Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Trà Vinh mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Trà Vinh tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Trà Vinh hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
28/03/2023 09:00 - 09:30 Điện lực Trà Cú
28/03/2023 10:00 - 10:30 Điện lực Trà Cú
28/03/2023 13:00 - 14:00 Điện lực Trà Cú
28/03/2023 14:30 - 15:30 Điện lực Trà Cú
28/03/2023 16:00 - 16:30 Điện lực Trà Cú
28/03/2023 07:30 - 15:00 Điện lực Càng Long
28/03/2023 07:30 - 13:00 Điện Lực Thành phố Trà Vinh
28/03/2023 08:00 - 10:00 Điện Lực Cầu Ngang
28/03/2023 08:00 - 12:00 Điện Lực Cầu Ngang
28/03/2023 04:30 - 17:00 Điện lực Trà Cú

Thông tin Lịch cúp điện Trà Vinh những ngày tới

Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm Cấp nước Phước Hưng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm NMXX Hứa Thành Nghĩa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm NMXX Trương Minh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm NMXX Võ Thị Tấn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm Cấp nước An Quảng Hữu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Càng Long

Khu vực: Ấp Rạch Cát, Kinh Ngay thuộc xã Đại Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Kinh Lớn - xã Long Đức; - Một phần ấp Công Thiện Hùng, Rạch Bèo, Huệ Sanh – xã Long Đức - Khu vực Kênh Phú Hòa; - Khu tái định cư phường 1; - Đường Trương Văn Kĩnh từ Võ Văn Kiệt đến Trần Văn Ẩn. - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Cơ sở Võ Hoàng Giang, Cơ sở chế biến tôm Đình Bình, Nhà máy sản xuất cống ly tâm Lộc Phát, Cơ khí Hải Duyên, Công ty Boo nước., Cơ Sở nước đá Anh Diện

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang

Khu vực: Một phần ấp Sơn Lang và một phần ấp Ô Răng xã Long Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang

Khu vực: Một phần ấp Sơn Lang xã Long Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 04:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện một phần ấp Xoài Thum- xã Ngãi Xuyên.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm NMXX Lâm Hòa Hiệp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm Cảng Trà Cú, một phần ấp Bến Bạ- xã Hàm Tân.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm Cà Hom 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm Nguyễn Trọng Hiếu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện Xã Ngọc Biên.

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm Cà Săng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm Hàm Giang 2.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:25 đến 08:15

Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần

Khu vực: Một phần ấp Phú Tân - xã Long Thới

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:20 đến 09:10

Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần

Khu vực: Một phần Khóm 5 - thị trấn Tiểu Cần

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:25 đến 10:15

Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần

Khu vực: Một phần ấp Phụng Sa - xã Tân Hùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:20 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Tiểu Cần

Khu vực: Ấp Cây Hẹ - xã Phú Cần (trạm chuyên dùng)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Trạm chuyên dùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Đường Đồng Khởi: Từ đường Nguyễn Đáng đến đầu hẻm số 270. - Đường Nguyễn Đáng: Từ đường Đồng Khởi đến đường Điện Biên Phủ (dãy cửa hàng Winmart) - Cửa hàng Winmart trên đường Nguyễn Đáng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Trạm chuyên dùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Trạm chuyên dùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:15 đến 12:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Trạm chuyên dùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang

Khu vực: Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang và một phần ấp Ô Răng xã Long Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện một phần ấp Giồng Lớn B- xã Định An.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Đa Hậu, Ngãi Hòa, Vang Nhứt xã Phước Hảo.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Đường Phạm Ngũ Lão: Từ đài nước đến đầu hẽm Cà phê Sáu Hữu. - Đường Nguyễn Hòa Luông: Từ Phạm Ngũ Lão đến Võ Văn Kiệt và các hẻm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cầu Ngang

Khu vực: Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang và một phần ấp Ô Răng xã Long Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện một phần ấp Giồng Lớn B- xã Định An.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Mất điện UBND Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Trạm chuyên dùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:45 đến 09:45

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Trạm chuyên dùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Trạm chuyên dùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 11:15 đến 12:15

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Trạm chuyên dùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Ấp Đa Hòa xã Phước Hảo, xã Hòa Lợi, Hưng Mỹ, Long Hòa, Hòa Minh, ấp Long Trị xã Long Đức TPTV

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khu vực: Đường khu công nghiệp từ Công ty Vina đến đường Bùi Hữu Nghĩa Đường Bùi Hữu Nghĩa từ Công ty Hồng Rõ đến đường 30 tháng 4 Một phần ấp Rạch Bèo - xã Long Đức; Một phần ấp Vĩnh Hội - xã Long Đức (khu vực nhà thờ Camson). Ấp Long Đại – xã Long Đức Khu tái định cư Long Đức Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Hồng Rõ, Doanh nghiệp Quốc Việt, Công ty Vạn Thành, Công ty Rynanb techolgies Việt Nam, Công ty Châu Hưng, Công ty than Đa Lộc, Công ty Vạn Phát, Công ty Phú Thành, Xay xát Tân Thành, Công ty cổ phần phát triển thủy sản Chiến Thắng, Doanh nghiệp Hai Tiền, Công ty Bio thailand, Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng 359, Công ty Hiệp Long Petrol, Doanh nghiệp Bảy Khuynh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tyler Thanh Võ

Lý do: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Trà Cú

Khu vực: Mất điện một phần Khóm 5- thị trấn Trà Cú.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật