Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bình Thuận mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bình Thuận tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bình Thuận hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 08:00 - 12:00 Điện lực Phan Thiết
27/03/2023 08:00 - 16:00 Điện lực Phan Thiết
27/03/2023 07:30 - 07:34 Điện lực Phú Quý
27/03/2023 10:00 - 10:04 Điện lực Phú Quý
27/03/2023 14:00 - 14:04 Điện lực Phú Quý
27/03/2023 16:00 - 16:04 Điện lực Phú Quý
28/03/2023 10:00 - 12:00 Điện lực Đức Linh
28/03/2023 08:00 - 12:00 Điện lực Hàm Thuận Bắc
28/03/2023 08:00 - 11:30 Điện lực Hàm Thuận Bắc
28/03/2023 08:00 - 09:30 Điện lực Hàm Thuận Bắc

Thông tin Lịch cúp điện Bình Thuận những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Phan Thiết

Khu vực: Trục đường Hoàng Cầm, Chung cư Văn Thánh thuộc phường Phú Tài - Phan Thiết

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Phan Thiết

Khu vực: Trục đường Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Trọng Phụng, đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ ngã ba Nguyễn Tuân – Nguyễn Văn Linh đến ngã ba Nguyễn Văn Linh – Vũ Trọng Phụng, đường Trương Gia Hội đoạn từ ngã tư Trương Gia Hội – Nguyễn Tuân đến ngã ba Trương Gia Hội – Vũ Trọng Phụng thuộc phường Phú Tài- Phan Thiết

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 07:34

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý

Khu vực: Toàn bộ xã Tam Thanh và Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:04

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý

Khu vực: Toàn bộ xã Tam Thanh và Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:04

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý

Khu vực: Toàn bộ xã Long Hải, huyện Phú Quý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 16:04

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý

Khu vực: Toàn bộ xã Long Hải, huyện Phú Quý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Đức Linh

Khu vực: Mất điện một phần KP 1 TT Võ Xu huyện Đức Linh

Lý do: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực: Một phần thôn Ung Chiếm xã hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực: Một phần thôn 2 xã Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực: Một phần thôn 1 xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc

Lý do: Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phong

Khu vực: xã Hòa Minh , Khu phố Thanh Giang 1 - TT Phan Rí Cửa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Đức Linh

Khu vực: Mất điện một phần KP 1 TT Võ Xu huyện Đức Linh

Lý do: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý

Khu vực: Một phần thôn Triều Dương - xã Tam Thanh - Huyện Phú Quý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Tân

Khu vực: Thôn Đá Mài 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực: Một phần thôn Thuận Điền xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phan Thiết

Khu vực: Trục đường Trường Chinh đoạn từ ngã năm Đặng Văn Lãnh đến Cầu Bà Tiên thuộc xã Phong Nẫm - Phan Thiết

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Tuy Phong

Khu vực: xã Hòa Minh , Khu phố Thanh Giang 1 - TT Phan Rí Cửa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phan Thiết

Khu vực: Khu dân cư Lò Vôi thuộc phường Xuân An - Phan Thiết

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Hàm Thuận Bắc

Khu vực: Một thôn 1, 2 và thôn kuke xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc

Lý do: Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Quý

Khu vực: Một phần thôn Đông Hải xã Long Hải, huyện Phú Quý

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật