Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Hải Dương mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Hải Dương tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Hải Dương hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 10:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 10:00 - 12:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 14:00 - 16:30 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 08:00 - 09:30 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 09:30 - 10:30 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 10:30 - 12:00 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 13:30 - 14:30 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 14:30 - 15:30 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 15:30 - 16:30 Cắt điện một số quận huyện
27/03/2023 08:30 - 16:30 Cắt điện một số quận huyện

Thông tin Lịch cúp điện Hải Dương những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Đỗ Xá 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Cầu Hải Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Lịch cúp điện

Khu vực: TBA Chợ An Ninh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện

Khu vực: một phần thôn Tân Hưng - xã Tân Việt

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30

Lịch cúp điện

Khu vực: một phần thôn Tân Hưng - xã Tân Việt

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: một phần thôn Tân Hưng - xã Tân Việt

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:30

Lịch cúp điện

Khu vực: một phần thôn Cậy - xã Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện

Khu vực: một phần thôn Cậy - xã Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30

Lịch cúp điện

Khu vực: một phần thôn Cậy - xã Long Xuyên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:30

Lịch cúp điện

Khu vực: bàn một phần Xóm 3 + 4 + 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn Phú Khê - xã Chi Lăng Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 14:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn Đông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Khu Vô Hối- TT Thanh Miện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 17:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Khu Vô Hối- TT Thanh Miện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn Phù Tải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn Phù Tải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn My Động

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00

Lịch cúp điện

Khu vực: Thôn Phượng Hoàng- TT Thanh Miện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật