, Từ Xa, Phì Nhừ, Cổ Dề, Háng Chợ, Pó Sinh, Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Mường Nhé

Khu vực: Các KH thuộc xã Mường Nhé, Xã Chung Chải, xã Leng Su Sìn, xã Sín Thầu, và xã Sen Thượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA ( Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Mường Nhé

Khu vực: Các KH sau DCL 371-7/816 Leng Su Sìn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Điên Biên Phủ

Khu vực: Xã Tà Lèng;Bản Nà Nghè,Bản Tà Lèng;Bản Huổi Tao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuần Giáo

Khu vực: Xã Pú Nhung; Bản Chăn, Bản Ten, Bản Long Trạng Xã Quài Nưa Huyện Tuần Giáo

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Trống Giông, Háng Sông Dưới)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Biên Đông

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Tào Xa, Trống Giông, Háng Sông Dưới)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Mường Nhé

Khu vực: Các KH thuộc xã Chung chải, Cà Là Pá, Phứ Ma thuộc xã Leng Su Sìn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mường Nhé

Khu vực: Các KH sau DCL 371-7/863 Sín Thầu.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Điên Biên Phủ

Khu vực: Tổ dân phố 30 Phường Mường Thanh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuần Giáo

Khu vực: Khối Đồng Tâm, Bản Lập, Bản Huổi Hạ Thị trấn Tuần Giáo

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật