Lịch cúp điện Hà Giang hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Hà Giang mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Hà Giang tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Hà Giang hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 05:00 - 06:30 ĐL VỊ XUYÊN
27/03/2023 06:30 - 16:00 ĐL VỊ XUYÊN
27/03/2023 09:00 - 11:00 ĐL VỊ XUYÊN
27/03/2023 09:30 - 11:30 ĐL VỊ XUYÊN
27/03/2023 16:00 - 18:00 ĐL VỊ XUYÊN
27/03/2023 06:40 - 17:00 ĐIỆN LỰC BẮC QUANG
27/03/2023 07:30 - 16:30 DL Đồng văn
27/03/2023 07:00 - 12:00 ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG
28/03/2023 08:00 - 16:00 DL Quản Bạ
28/03/2023 06:40 - 17:00 ĐIỆN LỰC BẮC QUANG

Thông tin Lịch cúp điện Hà Giang những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng khu vực Xã Quảng Ngần, Việt Lâm, Thượng Sơn Huyện Vị Xuyên.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng khu vực TBA Quảng Ngần.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng khu vực TBA Tân Lập

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng khu vực TBA Tổ 13

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng khu vực Xã Quảng Ngần, Việt Lâm, Thượng Sơn Huyện Vị Xuyên.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:40 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC BẮC QUANG

Khu vực: Xã Hùng An huyện Bắc Quang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện DL Đồng văn

Khu vực: Thôn Ngài Lủng thị trấn Đồng Văn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG

Khu vực: Tổ 07 phường Ngọc Hà.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện DL Quản Bạ

Khu vực: Toàn bộ xã Bát Đại Sơn huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:40 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC BẮC QUANG

Khu vực: Xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện DL Đồng văn

Khu vực: Thôn Ngài Lủng thị trấn Đồng Văn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG

Khu vực: Thôn Sơn Hà xã Ngọc Đường TPHG.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện DL Quang Bình

Khu vực: Khách hàng xã Yên Hà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:30

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng khu vực xã Trung Thành.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng khu TBA Trung Thành.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng khu vực xã Trung Thành.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:40 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC BẮC QUANG

Khu vực: Thôn Bình Long xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC BẮC QUANG

Khu vực: ông trường trạm thủy điện Sông Lô 5.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện DL Đồng văn

Khu vực: Thôn Ngài Lủng và một phần tổ 07 thị trấn Đồng Văn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG

Khu vực: Tổ 13 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:30

Lịch cúp điện DL Xín Mần

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Nàn Xỉn, khách hàng sử dụng điện tại TBA Quán Díu Ngài, TBA Hậu Cấu, TBA Mốc 5, xã Xín Mần.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:40

Lịch cúp điện DL Xín Mần

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Chí Cà, xã Thèn Phàng, Xã Xín Mần, xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:40 đến 17:30

Lịch cúp điện DL Xín Mần

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Chí Cà, huyện Xín Mần.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 17:40 đến 18:30

Lịch cúp điện DL Xín Mần

Khu vực: Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Chí Cà, xã Thèn Phàng, Xã Xín Mần, xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 03:30 đến 16:30

Lịch cúp điện ĐL Yên Minh

Khu vực: Khách hàng xã Mậu Duệ, Mậu Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 03:30 đến 16:30

Lịch cúp điện ĐL Yên Minh

Khu vực: khách hàng xã Hữu Vinh, Sủng Thài

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 14:00

Lịch cúp điện ĐL Yên Minh

Khu vực: Khách hàng xã Hữu Vinh, Sủng Thài.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 03:30 đến 16:30

Lịch cúp điện DL Đồng văn

Khu vực: Xã Vần Chải,Lũng Thầu,Phố Cáo,thị trấn Phó Bảng,Xã Phố Là,sủng Là,Sảng Tủng,Xà Phìn,Lũng Táo,Thài Phìn Tủng,Tả Phìn,Sính Lủng,Tả Lủng,Ma Lé,Lũng Cú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện DL Đồng văn

Khu vực: Xã Xà Phìn,lũng Táo,Thài Phìn Tủng,Tả Phìn,Sính Lủng,Tả Lủng,Ma Lé,Lũng Cú huyện Đồng Văn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện DL Quang Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tiên Yên, Hương Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: TBA: Lũng loét, Tân Lập, mỏ đá Ngọc Linh, Ngọc Linh, Ngọc Thượng, Ngọc Thượng 1, Nặm Đăm, nậm Thanh, Nậm Nhùng, Tân Bình, Khuôn then, thiên hàm, Ngọc Quang, thôn Diếc, Thôn Phai, thôn Mường, Ngọc Lâm, Minh Thành, thôn Pậu, Bản Xám, thôn Dìn, Tiến Thành, Quặng 3, mangan Bản Xám, Ngọc Minh.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: Khách hàng TBA Trung Sơn, Đội 5, Ngọc Hà, Mỏ Đá Trung Sơn, Xưởng Gỗ tổ 13:.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: TBA: Ngọc Thượng, Ngọc Thượng 1, Nặm Đăm, nậm Thanh, Nậm Nhùng, Tân Bình, Khuôn then, thiên hàm, Ngọc Quang, thôn Diếc, Thôn Phai, thôn Mường, Ngọc Lâm, Minh Thành, thôn Pậu, Bản Xám, thôn Dìn, Tiến Thành, Quặng 3, mangan Bản Xám, Ngọc Minh.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:30

Lịch cúp điện ĐL VỊ XUYÊN

Khu vực: TBA: Lũng loét, Tân Lập, mỏ đá Ngọc Linh, Ngọc Linh, Ngọc Thượng, Ngọc Thượng 1, Nặm Đăm, nậm Thanh, Nậm Nhùng, Tân Bình, Khuôn then, thiên hàm, Ngọc Quang, thôn Diếc, Thôn Phai, thôn Mường, Ngọc Lâm, Minh Thành, thôn Pậu, Bản Xám, thôn Dìn, Tiến Thành, Quặng 3, mangan Bản Xám, Ngọc Minh.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG

Khu vực: Tổ 02 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện DL Xín Mần

Khu vực: Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA UB Bản Ngò, TBA Đoàn Kết, TBA Xín Chải, xã Bản Ngò, TBA Nà Lũng, TBA Nà Lý, xã Nàn Ma.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật