Lịch cúp điện Lạng Sơn hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Lạng Sơn mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Lạng Sơn tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Lạng Sơn hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 05:30 - 06:30 Điện Lực Văn Quan
27/03/2023 06:30 - 16:30 Điện Lực Văn Quan
27/03/2023 16:30 - 17:30 Điện Lực Văn Quan
27/03/2023 09:00 - 11:00 Điện lực Bắc Sơn
27/03/2023 13:30 - 17:00 Điện lực Bắc Sơn
27/03/2023 14:30 - 15:30 Điện lực Bắc Sơn
27/03/2023 14:30 - 16:30 Điện lực Bắc Sơn
27/03/2023 14:30 - 15:15 Điện lực Chi Lăng

Thông tin Lịch cúp điện Lạng Sơn những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện Lực Văn Quan

Khu vực: KH:Xã An Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Văn Quan

Khu vực: KH:Xã An Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Văn Quan

Khu vực: KH:Xã An Sơn.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Sơn

Khu vực: Thôn Kha Hạ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Sơn

Khu vực: Thôn Mỏ Đẩu, Xa Đán, Mỏ Pia

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Sơn

Khu vực: Xã Tân Lập, KP Tiến Hợp 2 TT Bắc sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Bắc Sơn

Khu vực: Thôn Hoan thượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:15

Lịch cúp điện Điện lực Chi Lăng

Khu vực: TBA Nước Sạch Q.Lang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật